Velkommen til åpningsdag - Pilotanlegg for grønn bioraffinering

Gras og makroalger (tang og tare) er en ny kilde for lokalprodusert proteinkonsentrat. NIBIO sitt nye pilotanlegg for grønn bioraffinering er utviklet for å kunne prosessere fersk biomasse til proteinkonsentrat og andre høyverdige produkter. Anlegget er bygget for forskning og innovasjon og vårt mål er å bidra med ny kunnskap til bærekraftig matproduksjon.

Påmelding til seminar - Bærekraftig fôr - grønt bioraffineri i Norden, 12.september

Informasjon

Tid
Onsdag 11. september 2024 kl. 09:30 - 15:00
Påmeldingsfrist
Søndag 1. september 2024 kl. 17:00

 • Busstur – inkludert gårdsbesøk og lunsj

  09:30 Avreise med buss fra Trondheim lufthavn, Værnes 

  Det blir blant annet gårdsbesøk og informasjon om trøndersk jordbruk og akvakultur på veien.  

  12:45 Ankomst Tuv forsøksgård 

  13:00-15:00 Åpning av pilotanlegget – se eget program 

  15:05 Avreise med buss til Trondheim lufthavn, Værnes (ankomst kl. 16:30) 

 • Åpning av pilotanlegg for grønn bioraffinering

  13:00 Velkommen 

  13:10 Bærekraftig mat fra gras og makroalger (Steffen Adler, NIBIO) 

  13:20 Video av anlegget i drift (Gjermund Bahr, NIBIO) 

  13:30 Grasprotein til kylling (Lene Stødkilde, Århus Universitet, Danmark) 

  13:40 Grasfiber til melkekyr (Haldis Kismul, NIBIO) 

  13:50 Prosessering av makroalger (Hanne Mære, NIBIO) 

  14:00 Er dette løsningen? - samtale med næringsaktører  

  14:30 Rundtur i produksjonshallen 

  Enkel servering 

  15:00 Avslutning 

Faglige spørsmål Steffen Adler steffen.adler@nibio.no

Teknisk arrangement Solveig Skjei Knudtsen solveig.knudtsen@nibio.no

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}