Informasjon

Tid
Fra mandag 29. november 2021 kl. 00:00
Til tirsdag 30. november 2021 kl. 00:00
Påmeldingsfrist
Mandag 8. november 2021 kl. 15:00

Hvordan blir framtida for arktisk landbruk?

Lønnsomhet, krevende klima og lange avstander er eksempler på utfordringer som alltid stiller krav til den arktiske bonden. På årets seminar vil vi belyse endringer i samfunnet som gir næringa nye utfordringer, men kanskje også nye muligheter.

Helhetlig bærekraft blir gjennomgangstema. Et spørsmål vi stiller er hvor solid eller sårbart det arktiske landbruket er i forhold til endringer som kommer, for eksempel i markedssystem, kosthold og krav til klimaavtrykk.

Tradisjonen tro blir det et variert program med innlegg som spenner fra forskning til det praktiske landbruket. Vi skal også introdusere Senter for arktisk landbruk.

Vi håper du vil være med! Sett av 29. og 30. november til to spennende dager om framtida for arktisk landbruk!

Seminaret vil også bli streamet. Kryss av for digital deltagelse i påmeldingsskjemaet.

 

For mer informasjon, ta kontakt med Odd-Arild Finnes (odd-arild.finnes@nibio.no, tlf.: 97659202) eller Frøydis Gillund (froydis.gillund@nibio.no, tlf.: 94862225).

 

Seminar for arktisk landbruk arrangeres av NIBIO, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, Nord-Norge.

Foto: Jørgen Mølmann

Påmeldingsskjema

 

Spørmål? Ta kontakt med Odd-Arild Finnes (odd-arild.finnes@nibio.no, tlf.: 97659202 eller) eller Frøydis Gillund (froydis.gillund@nibio.no, tlf.: 94862225).

Er påmeldingsfristen gått ut? Ta kontakt med Frøydis Gillund (froydis.gillund@nibio.no, tlf.: 94862225).

Ved påmelding ber vi om info om behov for overnatting og matservering. Dette er kun en reservering. Betaling gjøres på hotellet. 

Deltakelse på hele seminaret inkl. overnatting og lunsj begge dager vil koste 2700,- (helpensjon  2090 + dagpakke 610). 

Informasjon

Tid
Fra mandag 29. november 2021 kl. 00:00
Til tirsdag 30. november 2021 kl. 00:00
Påmeldingsfrist
Mandag 8. november 2021 kl. 15:00

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

Program

 • Mandag 29. november

 • 11.00

  Åpning

 • 11.15

  En helhetlig forståelse av bærekraft – hva betyr det for landbruket i nord?

  v/ Arne Bardalen, spesialrådgiver NIBIO

 • 11.50

  Bærekraft og sårbarhet

  • Indikatorer for «Landbruk over hele landet». v/ forsker Ulrike Bayr, NIBIO
  • På hvilke områder opplever bonden sårbarhet? v/ bonde Solveig Bratteng Rønning

 • 12.35

  Forbrukertrender og bærekraft

  v/ Annechen Bahr Bugge, Oslo Met

 • 13.00

  Lunsj

 • 14.00

  Matberedskap. Hovedutfordringer for Nord-Norge og hvordan vi kan gi landsdelen best mulig sikkerhet

  v/ statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker

 • 14.20

  Bærekraftig matforsyning og matsystem i nord - status, utfordringer og muligheter

  Innledninger til påfølgende samtale/diskusjon

  • Siri Voll Dombu, forsker i NIBIO
  • Gaute Lenvik, adm dir i Norsk Landbrukssamvirke
  • Sigurd Cottis Hoff, leder i Framtiden i våre hender Nord
  • Tone Rubac, leder i Troms Bondelag

 • 15.20

  Pause

 • 15.45

  Panelsamtale og diskusjon

  Ledelse: viserektor Bård Borch Michalsen, Norges Arktiske Universitet

 • 17.00

  Pause

 • 17.20

  Senter for arktisk landbruk

  v/ divisjonsdirektør i NIBIO Audun Korsæth, m.fl. 

 • 18.00

  Slutt for dagen

 • 19.30

  Middag

 • Tirsdag 30. november

 • 08.30

  Morgenkåseri

  v/ Are Johansen, Norsk Landbruksrådgivning, Nord-Norge

 • 08.45

  Bærekraft / Klima i praksis

  • Formidling av utmarkbeitets verdi i et bærekraftig perspektiv, v/Eva Narten Høberg, NIBIO
  • Metanutslipp fra husdyr på beite, v/ Grete H.M. Jørgensen, NIBIO
  • Hvordan bærekraft kan måles, v/ Hilde Halland, NIBIO
  • Klimarådgiving - mer nytting enn du tror, v/ Ingvild Lauvland Høie, Norsk Landbrusrådgiving

 • 10.05

  Pause

 • 10.20

  Jord og jordhelse i arktisk landbruk

  • Kløvereng er bra for jordliv og jordkarbon, v/ Reidun Pommeresche, Norsøk
  • Jordhelse i nord, v/ Ievina Sturite, NIBIO

 • 11.00

  Forskningsnytt

  • Jordvern og målemetoder for nedbygging av dyrka mark, v/ Linda Aune-Lundberg, NIBIO
  • Eviggrønn utmark, v/ Kari Anne Bråthen, UiT - Norges Arktiske Universitet
  • Tiltak for å begrense beiteskader av gås, v/ Jo Jorem Aarseth, NIBIO

 • 11.30

  Pause

 • 11.50

  Forskningsnytt, fortsetter

  • Blågrønne muligheter for landbruket, v/Johan Johansen, NIBIO
  • Timoteisorter for Nord-Norge, v/Sigridur Dalmannsdottir, NIBIO

 • 12.15

  Nordnorsk Landbruksråd satser på FoU

  v/ Bjørn Arne Skoglund, styreleder Nordnorsk Landbruksråd

 • 12.35

  Oppsummering og avslutning

 • 13.00

  Lunsj

Foredragsholdere

 

Arne Bardalen, spesialrådgiver i NIBIO. 
Ulrike Bayr er forsker i NIBIO. Hun jobber i Divisjon for kart og statistikk, Avdeling for landskapsovervåkning. 
https://nibio.pameldingssystem.no/auto/1/Bugge 2015_cropped.jpg Annechen Bahr Bugge er sosiolog (dr.polit) og forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har i en årrekke forsket på problemstillinger knyttet til mat og spisevaner. I 2005 tok hun en doktorgrad i sosiologi ved NTNU. Avhandlingen hadde tittelen "Middag - en sosiologisk analyse av den norske middagspraksis". Hun ga i 2019 ut verket "Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere", en bok om spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid. Boken tar blant annet for seg spørsmålene: Hva og hvordan har nordmenn spist opp gjennom tidene? Hvordan har ferdigheter, kunnskaper og ideer blitt videreført og endret? Og hva kan vi lære av vår mathistorie?

Elisabeth Vik Aspaker er Statsforvalter i Troms og Finnmark. Aspaker er tidligere stortingsrepresentant (2005 – 2017) og var fiskeriminister i 2013 – 2015 og EØS- og EU minister i 2015 - 2016. . Hun har hatt en rekke ulike verv både innen politikk, organisasjonsliv og privat næringsliv. Aspaker var i en periode fylkesvaraordfører i Troms og har både vært politisk rådgiver og statssekretær i tidligere regjeringer.

Foto: Marius Fiskum

Siri Voll Dombu er seniorrådgiver i NIBIO. Hun jobber i Divisjon for kart og statistikk, Avdeling for landbruksøkonomisk analyse. 
Gaute Lenvik er administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke og arbeider for økt konkurransekraft og kunnskap hos medlemsbedriftene. Sentrale oppgaver for Norsk Landbrukssamvirke er økt kunnskap om samvirke som organisasjonsform, rammebetingelser for matindustrien, og hvordan øke konkurransekraften og posisjon i den norske matvarekjeden. Gaute kom fra stillingen som administrerende direktør ved Veterinærinstituttet, og har tidligere blant annet arbeidet for NHO Mat og Drikke og Landbruks- og matdepartementet. Gaute er i tillegg styreleder ved NMBU Handelshøyskolen og medlem av Omsetningsrådet og styret for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Sigurd Cottis Hoff er oppvokst på gård med mjølkeku. Han droppet ut av lærerstudiene for å jobbe med klima og miljø, samt bryte ut av samfunnsnormen for hva som gir et bærekraftig liv. I dag jobber han både i Framtiden i våre hender og som fisker på egen sjark. Ekstremsport og friluftsliv i naturen er det beste å fylle fritiden med.
Sigurd ønsker å få gjort noe med samspillet mellom miljø, økonomi og mennesket, og mener det som skaper ubalanse skyldes vårt store fokus på økonomi og ekstrem vekst. Han ønsker seg en verden, og et landbruk, der natur og mennesket settes først.

Tone Ruback er leder i Troms Bondelag. Tidligere leder i Nordnorsk Landbruksråd, Regionutvalgsmedlem i Nortura, og bonde på Sandsøya med sau og ammeku/gårdsbutikk.
Mål for arbeidet som tillitsvalgt er å skape en positiv utvikling av det arktisk landbruket, styrket markedstilgang og bedret økonomi for den nordnorske bonden. 

Bård Borch Michalsen bor i Harstad. Han er viserektor i Sør-Troms og Nordland for UiT Norges arktiske universitet. Når han ikke er det, er han førstelektor i ledelse og kommunikasjon ved Handelshøgskolen UiT. Bård har tidligere et langt livsløp som redaktør, journalist, kommunikasjonsrådgiver, prosjektleder og forfatter. Bøker om landbruk? Ikke egentlig, men han skrev for over 20 år siden verdens eneste bok om molter.

Foto: Bjørg-Elise Tuppen

Nils Vagstad, administrerende direktør i NIBIO.

Are Johansen ble uteksaminert fra studieretning jordfag ved NLH i 1988. Han har en allsidig arbeidserfaring med fokus på jord- og jordkvalitet, drenering og nydyrking samt klima og miljø. Fra 1988 – 1998 var han ansatt i Jordforsk (Det Norske Jord- og Myrselskap) med kontorsted Bodø, og fra våren 1989 har han jobbet i Landbruksrådgivingen. Johansen har deltatt i flere prosjekt som berører klima og er klimarådgiver. De to siste prosjektene er forskning på effekten av dyrkingsmetode på utslipp fra myr og lokalt tilpasset klimaregnskap basert på data fra blant annet jordkartlegging.

Eva Narten Høberg er forsker ved NIBIO Tjøtta, Avdeling utmarksressurser og næringsutvikling. Hun er utdannet innen husdyrernæring (NLH/NMBU) og matkultur (UiB), og har erfaring fra utviklingsarbeid, formidling og undervisning innen kulturbaserte opplevelser med spesialisering innen matkultur. Høberg leder den nye høyere yrkesfaglige utdanningen Bærekraftige matopplevelser ved Nordland fagskole, og prosjektet Formidling av erfaringer og synliggjøring av verdier knyttet til beiteressursene og beitebruken i det arktiske landbruket. Høberg er fagansvarlig for norsk kjøkken i Store norske leksikon, og formidler gjennom bloggen Matkultur og matopplevelser på forskning.no.

Grete H.M. Jørgensen bor i Leirfjord kommune på Helgeland og har en doktograd innen etologi og husdyrmiljø fra NMBU. De siste ti årene har hun jobbet med prosjekter som tester ny teknologi for forbedret dyrevelferd, kommunikasjon med dyr og preferanseforsøk. Hun har bidratt til oppbygging og godkjenning av en forsøksdyravdeling på Tjøtta, med blant annet respirasjonskammer og utstyr for SF6 målinger. I presentasjonen «Metangassutslipp fra husdyr på beite» skal hun presentere flere klimagassstudier på husdyr, også under Norske forhold.
Hilde Halland er seniorrådgiver i NIBIO. Hun jobber i Divisjon for matproduksjon og samfunn, Avdeling for frukt og grønt.

Ingvild Lauvland Høie er sivilagronom fra NMBU og Københavns Universitet. Hun jobber som rådgiver innen jord- og plantekultur i Norsk Landbruksrådgiving med kontorsted Tromsø. Om foredraget sier Ingvild; «Klimarådgiving er et av satsingsområdene i landbrukets klimaplan. Rådgivingen bidrar til at landbruket møter både klimadiskusjonen og forpliktelsene til klimagassreduksjon med kunnskap og handling. Det er ingen motsetninger: god økonomi, god agronomi og klima henger sammen».

Ievina Sturite er forsker i NIBIO. Hun jobber i Divisjon for matproduksjon og samfunn, Avdeling for fôr og husdyr.
Linda Aune-Lundberg er fosker i NIBIO. Hun jobber i Divisjon for kart og statistikk, Avdeling for landskapsovervåkning.

Kari Anne Bråthen er professor i økologi fra UiT - Norges Arktiske Universitet og Arkitektur, og designhøgskolen ved Oslo. Hun leder MONEC, et NFR-finansiert forskningsprosjekt med NIBIO som partner. I prosjektet dokumenteres endring i utmarkas plantebaserte beiteressurser og bærplanter over en periode på 20 år og 50 år. Videre testes forvaltningsgrep for fremme av biodiversitet i beitene i samarbeide med sauebønder og reindriftsutøvere.

Jo Jorem Aarseth er avdelingsleder for Utmarksressurser og næringsutvikling, Divisjon for skog og utmark, NIBIO.
Sigridur Dalmannsdottir er forsker i NIBIO. Hun jobber i Divisjon for matproduksjon og samfunn, Avdeling for fôr og husdyr.

Bjørn Arne Skoglund er styreleder i Nordnorsk Landbruksråd og leder i regionutvalg Nord i Nortura. Han driver gård med sau og egg på Andøya. I tillegg til landbruksutdanning har han fagbrev som ambulansearbeider og har flere års erfaring fra ambulansetjenesten. Ved siden av gårdsdrifta er Bjørn Arne er en aktiv organisasjonsmann. Han er for tida varaordfører i Norturas eierorganisasjon og har eller har hatt mange faglige verv innafor sau- og fjørfenæringa.