Velkommen til Arktisk landbruksseminar 2022

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 29. november 2022 kl. 11:30
Til onsdag 30. november 2022 kl. 14:00
Påmeldingsfrist
Torsdag 20. oktober 2022 kl. 16:00

– en møteplass for alle med engasjement og interesse for nordnorsk landbruk

 

Det er fortsatt er mulig å melde seg på Arktisk landbruksseminar.

Siden påmeldingsfrist er gått ut, kan vi imidlertid ikke lenger tilby avtalepris for overnatting på hotellet.

Meld deg via e-post til Marianne Vileid Uleberg: Mariannne.uleberg@nibio.no

 

Årets arktiske landbruksseminar arrangeres i Bodø 29.-30.11 (lunsj til lunsj) under tema Muligheter i det arktiske landbruket.

På seminaret møtes landbruksaktører fra hele landsdelen. Du får påfyll av kunnskap og mulighet til å komme med innspill til hva det er viktig å jobbe videre med for å utvikle det nordnorske landbruket.

Noen stikkord fra programmet:

 • Betydningen av det arktiske landbruket
 • Bærekraftig verdiskapning i nord – områderettet satsing over jordbruksavtalen
 • Samtale om status, utfordringer og muligheter
 • Dyrk lokalt
 • Hvordan utnytte mulighetene innen produksjon av potet, grønt og bær?
 • Blå-grønne synergier

 

Historikk – Hurtigruteseminaret har gått på land

I over 20 år har NIBIO og NLR invitert landbruksaktørene i Nord-Norge til et årlig seminar om landbruket i landsdelen. Det ble i mange år holdt på Hurtigruta på vei fra Bodø til Tromsø og ble kalt Hurtigruteseminaret. Seminaret har nå gått «på land» og arrangeres annethvert år i Tromsø og Bodø under tittelen Arktisk landbruksseminar.

 

Arrangører og finansiører

Arrangementet er et samarbeid mellom NIBIO og Norsk landbruksrådgiving og finansieres av disse og Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune.

 

NIBIO - Senter for arktisk landbruk

For å styrke NIBIOs innsats på nordnorsk landbruk, ble Senter for arktisk landbruk etablert i 2021. Senteret er en samling av forskningsfasiliteter og kompetansepersonell i NIBIO med fokus på kunnskapsproduksjon og formidling om landbruksproduksjon i nordlige strøk, både i Norge og internasjonalt. Senteret har sitt utspring i NIBIOs forskningsstasjoner i Nord-Norge, men omfatter hele instituttet, på tvers av avdelinger og divisjoner. 

 

NLR Nord-Norge

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge har siden 1. januar 2018 omfattet Nordland, Troms og Finnmark. De er eid av om lag 1800 bønder og har 40 dyktige og kompetente ansatte, med kontorsteder i hele landsdelen: fra Brønnøysund i sør til Vadsø i nord. NLR Nord-Norges rådgivere har spisskompetanse på dyrking av gras, frukt, bær, potet og grønnsaker, i tillegg har til flere spesialrådgivere innen fagområdene byggteknikk, maskinteknikk og presisjonslandbruk, økonomi, helse, miljø og sikkerhet. 

 

Det er fortsatt er mulig å melde seg på Arktisk landbruksseminar.

Siden påmeldingsfrist er gått ut, kan vi imidlertid ikke lenger tilby avtalepris for overnatting på hotellet.

Meld deg via e-post til Marianne Vileid Uleberg: Mariannne.uleberg@nibio.no

 

 

Dagpakker betales av hver enkelt på hotellet

Middag 29. november dekkes av arrangør

 

Overnatting bestilles av den enkelte på Hotell Scandic Havet 

Bestill hotellrom til avtalt pris (kr. 1390,-)

- Gå inn på www.scandichotels.com / www.scandichotels.no

- Velg Riktig Hotell (Scandic Havet) Koden vil ikke fungere om man ikke velger rikig hotell.

- Velg Riktig Dato. 

- Trykk på pil ned til høyre hvor det står booking code, bonus cheque or reward night / bonus kode, bonus cheque eller bonus natt.

- Skriv inn følgende kode: (BNIB301122) i feltet hvor det står "Add Booking code / legg til bookingkode"

Koden vil være gyldig frem til 20.10.22

Rommene kan kanselleres frem til 11.11.22

 

Påmelding Arktisk landbruksseminar

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 29. november 2022 kl. 11:30
Til onsdag 30. november 2022 kl. 14:00
Påmeldingsfrist
Torsdag 20. oktober 2022 kl. 16:00

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

Foreløpig program 

 • Dag 1 - 29. november

  Møteleder: Katrine Erikstad, avdelingsdirektør landbruk og reindrift, Statsforvalteren i Nordland

 • 11:30

  Lunsj

 • 12:30

  Åpning

  v/ Nils Vagstad, adm. dir. NIBIO

 • 12:40

  Velkommen

  v/ Monica Iveland, ass. statsforvalter Nordland

 • Landbruk – ei viktig næring i nord på så mange måter

  12:55 - Store muligheter i det nordnorske landbruket

  v/ Wenche Westberg, statssekretær Landbruks- og matdepartementet

  13:25 - Klimaendringer og matsikkerhet – nordnorsk landbruk som en del av løsningen?

  v/ Arne Bardalen, spesialrådgiver NIBIO

  13:55 - Verdiskaping og sysselsetting av landbruket i Nord-Norge

  v/ Øyvind Hansen, rådgiver NIBIO

 • 14:15

  Pause

 • Se utfordringer – finn løsninger

  14:35 - Nordnorsk landbruk i tall

  v/ Torhild Gjølme, landbruksdirektør Troms og Finnmark 

  14:50 - Bærekraftig matproduksjon og verdiskapning i nord

  v/ Karin Eriksen, fylkesråd plan, næring og miljø, Troms og Finnmark fylkeskommune

  15:20 - Hva og hvem er Stolt arktisk bonde?

  v/ Bjørn Arne Skoglund, styreleder Nordnorsk landbruksråd

  15:40 - Senter for arktisk landbruk

  v/ Marianne Vileid Uleberg, leder for Senter for arktisk landbruk NIBIO

  15:55 - Skråblikk på nordnorsk landbruk

  v/ Bjørn Egil Flø, forsker NIBIO

 • 16:10

  Pause

 • 16:30

  Hvordan går det? En samtale med aktører i næringa

  • Hvilke endringer trenger vi? 
  • Hva må gjøres for å snu utviklinga?
  • Hva er bra?
  • Hvilke FoU-tiltak kan settes i gang?

   

  Moderator: Kristine Østvold, Statsforvalteren Troms og Finnmark

  Deltakere: 

  • Rakel Nystabakk, Nordland bonde og småbrukarlag
  • Arnfinn Vonka, kommende gårdbruker
  • Solveig Rønning, TINE SA
  • Bjørn Egil Flø, NIBIO
  • Bjørn Arne Skoglund, Nortura
  • Lise Kaldahl Skreddernes, Finnmark Bondelag
  • Ulrike Naumann, Tromspotet AS

   

 • 18:00

  Slutt for dagen

 • 20:00

  Middag

 • Dag 2 - 30. november

  Møteleder: Inger Martinussen, avdelingsleder Frukt og bær, NIBIO

 • Urbant landbruk – gir kunnskap og forståelse

  08:30 - Dyrka lokalt - utvikling av det urbane landbruket i Bodø

  v/ Camilla Helgesen, prosjektleder Bodø kommune

 • Mange muligheter i produksjon av potet, grønt og bær

  09:00 - Flaskehalser i grøntproduksjonen i Nord-Norge – presentasjon av rapport

  v/ Hanne Eldby, Cand. Philol. Agri Analyse

  09:30 - Produksjon av potet, grønt og bær i nord - før og nå

  v/ Kristin Sørensen, rådgiver NLR

  10:00 - Innovativ grønnsakprodusent

  v/ Robert Innes, produsent fra Målselv

 • 10:30

  Pause

 • Bioenergi og blå-grønne synergier

  10:50 - Bioenergi på gårdsbruk

  v/ Jon Geirmund Lied, NLR

  11:20 - Bioenergi på gårdsbruk i praksis

  v/ Kristian Warholm, daglig leder Sømna biogass gårdsdrift SA

  11:50 - Potensiale for bruk av alger til fôr i landbruket

  v/ Vibeke Lind, forsker NIBIO

 • 12:20

  Åpen post

 • 12:45

  Avslutning og oppsummering

  v/ Linda Helen Haukland, fylkesråd plan og næring, Nordland

 • 13:00

  Lunsj

 • 14:00

  Dagen fortsetter med møter for arbeidsgruppene i FoU-satsinga

  For inviterte

Spørsmål?

Ta kontakt med 

Marianne Vileid Uleberg

Seniorrådgiver og koordinator for Arktisk landbruksseminar 2022

 

(+47) 414 33 744
marianne.uleberg@nibio.no

Besøksadresse
Holtvegen 66, 9016 Tromsø

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Arne Bardalen er utdannet sivilagronom og startet sin karriere i Det norske jord- og myrselskap. Han har vært Landbruksdirektør og fylkesmann i Oslo og Akershus før han ble direktør i NIJOS og Skog og Landskap. Han er nå spesialrådgiver i NIBIO. Arne har ledet og deltatt i flere offentlige utvalg, blant annet om jordvern og arealpolitikk, bioøkonomi og landbruk og klimautfordringer. I 2015-2016 ledet han sekretariatet for den store utredningen om «Landbruk og klima». I 2020 var han førsteforfatter på en fagrapport fra NMBU/NIBIO om kriterier for bærekraftig produksjon i det norske matsystemet.

Foto: Erling Fløistad

Bjørn Arne Skoglund er styreleder i Nordnorsk Landbruksråd og leder i regionutvalg Nord i Nortura. Han driver gård med sau og egg på Andøya. I tillegg til landbruksutdanning har han fagbrev som ambulansearbeider og har flere års erfaring fra ambulansetjenesten. Ved siden av gårdsdrifta er Bjørn Arne er en aktiv organisasjonsmann. Han er for tida varaordfører i Norturas eierorganisasjon og har eller har hatt mange faglige verv innafor sau- og fjørfenæringa.

Foto: Privat

Vibeke Lind er forsker i avdeling fôr og husdyr og jobber på Tjøtta. Vibeke har husdyrfaglig bakgrunn og har solid kompetanse i blant annet ernæring, fôring og beitestrategier for sau. Hun jobber i dag mye inn mot klimagasser fra drøvtyggere og hvordan alternative fôremner kan påvirke både dyr og utslippsrate.

Foto: NIBIO

Øyvind Hansen er rådgiver i NIBIO i avdeling driftsøkonomisk analyse og har kontor i Bodø. Øyvind jobber med driftsgranskinger, budsjettnemda for jordbruket, driftsøkonomiske analyser, grovfôrkostnader og sjølkostberegninger.

Foto: NIBIO

Camilla Helgesen er Prosjektleder for Dyrka lokalt, et urbant landbruksprosjekt i Bodø kommune. Hun har en master i økologisk økonomi fra universitetet i Nordland, og har allsidig organisasjonserfaring fra inn- og utland. Camilla har jobbet mye med frivillighet og sosial bærekraft, og inspirerer nå Bodøværinger til å dyrke sin egen mat.

Foto: Sverre Magnus Bjørseth

Kristian Warholm kommer fra Brønnøysund og er daglig leder for Sømna Biogass Gårdsdrift SA på Helgeland. Her er han ansvarlig for å utvikle verdikjeder og realisere forretningsideen om å etablere en biogass produksjon på landbrukets premisser. Han har en utdannelse fra BI Handelshøyskolen og er i også utdannet befal.

Foto: Privat

Karin Eriksen er fylkesråd for næring, plan og miljø i Troms og Finnmark Fylkeskommune. Hun har vært politisk aktiv i over 20 år og har vært varaordfører i Kvæfjord i 8 år. Hun har 13 år med ledererfaring fra ulike private virksomheter og 11 års erfaring fra finanssektoren. Hun har erfaring fra landbrukssektoren. Hun har høyere utdanning innenfor administrasjon, ledelse, økonomi, logistikk, personalledelse, kompetanseledelse, rekruttering, arbeidsrett, samt prosjektledelse og hun er utdannet autorisert finansiell rådgiver.

Foto: Ragne B. Lysaker

Kristin Sørensen er rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge. Hun er utdannet fra Høgskolen i Hedmark, Blæstad. Som rådgiver i NLR jobber hun med rådgivning innenfor potet, grønnsaker og bær.

Foto: Fredrikke Fjellberg Moldenæs

Hanne Eldby er utdannet Cand. Philol. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i samfunnsgeografi. Hanne jobber blant annet med spørreundersøkelser, handelspolitikk, kompetanse i landbruket, statistikk, nisjeprodukter, merkeordninger og lokal mat. Hun har forfattet flere rapporter om landbruket i Nord-Norge.

Foto: Privat

Robert Innes kommer fra Manchester i England. Han er utdannet agronom og bor i dag i Målselv. Her dyrker han målselvnepe, kålrot og andre grønnsaker både for leveranser til Bama og for lokalsalg. Robert er en av gründerne til suksessbedriften Jordbærguttan.

Foto: Privat