Velkommen til Arktisk landbruksseminar 2022

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 29. november 2022 kl. 11.30
Til onsdag 30. november 2022 kl. 14.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 20. oktober 2022 kl. 16.00

– en møteplass for alle med engasjement og interesse for nordnorsk landbruk

 

Årets arktiske landbruksseminar arrangeres i Bodø 29.-30.11 (lunsj til lunsj) under tema Muligheter i det arktiske landbruket.

På seminaret møtes landbruksaktører fra hele landsdelen. Du får påfyll av kunnskap og mulighet til å komme med innspill til hva det er viktig å jobbe videre med for å utvikle det nordnorske landbruket.

Programmet er under utarbeidelse og vil bli lagt ut så snart det er klart.

Noen stikkord fra programmet:

 • Betydningen av det arktiske landbruket
 • Bærekraftig verdiskapning i nord – områderettet satsing over jordbruksavtalen
 • Samtale om status, utfordringer og muligheter
 • Dyrk lokalt
 • Hvordan utnytte mulighetene innen produksjon av potet, grønt og bær?
 • Blå-grønne synergier

 

Historikk – Hurtigruteseminaret har gått på land

I over 20 år har NIBIO og NLR invitert landbruksaktørene i Nord-Norge til et årlig seminar om landbruket i landsdelen. Det ble i mange år holdt på Hurtigruta på vei fra Bodø til Tromsø og ble kalt Hurtigruteseminaret. Seminaret har nå gått «på land» og arrangeres annethvert år i Tromsø og Bodø under tittelen Arktisk landbruksseminar.

 

Arrangører og finansiører

Arrangementet er et samarbeid mellom NIBIO og Norsk landbruksrådgiving og finansieres av disse og Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune.

 

NIBIO - Senter for arktisk landbruk

For å styrke NIBIOs innsats på nordnorsk landbruk, ble Senter for arktisk landbruk etablert i 2021. Senteret er en samling av forskningsfasiliteter og kompetansepersonell i NIBIO med fokus på kunnskapsproduksjon og formidling om landbruksproduksjon i nordlige strøk, både i Norge og internasjonalt. Senteret har sitt utspring i NIBIOs forskningsstasjoner i Nord-Norge, men omfatter hele instituttet, på tvers av avdelinger og divisjoner. 

 

NLR Nord-Norge

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge har siden 1. januar 2018 omfattet Nordland, Troms og Finnmark. De er eid av om lag 1800 bønder og har 40 dyktige og kompetente ansatte, med kontorsteder i hele landsdelen: fra Brønnøysund i sør til Vadsø i nord. NLR Nord-Norges rådgivere har spisskompetanse på dyrking av gras, frukt, bær, potet og grønnsaker, i tillegg har til flere spesialrådgivere innen fagområdene byggteknikk, maskinteknikk og presisjonslandbruk, økonomi, helse, miljø og sikkerhet. 

 

 

Dagpakker betales av hver enkelt på hotellet

Middag 29. november dekkes av arrangør

 

Overnatting bestilles av den enkelte på Hotell Scandic Havet 

Bestill hotellrom til avtalt pris (kr. 1390,-)

- Gå inn på www.scandichotels.com / www.scandichotels.no

- Velg Riktig Hotell (Scandic Havet) Koden vil ikke fungere om man ikke velger rikig hotell.

- Velg Riktig Dato. 

- Trykk på pil ned til høyre hvor det står booking code, bonus cheque or reward night / bonus kode, bonus cheque eller bonus natt.

- Skriv inn følgende kode: (BNIB301122) i feltet hvor det står "Add Booking code / legg til bookingkode"

Koden vil være gyldig frem til 20.10.22

Rommene kan kanselleres frem til 11.11.22

 

Påmelding Arktisk landbruksseminar

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 29. november 2022 kl. 11.30
Til onsdag 30. november 2022 kl. 14.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 20. oktober 2022 kl. 16.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Foreløpig program 

 • Dag 1 - 29. november

  Møteleder: Kathrine Erikstad, landbruksdirektør Nordland

 • 11:30

  Lunsj

 • 12:30

  Velkommen

  v/ ass statsforvalter Monica Iveland

 • Landbruk – ei viktig næring i nord på så mange måter

  Store muligheter i det nordnorske landbruket

  v/

  Klimaendringer og matsikkerhet – nordnorsk landbruk som en del av løsningen?

  v/ Arne Bardalen, NIBIO

  Verdiskaping og sysselsetting av landbruket i Nord-Norge

  v/ Øyvind Hansen, NIBIO

 • Urbant landbruk – gir kunnskap og forståelse

  Dyrka lokalt og bruk av Vågønes

  v/ Camilla Helgesen, Bodø kommune

 • Se muligheter og utfordringer – finn løsninger

  Nordnorsk landbruksråd

  v/ leder Bjørn Arne Skoglund

  Senter for arktisk landbruk

  v/ leder Marianne Vileid Uleberg, NIBIO

 • 16:30

  Hvordan går det? En samtale med aktører i næringa

  • Hvilke endringer trenger vi?
  • Hva må gjøres for å snu utviklinga?
  • Hva er bra?
  • Hvilke FoU-tiltak kan settes i gang?

 • 18:30

  Slutt for dagen

 • 20:00

  Middag

 • Dag 2 - 30. november

 • 08:30

  Bærekraftig matproduksjon og verdiskapning i nord - områderettet satsing

  v/Karin Eriksen, fylkesråd plan, næring og miljø Troms og Finnmark

 • Mange muligheter i produksjon av potet, grønt og bær

  Flaskehalser i grøntproduksjonen i Nord-Norge – presentasjon av rapport

  v/ Hanne Eldby, Agri Analyse

  Satsing på potet, grønt og bær ved NLR Nord-Norge gjennom 20 år

  v/ Kristin Sørensen, NLR

  Innovativ grønnsakprodusent

  v/ Robert Innes, produsent fra Målselv

 • Bioenergi og blå-grønne synergier

  Bioenergi på gårdsbruk

  v/ Jon Geirmund Lied, NLR

  Bioenergi på gårdsbruk i praksis

  v/ Kristian Warholm, daglig leder Sømna biogass gårdsdrift SA

  Potensiale for bruk av alger til fôr i landbruket

  v/ Vibeke Lind, NIBIO

 • Avslutning og oppsummering

  v/ Linda Helen Haukland, fylkesråd plan og næring, Nordland

 • 13:00

  Lunsj

 • 14:00

  Dagen fortsetter med møter for arbeidsgruppene i FoU-satsinga

Spørsmål?

Ta kontakt med 

Marianne Vileid Uleberg

Seniorrådgiver og koordinator for Arktisk landbruksseminar 2022

 

(+47) 414 33 744
marianne.uleberg@nibio.no

Besøksadresse
Holtvegen 66, 9016 Tromsø

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Presentasjon av foredragsholdere kommer