Informasjon

Sted
Scandic Hotel Bodø
Tid
Fra tirsdag 29. oktober 2024 kl. 11:00
Til onsdag 30. oktober 2024 kl. 14:00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 1. oktober 2024 kl. 16:00

Årets Arktisk landbruksseminar arrangeres på Scandic Hotel Bodø 29.-30. oktober. Hold av tidspunktet og bli med på to dager med inspirerende foredrag og gode diskusjoner knyttet til tema som:

 • Satsingen Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord
 • Arealbruk, utmark og klimagassregnskap
 • Fremtidstro og rekruttering
 • Grønt og lokalmat

Påmeldingsfrist 1. oktober.

 

Om Arktisk landbruksseminar

Arktisk landbruksseminar er ei årlig fag- og nettverkssamling for landbruksaktører i Nord-Norge. Seminaret har blitt arrangert i over 20 år i nært samarbeid mellom NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi) og sentrale landbruksaktører i nord – i særlig grad Nordnorsk landbruksråd og Norsk landbruksrådgiving. I mange år ble seminaret gjennomført på Hurtigruta på vei fra Bodø til Tromsø og ble derfor kalt Hurtigruteseminaret. Siden 2020 har arrangementet blitt gjennomført på land og de siste årene er det lagt opp til en veksling mellom annethvert år i Bodø og i Tromsø. I 2023 ble seminaret arrangert i Tromsø. Der deltok 130 personer fra forvaltning, næring, rådgiving, forskning og utdanning knyttet til landbruket i landsdelen.

Du finner mer informasjon om seminaret på våre nettsider Arktisk landbruksseminar - Nibio

 

Samarbeidspartnere og finansiører

Seminaret arrangeres av Troms fylkeskommune som forvalter av satsingen Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord og NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi).

Programmet er utviklet i nært samarbeid Norsk landbruksrådgiving, Statsforvalteren, fylkeskommunene og Landbrukssamvirke Nord.

 

Om satsingen Bærekraftig matproduksjon og verdiskapning i nord

I 2022 ble det over jordbruksavtalen, igangsatt en områderettet satsing på nordnorsk landbrukSatsingen koordineres av Fylkeskommunen i Troms. Målet er å styrke sårbare produsentmiljøer i Finnmark, Troms og Nordland, motvirke bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden for mat, samt å utnytte regionale fortrinn og muligheter innen arktisk landbruk.

Det er pekt ut følgende satsingsområder:

 • Omlegging fra bås til løsdrift
 • Økonomi og lønnsomhet
 • Økt bruk av utmarksbeite i nord
 • Øke totalberedskapen gjennom økt matproduksjon

Nærmere omtale av satsningen finner du på nettsidene til Troms fylkeskommune https://www.tromsfylke.no/tjenester/tilskudd-stipend-og-priser/tilskudd-og-stipend/naringsutvikling/barekraftig-verdiskaping-og-matproduksjon-i-nord/

 

Om NIBIO og Senter for arktisk landbruk

For å styrke NIBIOs innsats på nordnorsk landbruk, ble Senter for arktisk landbruk etablert i 2021. Senteret er en samling av forskningsfasiliteter og kompetansepersonell i NIBIO med fokus på kunnskapsproduksjon og formidling om landbruksproduksjon i nordlige strøk, både i Norge og internasjonalt. Senteret har sitt utspring i NIBIOs forskningsstasjoner i Nord-Norge, men omfatter hele instituttet, på tvers av avdelinger og divisjoner. Her er det fokus på å finne kunnskapsbehov, utvikle kunnskap og formidle kunnskap – alt i nært samarbeid med næring, forvaltning og andre kunnskapsmiljøer i landsdelen.

Du kan lese mer om senteret her Arktisk landbruksseminar - Nibio

 

Bakgrunnsfoto: Lars Sandved Dalen

Dagpakker: kr. 790,- pr dag (betales ved påmelding)

 

Overnatting må deltakerne ordne med selv.

Det er holdt av en del rom på konferansehotellet Scandic Hotel Bodø. Disse kan bookes ved bruk av kode BNIB291024.

Kan bookes til avtalepris med bookingkode frem til: 09.09.2024

Gratis kansellering frem til: 09.09.2024

Individuell bestilling og betaling. Reservasjonen må garanteres med kredittkort ved bestilling.

 

Standard enkeltrom per rom per natt: 1290,-

Standard dobbeltrom per rom per natt: 1590,-

Inkl frokost og mva

Gjelder for boperioden: 28.10.2024 - 31.10.2024

  

Rombestilling kan gjøres på hotellets nettside www.scandichotels.com eller hos kundeservice:

Booking & kundeservice: 23 15 50 00, åpningstider: Man-fre: 08.00 – 20.00

 

Påmelding Arktisk landbruksseminar: 

Informasjon

Sted
Scandic Hotel Bodø
Tid
Fra tirsdag 29. oktober 2024 kl. 11:00
Til onsdag 30. oktober 2024 kl. 14:00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 1. oktober 2024 kl. 16:00

Programmet vil bli lagt ut i løpet av juni.

 

Tema som vil bli tatt opp på årets seminar:

 • Areal, klima og utmark
 • Rekruttering og fremtidstro
 • Grønt og lokal mat
 • Satsingen Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord

Kontaktperson: Marianne Vileid Uleberg

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}