Forsiden

Det 3-årige prosjektet «Bruk av fjernmåling for økt presisjon i engdyrking» nå er i sluttfasen. I den anledning ønsker vi velkommen til et sluttseminar på NIBIO Holt i Tromsø den 20. mars. Vil vi presentere resultater fra prosjektet og erfaringer med bruk av  «Grovfôrmodellen» til prognoser for kvalitetsutvikling.

Vi håper på et fruktbart seminar der vi får vist og diskutert resultat fra bruk av fjernmålingsteknologien som verktøy i grovfôrproduksjon.

 

Påmeldingsfrist 2. mars.

Det er plass til 35 deltakere.

Deltakelse er gratis, og prosjektet dekker lunsj.

 

Hjertelig velkommen til seminar om grovfôr!

 

 

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
NIBIO Holt, Tromsø
Tid
Fra tirsdag 20. mars 2018 11.00
Til tirsdag 20. mars 2018 16.00
Påmeldingsfrist
Fredag 2. mars 2018 16.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Program

 • 11.00 - 11.10

  Introduksjon - og velkommen - Marit Jørgensen

 • 11.10 - 12.00

  Botanisk sammensetning, avling og fôrkvalitet i eng i fjellområder, Trøndelag, Møte og Romsdal og Nord-Norge - Tor Lunnan/Marit Jørgensen

 • 12.00 - 12.20

  Estimering av avling og kvalitet med Grovfôrmodellen. Erfaringer - Anne Kjersti Bakken

 • 12.20 - 13.00

  Lunsj

 • 13.00 - 13.20

  Hva er fjernmåling og hvilke muligheter kan det gi i fôrproduksjonen? - Audun Korsæth

 • 13.20 - 13.50

  Estimering av avling og fôrkvalitet med droner og håndholdte instrument - Jakob Geipel

 • 13.50 - 14.15

  Kan vi bruke fjernmåling fra UAV for å estimere fôrproduksjon og avling i eng hos bonden? - Corine Davids

 • 14.15 - 14.45

  Pause med kaffe

 • 14.45 - 15.10

  Fjernanalyse med håndholdt sensor i eng - resultat og erfaringer - Francisco Ancin Javier Murguzur

 • 15.10 - 15.30

  Sentinel-2 satellittdata for overvåking av engareal - Stein-Rune Karlsen/Corine Davids

 • 15.30 - 16.00

  Methods to use satellite imagery to locate grasslands with winterkill in Norway - Gregory Taff

Kontakt

Dersom dere har spørsmål, ta kontakt med Marit Jørgensen

Mobil  92867101

Epost marit.jorgensen@nibio.no

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}