Invitasjon til divisjonssamling og julebord

Kjære kollega!

Vi har gleden av å invitere deg til divisjonssamling med påfølgende julebord for ansatte i Divisjon for bioteknologi og plantehelse.

Hele arrangementet finner sted på Støtvig Hotel i Larkollen, TORSDAG, 30. november 2017. (www.stotvighotel.no)

Programmet starter med felles lunsj fra kl 11.30 og avsluttes samme dag rundt kl 23.

Felles busstransport tur/retur Ås.

Ansatte med arbeidssted utenfor Ås får dekket overnatting på Støtvig Hotel. Andre ansatte kan også booke rom og overnatte, men må da dekke kostnaden selv.

Målet er å samle alle i divisjonen for å bli enda bedre kjent med hverandre, både faglig og menneskelig, i hyggelige omgivelser. Vi har vært gjennom en lang periode preget av endring. Ditt medarbeiderskap og din kompetanse er svært viktig for å bygge Bioteknologi og plantehelse sin kultur og identitet. Vi skaper kulturen og fremtiden sammen – ikke hver for oss.

Vi håper dette kan være med på å gi inspirasjon og påfyll til en meningsfylt arbeidshverdag! 

Påmeldingsfrist: fredag 27.oktober

 

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: fredag, 27.oktober

Informasjon

Sted
Støtvig hotell, Larkollen
Tid
Torsdag 30. november 2017 kl. 10.00 - 23.45
Påmeldingsfrist
Torsdag 16. november 2017 kl. 21.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Torsdag 30.november

 • 10.00

  Buss fra H7, Ås

 • 11.30

  Felles lunsj på Støtvig Hotel

 • 12.30

  Velkommen til divisjonssamling v/ Arne Hermansen

  • Strategi og fremtidsvisjoner
  • Måloppnåelse så langt

 • 13.00

  Quiz m/Kahoot!

  Hvor godt kjenner du divisjonen og mulighetene i NIBIO?

 • 14.00

  Pause med frukt

 • 14.15

  Ny HR-stategi i NIBIO for 2017 - 2020 v/ Grete Lindseth

  mulighet for spørsmål og svar

 • 14.45

  Næringens behov for forskning v/ Hans Olav Bjerketvedt, Dyre Gård

  mulighet for spørsmål og svar

 • 15.15

  Pause med smårett

 • 15.45

  "Aldri god alene" v/ Dag Erik Pedersen, tidligere proffsyklist, nå programleder og reporter i NRK

  Den enkle historien om å tenke anderledes i livet

 • 17.00

  "Fritime"

  Fri tilgang til hotellets SPA / bassengområde, garderober, bowlingbaner, shuffelboard og et flott turområde.

  Fra kl 18.00 servering av aperitiff i baren.  

 • 18.30

  Julebordsbuffet

  Omfatter ca 350 retter og tilbehør, hvorav ca 30% er vegetariske eller veganske og hvor alle unansett diett eller allergi skal få en uforglemmelig opplevelse - ifølge hotellet

 • 22.30

  Buss til Ås

 • 23.30

  Buss til Ås

Litt praktisk

Siden dette er en stor investering for både divisjonen og NIBIO, håper vi dere er med på å bidra til at samlingen kommer vel i havn også økonomisk. Derfor legger vi oss på en linje der timeføringen begrenses til normal arbeidstid på 7,75 timer. Ansatte utenfor Ås fører reiseregningen etter statens satser.

Oppmøte for bussavgang fra ÅS kl 10.00 (via Vestby Bru, Sonsveien, Nesparken Moss, Høyden Ryggeveien). Busser kjører i retur fra Støtvig Hotel kl 22.30 og 23.30, via Høyden Ryggeveien, Nesparken Moss, Sonsveien, Vestby Bru til Ås.

Ansatte som kommer via Gardermoen og rekker å ta flybuss (FB11) kl 09.10 fra Gardermoen, og ankommer Korsegården kl 10.05, kan bli plukket opp der.

Alternativt ta neste flybuss (FB11) kl 10.10 fra Gardermoen og gå av på Høyden Ryggeveien kl 11.34 og bli hentet i taxi der.

For de som overnatter vil det bli satt opp transport til nærmeste flybuss/ togstasjon dagen derpå.

 

For spørsmål ta kontakt med Guri Skjeltorp:

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Invitation to division gathering and Christmas buffet

Dear colleague!

 

We are happy to invite you to a gathering for the employees of the division of biotechnology and plant health followed by a Christmas buffet.

The entirety of the event is taking place at Støtvig Hotel in Larkollen, THURSDAY, 30 November 2017. (www.stotvighotel.no)

The day starts with lunch at 11.30 and finishes at around 23.00.

Busses will bring attendees to and from Ås.

The cost of staying overnight at Støtvig Hotel will be covered for attendees that are employed outside of Ås. Employees from Ås can also stay the night, but have to cover the expenses themselves.

The aim is to gather everyone in the division to become better acquainted with one another, both socially and professionally, in pleasant surroundings. We have gone through a long period of change and your contribution/collaboration and your competence is vital to build the work environment and identity of the Biotechnology and Plant Health division. We create our work environment and future together! 

We hope this will be an inspirational and fulfilling event!

Sign up by: Friday 27 October

 

***Please note that presentations and speeches will be given in Norwegian, but even if you do not understand much Norwegian you are very welcome and encouraged to attend all or parts of this social event and the beautiful surroundings***

 

Some practical things

Since this is a large investment for both the division and NIBIO, we hope all attendees will not only contribute with their pleasant company, but also help to ensure that the day is financially viable. Therefore, we will limit the time registration for the day at a normal working day (7.75 hours). Attendees from outside of Ås file a travel report according to state regulations. 

The busses from Ås leave at 10.00 (by Vestby Bru, Sonsveien, Nesparken Moss, Høyden Ryggeveien). Busses will return in the evening from Støtvig Hotel at 22.30 and 23.30, by Høyden Ryggeveien, Nesparken Moss, Sonsveien, Vestby Bru and Ås.

Employees that travel through Gardermoen and take the airport shuttle (FB11) at 09.10 from Gardermoen, can be picked up at Korsegården at 10.05.

Alternatively, you can take the next shuttle (FB11) at 10.10 from Gardermoen and get off at Høyden Ryggeveien at 11.34 and be fetched by taxi from there.

Transport back to the closest airport shuttle/train station can be arranged the next day for those that stay the night at Støtvig Hotel.