Sluttseminar DRAINIMP – Dreneringsprosjekt på Vestlandet

Informasjon

Sted
Askvoll Samfunnshus
Tid
Torsdag 26. april 2018 kl. 10.00 - 15.45
Påmeldingsfrist
Søndag 22. april 2018 kl. 23.59

Kva betyr drenering for engavling, avrenning, klimagassutslepp og økonomi?

Torsdag 26. april blir det invitert til sluttseminar i prosjektet DRAINIMP - Drenering på Vestlandet.

 

Drenering og jordfysiske problemstillingar har auka aktualitet i eit stadig våtare og mindre føreseieleg klima. På seminaret blir det presentert resultat frå feltforsøk som har vore i drift i åra 2014-2017. På mineraljord i Askvoll i Sogn og Fjordane har ein undersøkt korleis ulik grøfteavstand, tal slåttar og gjødsling påverkar engavling, jordpakking, avrenning, grunnvasstand og klimagassutslepp. På Fræna i Møre og Romsdal har ein samanlikna omgraven og grøfta myr med omsyn til jordfysiske forhold, engavling og klimagassutslepp. Avlingsresultata frå felta er brukte i økonomiske kalkylar for lønnsemd i grøfting og omgraving. Ein får også presentert ei oversikt over kva tilskotsordningar som gjeld for drenering og hydrotekniske tiltak. Innleiarane er dyktige fagpersonar som har arbeidt innanfor sine fagområde gjennom mange år.

Måling av klimagassutslepp. Foto: Synnøve Rivedal.

Påmeldingsskjema

Deltakaravgift kr. 250,- per pers. for servering

Informasjon

Sted
Askvoll Samfunnshus
Tid
Torsdag 26. april 2018 kl. 10.00 - 15.45
Påmeldingsfrist
Søndag 22. april 2018 kl. 23.59
Produkt
Deltageravgift kr. 250,-

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program

Askvoll Samfunnshus

Torsdag 26.april kl. 10.00-15.45

 • 10.00

  Velkomst

  Ole Andre Klausen, ordførar Askvoll kommune

 • 10.10

  Auka trong for drenering, og bruk av omgraving som dreneringsmåte

  Samson Øpstad, NIBIO

 • 10.45

  Verknad av ulik drenering og driftsmåte på avling og plantesetnad

  Synnøve Rivedal, NIBIO

 • 11.25

  Verknad av ulik drenering og driftsmåte på jordfysiske tilhøve

  Trond Børresen, NMBU

 • 12.00

  Lunsj

 • 12.50

  Verknad av ulik drenering på avrenning og nitrogentap

  Johannes Deelstra, NIBIO

 • 13.20

  Ulike dreneringsmåtar på fastmark og myr

  Sverre Heggset, Landbruk Nordvest

 • 14.00

  Kaffipause

 • 14.10

  Klimagasstap ved ulik dreneringsgrad og dreneringsmåtar

  Sissel Hansen, NORSØK og Peter Dörsch, NMBU

 • 14.50

  Økonomi ved drenering

  Torbjørn Haukås, NIBIO

 • 15.15

  Tilskotsordningar ved drenering og hydrotekniske tiltak

  Liv Synnøve Andersen, Landbrukskontoret i Askvoll og Fjaler

 • 15.35

  Avsluttande drøfting og oppsummering

Kontakt

 

   

Spørsmål?

Ta kontakt med Synnøve Rivedal

E-post: synnove.rivedal@nibio.no

Tlf.: 97 58 54 74

     

 

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Askvoll samfunnhus på kartet