Driftsgranskingar i jord- og skogbruk skal vise økonomisk status og utvikling i landbruket. Driftsgranskingane er tufta på ei årleg rekneskapsundersøking som omfattar rundt 1000 gardsbruk. Desse er valde ut slik at dei representerer ulike landsdelar, storleiksgrupper og driftsformer. Om lag 120 av bruka inngår i skogbruksdelen av driftsgranskingane.

Måndag 6. desember legg vi fram resultata frå 2020. Det vert eit digitalt seminar som er opent for alle, kl. 13.00. Framlegginga vil vare om lag ein time. Lenke for deltaking vert lagt ut i veke 48. 

Informasjon

Sted
Teamsmøte
Tid
Mandag 6. desember 2021 kl. 13.00 - 14.00
Påmeldingsfrist
Mandag 6. desember 2021 kl. 10.00