Hva betyr valg av dyrkingssystem for avling, jord og miljø?

Åpent fagseminar

Prøysenhuset på Rudshøgda onsdag 18. mars 2020 kl. 09.30-15.00

Dyrkingssystemforsøket på Apelsvoll i Østre Toten ble startet i 1990, og i 2020 har det altså pågått i 30 år. Vi markerer begivenheten med et fagseminar. Før lunsj ser vi tilbake på årsaker til at forsøket ble startet, og presenterer de viktigste resultatene knyttet til produksjon i og miljøeffekter av de ulike dyrkingssystemene. Etter lunsj blir det lagt frem resultater fra enkeltstudier som viser hvordan valg av dyrkingssystem påvirker jorda og dens egenskaper.

Det blir servert kaffe og lunsj. (av hensyn til matbestillingen er påmeldingen bindende)

Informasjon

Tid
Onsdag 18. mars 2020 kl. 09.30 - 15.00
Påmeldingsfrist
Fredag 6. mars 2020 kl. 15.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

 • 09.30-10.00

  Kaffe

 • 10.00-10.15

  Velkommen

  Audun Korsæth

 • 10.15-10.30

  Historien bak dyrkingssystemforsøket

  Hans Stabbetorp

 • 10.30-11.10

  Viktige spørsmål på 90-tallet og svarene vi fikk

  Ragnar Eltun

 • 11.10-11.25

  Kort pause

 • 11.25-11.55

  Endringer i forsøksspørsmål og design, med highlights fra perioden 2000-2013

  Audun Korsæth

 • 11.55-12.10

  Avling og avrenning av næringsstoff 2013-2017

  Trond Henriksen

 • 12.10-13.10

  Lunsj

 • 13.10-13.30

  Flest meitemark med eng i vekstskiftet

  Reidun Pommeresche

 • 13.30-13.50

  Vekstskifte og management påvirker det mikrobielle samfunnet og dets funksjon

  Trond Henriksen

 • 13.50-14.10

  Innhold og fordeling av karbon i jorda over tid under ulike dyrkingsbetingelser

  Hugh Riley

 • 14.10-14.30

  Kaffepause

 • 14.30-14.50

  Effekter av vekstskifte og management på potensialet for utslipp av lystgass

  Aina Russenes

 • 14.50-15.00

  Sluttord

  Nils Vagstad