Åpent seminar i Oslo 24. februar kl 14.00

Klimakur 2030 har lagt fram tiltak for hvordan Norge kan redusere sine utslipp av klimagasser fra jordbruk. Ett av tiltakene er endring av kostholdet fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk. Tiltaket er beregnet til å ha størst utslippseffekt innenfor jordbruk, men det vil også ha store effekter for norsk jordbruk og det kan være vanskelig å gjennomføre. Er tiltaket en avsporing i klimadebatten? Er det gjennomførbart? Hvordan kan norsk jordbruk tilpasse seg et endret kosthold?

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Mandag 24. februar 2020 kl. 14.00 - 16.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 20. februar 2020 kl. 13.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

 • 14.00

  Innledning

  Per Stålnacke, NIBIO

 • 14.05

  Konsekvenser av redusert kjøttforbruk for norsk jordbruk

  Klaus Mittenzwei, NIBIO

 • 14.25

  Komplekse klimautfordringer krever brede tilnæringer

  Arne Bardalen, NIBIO

 • 14.35

  Hva mener forbrukerne om virkemidler for å redusere kjøttforbruket?

  Kristine Grimsrud, SSB

 • 14.50

  Hva kan vi vente av den politiske behandlingen av kostholdstiltaket?

  Anders Bjartnes, Klimastiftelsen

 • 15.00

  Den norske debatten i et globalt perspektiv

  Olav Kjørven, EAT Forum

 • 15.10

  Drøvtyggere - hvor galt er det?

  Christian Anthon Smedshaug

 • 15.25

  Spørsmål og diskusjon

  Innledende kommentarer fra Ivar Pettersen