Mangfold for framtida – bevaring av genressurser i husdyr, planter og skogtrær

Sted: Botanisk hage, Tøyen hovedgård

Tidspunkt: 26. september 2018

Norsk genressurssenter inviterer til fagseminar med et blikk på bevaringsarbeidets mangfold, status, kompleksitet og betydning. Seminaret vil ha innlegg om bevaringsarbeidet innen de tre fagområdene kulturplanter, skogtrær og husdyr, krydret med faglig informasjon om de nasjonale klonarkivene (hva lagres egentlig der og hvordan lagres det?), hvor vilt er egentlig villeple i Norge, granbevaringsprosjektet, frosne genbanker eller levende dyr og status for husdyrrasene etter 30 år med bevaringsarbeid. Det vil være innlegg fra ulike aktører som har spilt og fortsatt spiller en viktig rolle i vårt arbeid.

Deltageravgift: 300,-

Studenter: gratis

 

Vi håper å se deg på Tøyen hovedgård!

Informasjon

Sted
Botanisk hage, Tøyen hovedgård, Oslo
Tid
Fra onsdag 26. september 2018 09.30
Til onsdag 26. september 2018 16.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 5. september 2018 18.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Programutkast:

 • 09.30

  Kaffe og registrering

 • 10.00

  Åpning og key note

  • Velkomst v/Nina Sæther, Norsk genressurssenter: 5 min
  • Jan-Ivar Botnen, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI): 30 min
  • Innlegg fra politisk ledelse v/ statsråd/statssekretær – Norsk satsing og nasjonal strategi: 15 min
  • Utdeling av Plantearvenprisen 2018: 10 min

 • 11.00

  Bevaring av plantegenetiske ressurser

  • Morten Rasmussen – NGRS bevaringsarbeid: 15 min (10 + 5)
  • Dag Ragnar Blystad: 15 min (10 + 5)
  • Hjeltnes: 15 min (10 + 5)
  • Kristine Bjurecke, UiO: 10 min

 • 12.00

  Lunsj

 • 13.00

  Bevaring av skogtregenetiske ressurser

  • Kjersti Bakkebø Fjellstad: 15 min (10 + 5)
  • Mari Mette Tollefsrud, NIBIO villeple/ask: 20 min
  • Jo Petter Grindstad, Glommen Skog – granbevaring: 20 min (15 + 5)

 • 14.00

  Bevaring av husdyrgenetiske ressurser

  • Nina Sæther: 15 min (10 + 5)
  • Peer Berg, NMBU: 20 min (15 + 5)
  • Bonde/raselag: 20 min (15 + 5)

 • 15.00

  Nasjonal strategi for bevaring av genetiske ressurser for mat og landbruk

  • LDir orienterer om status og fremdrift for arbeidet
  • Spørsmål og diskusjon (paneldebatt med utvalgsledere?)

 • 15.30

  Avslutning og omvisning i hagen