Mangfold for framtida

- bevaring av genressurser i husdyr, planter og skogtrær

 

Sted: Botanisk hage, Tøyen hovedgård

Tidspunkt: 26. september 2018

 

Genetiske ressurser er avgjørende for all mat- og landbruksproduksjon og en viktig del av vår kulturarv. Bevaring av genetisk diversitet er nødvendig for å sikre ressursene for framtida. Kartlegging, overvåking og kunnskap om våre genetiske ressurser er videre en viktig forutsetning for arbeid innen bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser.

Norsk genressurssenter inviterer til seminar med et blikk på bevaringsarbeidet i Norge innen kulturplanter, skogtrær og husdyr; mangfold, status, kompleksitet og betydning. Seminaret vil presentere de nasjonale klonarkivene for planter- og arbeid med bevaring av skogtrærs genetiske resurser. Skal vi ha frosne genbanker eller levende dyr, og status for husdyrrasene etter 30 år med bevaringsarbeid. Det vil være innlegg fra ulike aktører som har spilt og fortsatt spiller en viktig rolle i vårt arbeid.

Nasjonal strategi for bevaring av genetiske ressurser for mat og landbruk vil bli utarbeidet i løpet av 2018/2019. Landbruksdirektoratet vil orientere om dette arbeidet og prosessen framover.

 

Plantearvenprisen 2018 vil bli delt ut i løpet av seminaret.

Deltageravgift: 300,-

Studenter: gratis

 

Vi håper å se deg på Tøyen hovedgård!

 

Informasjon

Sted
Botanisk hage, Tøyen hovedgård, Oslo
Tid
Onsdag 26. september 2018 kl. 09.30 - 16.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 20. september 2018 kl. 18.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Mangfold for framtida - bevaring av genressurser i husdyr, planter og skogtrær

Sted: Botanisk Hage, Tøyen Hovedgård

Tidspunkt: Onsdag 26. september

 • 09.30

  Kaffe og registrering

 • 10.00

  Velkommen

  v/Nils Vagstad, direktør i NIBIO

 • Åpningsinnlegg v/ statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal

 • Klima, mat og beredskap

  v/Jan-Ivar Botnan, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

  Klimaendringer kan føre til svikt i matproduksjonen og bidra til politisk uro. Det krever innsyn i sammenhengen mellom klima og matproduksjon, slik at beredskapstiltak er på plass når krisen oppstår. Det er i dette perspektivet vi må se vår egen landbrukspolitikk. Bevaring av genetisk mangfold innen kulturplanter, husdyr og skogstrær er helt nødvendig for å sikre et robust landbruk og matsikkerhet på lang sikt.

 • 11.00

  Bevaring av plantegenetiske ressurser

  • Hvordan er planter bevart i Norge?
   v/Morten Rasmussen – Norsk Genressurssenter
  • Klonarkiver - hva bevarer vi der og hvorfor mandatsorter
   v/Stein Harald Hjeltnes, Njøs
  • In vitro bevaring - hvordan anvende laboratoriemetoder til bevaring
   v/Dag Ragnar Blystad, NIBIO

   

 • Utdeling av Plantearvenprisen 2018

 • I oldemors hage - Bevaring av stauder, kulturplanter og kulturhistorie.

  Intro til omvisning senere på dagen v/Kristina Bjureke, Universitetet i Oslo

 • 12.10

  Lunsj

 • 13.10

  Bevaring av skogtregenetiske ressurser

  • In situ bevaring og skogens genetiske ressurser
   v/Kjersti Bakkebø Fjellstad, Norsk Genressurssenter
  • Vern av skogtrær gir bevaring av genressurser for framtida
   v/ Pål Klevan, Miljødirektoratet
  • På lag med skogeierne - bevaring for framtidig foredling av gran
   v/Arne Steffenrem, NIBIO /Skogfrøverket

 • 14.00

  Bevaring av husdyrgenetiske ressurser

  • 30 år med bevaringsarbeid i Norge – status for de nasjonale husdyrrasene
   v/ Nina Sæther, Norsk genressurssenter
  • Hvorfor skal vi ta vare på norske husdyrraser?
   v/ Peer Berg, NMBU
  • Fjordfe er framtida for min gårdsproduksjon.
   Ingve Berntsen, Gausland gard. Årets unge bonde 2016

   

 • 14.45

  Videre satsning og nasjonal strategi

  • Nasjonal strategi for bevaring av genetiske ressurser for mat og landbruk
   v/Ingela Mohlin, Landbruksdirektoratet 

 • Diskusjon

 • 15.30

  Avslutning og omvisning i hagen