Norsk genressurssenter inviterer til fagseminar 17.januar kl 09.00 -14.45

Genetisk mangfold – variasjon, vern og verdiskaping 

Aldri har bruken av landbrukets nasjonale genressurser vært mer variert. Flere nisjeprodusenter har tatt i bruk bevart materiale og viser dermed at bevaringsarbeidet kan gi grunnlag for nye næringer.  

Hvor går så veien videre for det nasjonale bevaringsarbeidet for landbrukets genressurser? Har vi bevart det som skal bevares? Klarer vi å velge ut det som er verd å bevare? Er tilgangen til informasjonen om bevarte genressurser god nok? Har vi nok kunnskap om det bevarte materialets egenskaper? 

Dette er noen av spørsmålene som skal belyses på seminaret og vi håper mange fra Norsk genressurssenters brede nettverk vil delta. Bred deltakelse gir de beste forutsetninger for et godt og inspirerende seminar.   

Plantearvenprisen 2021 skal deles ut på seminaret og vinneren vil holde et invitert innlegg om sitt arbeid. 

Kalenderinvitasjon med lenke til Zoom sendes ut etter påmelding.

Velkommen!

Informasjon

Sted
Webinar på Zoom
Tid
Mandag 17. januar 2022 kl. 09.00 - 14.45

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

 • 09.00

  Velkommen

  Hildegunn Norheim, NIBIO

  Moderator: Nina Svartedal

 • 09.05

  Nasjonal tiltaksplan – veien videre

  Sandra Borch, Landbruks- og matminister

 • 09.25

  Landbrukets genressurser i et beredskapsperspektiv

  Arne Bardalen, NIBIO

 • 09.45

  Plantegenetiske ressurser

  Moderator: Linn Borgen Nilsen

 • Bruk av norske tradisjonssorter

  Jasper Kroon, Solhatt Økologisk hagebruk

 • Hvilke kulturplanter bevares i Norge og hvordan er bevaringsarbeidet organisert?

  Linn Borgen Nilsen, Norsk Genressurssenter, NIBIO

 • 10.25 - 10.40

  Pause

 • 10.40

  Utdeling av Plantearvenprisen 2021

  Juryleder Kristin Børresen, Graminor

 • 10.55

  Variasjon, vern og verdiskaping i Ringve botaniske hages plantesamlinger

  Vibekke Vange, Ringve botaniske hage, NTNU

 • 11.15-12.15

  Lunsj

 • 12:15

  Skogtregenetiske ressurser

  Moderator: Kjersti Bakkebø Fjellstad

 • Bevaring av skogtrær - i populasjoner, bestand og arkiver

  Kjersti Bakkebø Fjellstad, Norsk genressurssenter, NIBIO

 • Genressurser i skogtrær - faggrunnlag for bevaring

  Mari Mette Tollefsrud, NIBIO

 • 12.55 - 13.35

  Husdyrgenetiske ressurser

  Moderator: Nina Svartedal

 • Bevaring og bruk av husdyrgenetiske ressurser

  Nina Svartedal, Norsk genressurssenter, NIBIO

 • Status og vern av den nordiske brune bia

  Lars Andreas Kirkerud, Norsk brunbielag

 • 13.35 - 13.45

  Pause

 • 13.45

  Genbanken for verpehøns - fra andunge til svane

  Nina Svartedal, Norsk genressurssenter, NIBIO

 • 14.05

  Genressursenes plass i samfunnets bevissthet; før og nå

  Odd Vangen, NMBU

 • 14.25 - 14.45

  Takk for i dag, og vel hjem!

  Avslutning m/oppsummerende spørsmål og kommentarer