Norsk genressurssenter inviterer til fagseminar 17.januar kl 09.30 -16.00

Genetisk mangfold – variasjon, vern og verdiskaping 

Aldri har bruken av landbrukets nasjonale genressurser vært mer variert. Flere nisjeprodusenter har tatt i bruk bevart materiale og viser dermed at bevaringsarbeidet kan gi grunnlag for nye næringer.  

Hvor går så veien videre for det nasjonale bevaringsarbeidet for landbrukets genressurser? Har vi bevart det som skal bevares? Klarer vi å velge ut det som er verd å bevare? Er tilgangen til informasjonen om bevarte genressurser god nok? Har vi nok kunnskap om det bevarte materialets egenskaper? 

Dette er noen av spørsmålene som skal belyses på seminaret og vi håper mange fra Norsk genressurssenters brede nettverk vil komme. Bred deltakelse gir de beste forutsetninger for et godt og inspirerende seminar.   

Plantearvenprisen 2021 skal deles ut på seminaret og vinneren vil holde et invitert innlegg om sitt arbeid. 

Velkommen til Vitenparken på NMBU, Ås!

Informasjon

Tid
Mandag 17. januar 2022 kl. 09.30 - 16.00
Påmeldingsfrist
Fredag 7. januar 2022 kl. 16.00

 • 09:30-10:00

  Registrering og kaffe med noe å bite i

 • 10:00

  Velkommen og introduksjon

 • Nasjonal tiltaksplan – veien videre

  Representant fra Landbruks- og matdepartementet

 • Landbrukets genressurser i et beredskapsperspektiv

  Arne Bardalen, NIBIO

 • 10:55

  Plantegenetiske ressurser

 • Bruk av norske tradisjonssorter

  Jasper Kroon, Solhatt Økologisk hagebruk

 • Hvilke kulturplanter bevares i Norge og hvordan er bevaringsarbeidet organisert?

  Linn Borgen Nilsen, Norsk Genressurssenter, NIBIO

 • Gamle hageplanter - levende kulturminner

  Vibekke Vange, Ringve botaniske hage, NTNU

 • 11:35

  Utdeling av Plantearvenprisen 2021

  Juryleder Kristin Børresen, Graminor

 • 12:15

  Bevaringslunsj - med utvalgte råvarer

 • 13:15

  Skogtregenetiske ressurser

 • Genressurser i skogtrær - hva vet vi om bevaringsverdig variasjon?

  Mari Mette Tollefsrud, NIBIO

 • Bevaring av skogtrær - i populasjoner, bestand og arkiver

  Kjersti Bakkebø Fjellstad, Norsk genressurssenter, NIBIO

 • 14:00

  Kaffepause

 • 14:25

  Husdyrgenetiske ressurser

 • Fra "bakstreberske særinger" til vellykka gründere

  Nina Svartdal, Norsk genressurssenter, NIBIO

 • Status og vern av den nordiske brune bia

  Lars Andreas Kirkerud, Norsk brunbielag

 • Genbanken for verpehøns - fra andunge til svane

  Nina Svartedal, Norsk genressurssenter, NIBIO

 • 15:25

  Genressursenes (endrede) plass i den offentlige bevissthet

  Odd Vangen, NMBU

 • 15:45

  Takk for i dag, og vel hjem!