Formidlingskonferanse FoU Skog

Dato:                  12-13 juni 2023

Sted:                   Quality Airport Hotell Gardermoen

Arrangør:           NIBIO

NIBIO har i samarbeid med Skogtiltaksfondet, Utviklingsfondet for skogbruket og Skogbrukets Verdiskapingsfond gleden av å invitere til «formidlingskonferanse FoU Skog» mandag 12 og tirsdag 13. juni 2023. Det er stor aktivitet på FoU sektoren innenfor skognæringen, og vi ønsker å gjøre resultatene fra forskningen tilgjengelig for alle som er interessert. Konferansen vil gi innblikk i mange av de prosjektene som er gjennomført de siste årene. Hovedfokus er på klassiske skogbruks spørsmål, og dere vil få innblikk i både større Forskningsrådsprosjekter og flere av de noe mindre fondsfinansierte prosjektene. Til sammen vil det gi et godt bilde av nye forskningsresultater som er tilgjengelige for næring og forvaltning. Og i fellesskap kan vi bidra til å få omsatt den nye kunnskapen til praktisk nytte til glede både for skogeiere og storsamfunnet.

Arrangementet vil gå over 2 dager (lunsj til lunsj), med mulighet for et fagseminar på Integrert plantevern i skogplanteproduksjon etter lunsj tirsdag. Vi håper flest mulig også benytter muligheten til sosialt og faglig samvær med felles middag og muligheter for videre diskusjoner utover kvelden.

Velkommen skal dere være!

Prioriterte tema i 2023:

 • NFR prosjektet Precision
 • NFR prosjektet Marcsman
 • NFR prosjektet Climate Smart Forestry
 • Tema: Skogressurser, tilvekst og hogst
 • Tema: Skogbehandling
 • Tema: Biologisk mangfold
 • Tema: Planteforedling og foryngelse
 • Fagseminar «Integrert plantevern i skogplanteproduksjon»

 

Detaljert program for de enkelte sesjoner oppdateres nærmere arrangementet.

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra mandag 12. juni 2023 kl. 10:00
Til tirsdag 13. juni 2023 kl. 12:30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 6. juni 2023 kl. 08:00

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

Program

Program vil bli oppdatert fortløpende.

 • Mandag 12. juni

 • 10.00 - 11.15

  NFR prosjekt Precision

  • Rotkjuker og råteskade
   Ari Hietala, NIBIO
  • Omfang og økonomisk konsekvens av råteskader
   Heikki Korpunen, NIBIO
  • Kan vi detektere råteskader med fjernmåling?
   Terje Gobakken,  NMBU
  • Tilpassing av skogbehandling: Presisjon skogbruk og endret omdriftsalder
   Ana Aza, NIBIO

 • 11.15 - 11.30

  Pause

 • 11.30 - 12.45

  NFR prosjekt Climate Smart Forestry

  • On carbon storage and substitution benefits of wood products in Norway
   Maarit Kallio, NMBU
  • Albedo
   Ryan Bright, NIBIO
  • National maps for assessment of storm damage risk
   Morgane Merlin, NIBIO

 • 12.45 - 13.45

  Lunsj

 • 13.45 - 15.00

  NFR prosjekt Marcsman

  • Aldersfri bonitering: Nye muligheter?
   Marius Hauglin, NIBIO
  • CASE: Bruk av nedskalerte klimadata for reduksjon av snø- og stormskader
   Bjørn Egil Nygaard , Norconsult
  • Risikomodellering og kartlegging av snø- og stormskader
   Peter Zubkov, NIBIO

 • 15.00 - 15.30

  Pause

 • 15.30 - 16.30

  Tema: Skogressurser, tilvekst og hogst

  • Utviklingen av Skogressurser i Norge
   Marius Hauglin, NIBIO
  • Hogger vi for mye eller for lite? Nye balansekvantumsprognoser
   Aksel Granhus, NIBIO
  • Oppdaterte produksjonstabeller og bonitetskurver for gran og furu i Norge
   Christian Kuehne, NIBIO

 • Tirsdag 13. juni

 • 08.30 - 09.30

  Tema: Skogbehandling

  • Effekter av gjødsling med nitrogen og aske i et rikt granbestand på Østlandet
   Kjersti Holt Hanssen, NIBIO
  • Årsaker til mangelfull planting: Resultater fra en spørreundersøkelse rettet mot skogeiere og skogfunksjonærer
   Erling Bergsaker, Norskog
  • Årsaker til tidlig hogst: Resultater fra en spørreundersøkelse rettet mot skogeiere og skogfunksjonærer
   Helmer Belbo, NIBIO

 • 09.30 - 10.00

  Pause

 • 10.00 - 11.00

  Tema: Biologisk mangfold

  • NiN 3.0 med hovedfokus på skog.
   Rune Halvorsen, NHM-UiO
  • Gamle trær som hotspots for biomangfold.
   Eivind Handegard, NIBIO
  • Biomangfold i norsk skog: Historikk, status, og framtidsutsikter.
   Jørund Rolstad, NIBIO

 • 11.00 - 11.30

  Pause

 • 11.30 - 12.30

  Tema: Planteforedling og foryngelse

  • Granforyngelse ved stubber på Tuv, Steinkjer – hvordan har mikroklimaet vært vinteren 2021-2022?
   Ishita Ahuja, NIBIO
  • Planter og sånt
   Inger Sundheim Fløistad og Kjersti Holt Hanssen, NIBIO
  • Skogplanteforedling. Grunnlaget for skogproduksjonen ligger i genene.
   Arne Steffenrem, NIBIO

 • 12.30 - 13.30

  Lunsj

 • Avslutning formidlingskonferanse

 • 13.30 - 16.00

  Fagseminar planteproduksjon

  13:30  Velkommen
             Melissa Hamner Magerøy, NIBIO

  13:40  Dagens metoder for sykdomskontroll og integrert plantevern i planteproduksjon
             Inger Sundheim Fløistad, NIBIO

  13:55  Kjemisk «vaksinering» av granfrø
             Ngan Bao Huynh/Melissa Hamner Magerøy, NIBIO

  14:10  AgriBiotix AS: bruk av «snille» bakterier som biologiske plantevernmidler
             Tage Thorstensen, NIBIO

  14:25  Effekt av bakterier mot Sirococcus og Botrytis 
             Arti Rai/ Melissa Hamner Magerøy, NIBIO

  14:40  Pause 

  14:55  Bruk av metyl-jasmonat mot gransnutebille
             Paal Krokene, NIBIO

  15:10  Mikrobiomets betydning for granas helse og motstandskraft
             Melissa Hamner Magerøy, NIBIO

  15:35  Somatisk embryogenese øker granas motstandskraft mot gransnutebiller
             Adriana Puentes, SLU

  15:50  Avslutning

Kontakt

For spørsmål vennligst kontakt Bjørn Håvard Evjen telefon: 901 28 872

bjorn.havard.evjen@nibio.no

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}