Formidlingskonferanse FoU Skog 2024

Dato:                  27 - 28 mai 2024

Sted:                  Ås (Seminar på Vitenparken og middag i kantina på skogforskningsbygget, NIBIO)

Arrangør:           NIBIO

NIBIO har i samarbeid med Skogtiltaksfondet, Utviklingsfondet for skogbruket og Skogbrukets Verdiskapingsfond gleden av å invitere til «formidlingskonferanse Skog» mandag 27. og tirsdag 28. mai 2024.

Skogbruk har fått et enda større fokus både i media og i allmenheten. Samtidig er det stor aktivitet på FoU sektoren innenfor skognæringen, og vi ønsker å gjøre resultatene fra forskningen tilgjengelig for alle som er interessert. Hovedfokus for årets konferanse er på klassiske skogbruks spørsmål, og dere vil få innblikk i både større Forskningsrådsprosjekter og flere av de noe mindre fondsfinansierte prosjektene. Sammen med innlegg fra noen næringsaktører håper vi at det vil gi et godt bilde av nye forskningsresultater som er tilgjengelige for næring og forvaltning.

Arrangementet vil gå over 2 dager hvor vi avslutter med lunsj på dag 2.  Vi håper flest mulig også benytter muligheten til sosialt og faglig samvær med felles middag og muligheter for videre diskusjoner utover kvelden.

Velkommen skal dere være!

Påmeldingsfrist torsdag 16. mai 2024

Deltagerne er selv ansvarlig for å bestille og dekke kostnader for overnatting. Nærmeste hotell er Thon Hotell Ski.

Påmeldingsavgift:          

Mandag 27. mai:  500.-
Tirsdag 28. mai:   500.-
Middag mandag:  300.-

Prioriterte tema i 2024:

 • Naturskog – Hva er en naturskog og hvordan skal den forvaltes?
 • Framtidens skogbruk – Tilvekst/produksjon, skader og risiko.
 • Lukket hogst – muligheter og konsekvenser av ulike valg

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra mandag 27. mai 2024 kl. 09:30
Til tirsdag 28. mai 2024 kl. 13:00
Påmeldingsfrist
Torsdag 16. mai 2024 kl. 23:59

Aktiviteten er fulltegnet og det er ikke mulig å registrere seg

Program

Program vil bli oppdatert fortløpende.

 • Mandag 27. mai - Hovedtema «Naturskog» og «Framtidens skogbruk»

 • 09:00 - 09:30

  Kaffe

 • 09:30 - 10:45

  Naturskog I

  • Gammelskog og naturskog - utvikling og status. Ken Olaf Storaunet, NIBIO
  • Naturskog i NIN3. Rune Halvorsen, NHM/UiO
  • Skogens alder og artssammensetning. Eivind Handegard, NIBIO
  • Kart over naturskog – status for samarbeidsoppdrag Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. Idunn Elisabeth Borgen Skjetne, Miljødirektoratet

 • 10:45 - 11:00

  Pause 15 min

 • 11:00 - 12:30

  Naturskog II + diskusjon

  • Naturskogen som mangler. Jørund Rolstad, NIBIO
  • Artsmangfold i naturskogen. Anne Sverdrup Thygeson, NMBU
  • Alderpå norsk skog. Forberdringer i variabler SR16. Marius Hauglin, NIBIO
  • Innspill fra næring og forvaltning. Hva er kunnskapsbehovet framover og hva er de viktigste forsknings spørsmålene? Hans Asbjørn Sørlie, Norges Skogeierforbund
  • Spørsmål og diskusjon

 • 12.30 - 13.30

  Lunsj 1 time

 • 13.30 - 14:30

  Fremtidens skogbruk I

  • Økt mortalitet og betydning karbonlagring i skog. Gunnhild Søgaard, NIBIO
  • Klimaendringseffekter på vekst og helse hos gran. Line Nybakken NMBU
  • Risikokart for Norge. Rasmus Astrup, NIBIO

 • 14:30 - 15:00

  Pause 30 min

 • 15:00 - 16.30

  Fremtidens skogbruk II + diskusjon

  • Revisjon strategi skogplanteforedling. TBD
  • Prosjekt "ForGran". Kjersti Holt Hanssen, NIBIO
  • Climb Forest. Svein Solberg, NIBIO
  • Innspill fra næring og forvaltning. Hva er kunnskapsbehovet framover og hva er de viktigste forsknings spørsmålene? Ingrid Knotten Haugberg, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
  • Spørsmål og diskusjon

 • 16:45

  Guidet omvisning Høgskoleparken og nye Veterinærbygget

 • 18:00

  Middag i Skogforskningsbygningen (NIBIO) Høgskoleveien 8, Ås

 • Tirsdag 28. mai - Hovedtema "Lukket hogst"

 • 08:30 - 09:00

  Kaffe

 • 09:00 - 10:00

  Lukket hogst I

  • Egnede arealer, virkeproduksjon og karbonopptak. Aksel Granhus, NIBIO
  • Effekter på biomangfold I. Fride Høistad Schei, NIBIO
  • Effekter på biomangfold II. Ulrika Janson, NINA

 • 10:00 - 10:15

  Pause 15 min

 • 10:15 - 11:15

  Lukket Hogst II

  • Eidskog-metoden; et alternativ til både tradisjonell flatehogst og lukket hogst. John Wirkola Dirksen, Eidskog Kommuneskoger
  • Omstilling fra ensaldret til fleraldret skog. Andreas Brunner, NMBU
  • Modellering av alternativer til tradisjonell flatehogst. Clara Antón Fernández

 • 11:15 - 11:45

  Pause 30 min

 • 11:45 - 12:55

  Lukket hogst III

  • Trening og opplæring lukket hogst. Brede Lauten, Skogkurs
  • Lukket hogst inn i Geoskog. Kjell Anders Vikan, Statskog
  • Innspill fra næring og forvaltning. Hva er kunnskapsbehovet framover og hva er de viktigste forsknings spørsmålene? Sverre Holm, Glommen Mjøsen Skog
  • Spørsmål og diskusjon

 • 12:55- 13:00

  Oppsummering og takk for i dag

  Bjørn Håvard Evjen, NIBIO

 • 13:00

  Avslutning og lunsj

Kontakt

For spørsmål vennligst kontakt Bjørn Håvard Evjen telefon: 901 28 872

bjorn.havard.evjen@nibio.no

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}