Frø- og planteforsyning i det grønne skiftet

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.