Sluttseminar 24. november

I forbindelse med avslutning av prosjektet FUTGRAZE - Mot ei framtid for utmarksbeitet, arrangerer NIBIO et seminar 
24. november på Lillehammer, hvor vi legger frem resultatene. 

Dette prosjektet ledet av NIBIO har undersøkt «beste praksis» og gode måtar å forvalte, styre og drifte beiteområda. Og basert på dette på foreslår vi konkrete ordningar for handtering av ulike interessemotsetnadar 

På seminaret vil du få høre om:  

 • Nåværende ordninger for forvalting, styring og drift i norske beiteområder 
 • Hvordan beiting og samarbeid mellom beitebrukere er påvirket av endringer i arealbruk samt strukturelle endringer som har medført betydelig reduksjon i tallet på beitebrukere i enkelte områder og økt asymmetri i flokkstorleik i andre. 
 • Hvordan beitelag som er ulikt organisert løser ulike utfordringer, enten det er interessemotsetninger mellom beitebrukerne eller mellom beitebrukere og andre brukere av utmarka. 
 • Hvordan de formelle og uformelle institusjonene - knyttet til felles beiting i utmarka – tilpasser seg de miljømessige, politiske og økonomiske endringene over tid.  
 • Samt hvordan påvirkar disse endringene de ulike brukerne sine generelle strategier for samarbeid.  
 • Og mer spesifikt; hvordan påvirker disse endringene samarbeidet mellom beitebrukarene innenfor de ulike beiteområda.  

Prosjektet ledes av NIBIO og er et samarbeid mellom NIBIO, NMBU og UiO. University of Gloucestershire , University of Southern Maine og The James Hutton Institute er utenlandske partnere. Finansiert av Matfondet, Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) i tillegg til økonomiske støtte fra Småbrukerlaget, Bondelaget, Norsk Sau og Geit, Statskog representert ved Fjellstyresambandet, TYR, Animalia og Fylkeskommunene Nordland, Trøndelag, Innlandet, Møre og Romsdal og Agder.  

Seminaret starter med registrering fra kl 11 og avsluttes kl 16.  

Deltakeravgift kr 250,- for alle deltakere med unntak av aktører som har allerede har bidratt med finansiering av prosjektet.  

Lenke til prosjektsiden på nibio.no: https://www.nibio.no/prosjekter/futgraze-mot-ei-framtid-for-utmarksbeitet?locationfilter=true 

Deltakeravgift kr 250 for alle deltakere med unntak av aktører som har allerede har bidratt med finansiering av prosjektet.

Praktisk informasjon om Maihaugen, se her

Informasjon

Tid
Onsdag 24. november 2021 kl. 11.00 - 16.00
Påmeldingsfrist
Mandag 22. november 2021 kl. 22.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Den nye utmarka

Stadig flere vil ha en bit av den norske utmarka. Men er det plass til alle?

Det er de som vil bruke marka til beite, som ofte blir taperen, meiner forsker og bygdesosiolog Bjørn Egil Flø ved NIBIO. Han har i prosjektet FUTGRAZE: Mot ei framtid for utmarksbeitet – om regler, normer og samarbeid i utmarkas beiteområder, ledet en forskergruppe hvor folk fra økonomi, samfunnsfag, økologi og jus, har undersøkt hvorfor noen lykkes med et godt samarbeidet, mens andre krangler.

I Norge er det tradisjon for å sende husdyr på beite i utmarka og dette er regulert gjennom beiteretten, og den gjelder også i noen tilfeller på offentlig mark. Men presset på utmarksarealene har økt gjennom hyttebygging, kraftproduksjon, kommersialisering av jakt og andre fritidsaktiviteter. Dette har gjort forvaltningen av beiteområdene mer komplisert og mange konflikter har oppstått.

 – Vi kan like det eller ikke, men den nye utmarka er her, sier Bjørn Egil Flø.

Nå er prosjektet snart ferdig og vi inviterer deg til avslutningsseminaret 24. november på Lillehammer. Her vil du få høre hva forskere har funnet ut.

 • 11.00

  Registrering og kaffe

 • 11.30

  Lunsj

  Mauhaugens lokaler

 • 12.30

  Velkommen

  Bjørn Egil Flø, NIBIO

 • 12.35

  Åpning

  Erling Aas Eng, gårdbruker fra Tolga og tillitsvalgt i Norges Bondelag

 • 12.45

  Mot ei framtid for utmarksbeite

  Forsker i bygdesosiologi Bjørn Egil Flø, NIBIO

 • 13.00

  Grazing on the edge (video)

  Forsker Katrina M. Brown ved The James Hutton Institute. Skottland

 • 13.20

  Jordskifteretten som konfliktløser

  Professor i Jordskifte Per Kåre Sky, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • 13.40

  Beitetvang – finnes det i Norge?

  Professor dr. juris Geir Stenseth og førsteamanuensis Katrine Broch Hauge, Universitetet i Oslo.

 • 13.55

  Pause

 • 14.25

  Samarbeid og konflikt mellom beitebrukere i felles utmark

  Forsker i institusjonell økonomi Valborg Kvakkestad, NIBIO

 • 14.45

  Hvilke forhold gjør det vanskeligere eller enklere å ha beitedyr i utmarka?

  Forsker i landbruksøkonomi og driftsledelse Ola Flaten, NIBIO

 • 15.10

  «Utmarkas grønne gull»

  Seniorrådgiver og beitegransker Yngve Rekdal, NIBIO

 • 15.30

  Beitelag: Når fellesskap gir mening og livskvalitet

  Seniorrådgiver i matvitenskap Hilde Helgesen, NIBIO

 • 1545

  Sauekongen (video).

  Regi og foto, Knut August Svisdal

 • 15.55

  Takk for i dag

  Bjørn Egil Flø, NIBIO

Kontakt

Hilde Helgesen, NIBIO

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}