Invitasjon til GEP-kurs 2024

Informasjon

Tid
Onsdag 19. juni 2024 kl. 08:45 - 15:30
Påmeldingsfrist
Mandag 17. juni 2024 kl. 10:00

Til rådgivingsenheter, forskningsstasjoner/medarbeidere i NIBIO og andre som er involvert i kvalitetssikring av plantevernforsøk og utprøving av plantevernmidler

Kvalitetssikring av plantevernforsøk (GEP) innebærer at alle som arbeider med gjennomføring av plantevernforsøk skal ha gjennomført et GEP-kurs. Dette gjelder spesielt dersom forsøksresultatene skal brukes i forbindelse med godkjenning av plantevernmidler eller endringer av plantevernmiddeletiketter. Det er ulike typer av forsøk med plantevernmidler fra utviklings-/veiledingsprøving til godkjenningsprøving med ulike typer finansiering. Siden det oftest vil komme til nye medarbeidere både i rådgivingsenheten og på forskingssentrene, er det nødvendig å gjenta GEP-kurset jevnlig.

I år vil kurset bli arrangert fysisk på Ås onsdag 19. juni dersom det melder seg minst 5 deltakere. For å kunne sprøyte i forsøk er det en forutsetning at dere får oppfølging av en person som har GEP-kurs og sprøytesertifikat lokalt i NIBIO/NLR etterpå.

Foreløpig program:
Kl 08:45- Registrering, kaffe/te

Kl. 09:00-12:00 Teori/gjennomgang av standardforskrifter v/Kirsten Semb Tørresen, NIBIO

Kl. 12:00-13:00 Lunsj

Kl. 13:00-15:30 Praktisk demonstrasjon av årskontroll, sprøyteprosedyrer, anlegg av forsøksfelt, registrering v/Håvard Eikemo, NIBIO, Bjørn Inge Rostad, NLR og Kirsten Semb Tørresen, NIBIO

Det vil være fokus på NOR-sprøyta i jord- og hagebruksvekster.

For å dekke kostnadene med kurset inkludert lunsj er deltakeravgift kr. 2600. Dette betales ved påmelding. Påmeldingsfristen er mandag 10. juni.

Innhold i GEPperm (pdf) vil sendes deltakerne i forkant av kurset på e-post. Etter kurset vil innholdet i GEP-permen bli oppdatert og ettersendt.

Jeg håper det vil passe for de det er aktuelt for å delta på kurset. Velkommen!

 

Vennlig hilsen

Kirsten Semb Tørresen

GEP-ansvarlig i NIBIO

 

 

Informasjon

Tid
Onsdag 19. juni 2024 kl. 08:45 - 15:30
Påmeldingsfrist
Mandag 17. juni 2024 kl. 10:00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert og du kan ikke melde deg på.