Informasjon

Tid
Fra onsdag 11. mars 2020 kl. 10.00
Til torsdag 12. mars 2020 kl. 15.45
Påmeldingsfrist
Mandag 10. februar 2020 kl. 16.00

 

Velger vi de smarteste strategiene for grovfôrproduksjonen? Meld deg på årets Grovfôrkonferanse og bli oppdatert på de ferskeste forskningsresultatene om Norges viktigste planteproduksjon. Dette er en møteplass for rådgivere, nærings- og samvirkeorganisasjoner, produsenter og forhandlere av innsatsfaktorer, forvaltning, forskere og interesserte gårdbrukere. Her kan du treffe kolleger og høste inspirasjon.

 

11. mars: Bakgrunn og strategier for gode arts- og sortsvalg i grovfôrproduksjonen

 • Hvordan ser vi for oss framtidig arealbruk og fôrrasjoner - trusselbilder og mulighetsrom
 • Mål og satsinger i norsk engvekstforedling
 • Nye prinsipper for sammensetning av frøblandinger - flere og/eller andre arter?

Med bidrag fra norske og utenlandske forskere, Graminor, frøfirma og rådgivere på plantekultur. 

 

12. mars: Gode driftsvalg i grovfôrproduksjonen - Sluttseminar for FOREFF og LONGTERMGRAS

Denne dagen er avslutningsseminar for NIBIO-prosjektene Langvarig eng (Longtermgrass) og Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon (FOREFF).

 • Revitalisering og fornying av yngre og eldre eng
 • Høste- og ensileringsteknikk for god surfôrkvalitet og lite svinn
 • Bærekraftig intensivering i grovfôrproduksjonen
 • Viktige nøkkelfaktorer for lønnsomhet i ulike driftssystem
 • Engdyrking, grovfôrfôring og klimagasser

Med faglige bidrag fra medarbeidere på prosjektene og inviterte foredragsholdere.
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og ei rekke næringsaktører og fylkesmenn, har støtta forskninga som legges fram. Se egen arkfane over om finansiering.

 

 Foto: Åshild T. Randby

 

Sted:

Scandic Hell Stjørdal

 

Tid:

Fra onsdag 11. mars kl. 10:00

Til torsdag 12. mars kl. 15:45

 

Pris: 

Dagpakker: kr 650,- per dag, kr 1300,- for to dager (inkl. lunsj)
Overnatting med frokost: kr 1 045,-
Middag 11. mars: kr 480,-

 

Meld deg på her

 

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Program

 • Onsdag 11. mars. Bakgrunn og strategier fram mot gode arts- og sortsvalg

 • 09:30-10:00

  Kaffe

 • 10 :00-10:05

  Velkommen

 • 10:05-10:35

  Arealbruken og fôrrasjonene framover - utfordringer og mulighetsrom

  Laila Aass, NMBU

 • 10:35-11:00

  Strategier for sortsutvikling de neste 20 åra. Hvilke arter og hvilke egenskaper vil vi prioritere?

  Helga Amdahl, GRAMINOR

 • 11:00-11:30

  Våre strategier for arts- og sortsvalg, sammensetning av blandinger og frøavl.

  • Trøndelag og Nord-Norge. V/ John Atle Repstad, FK Agri
  • Rogaland og Vestlandet. V/ Geir Paulsen, FKRA
  • Østlandet og Fjellbygdene. V/ Bjørn Molteberg, Strand Unikorn

   

 • 11:30-12:30

  Lunsj

 • 12:30-13:15

  Frøblandinger og sammensetning av disse; Kriterier for valg og satsingsområder i Sveits

  Daniel Suter

 • 13:15-14:00

  Pause

 • 14:00-14:15

  Hvordan konkurrerer ulike sorter av en art i bestand med andre arter?

  Åshild Ergon, NMBU

 • 14:15-14:30

  Hvilke arter er mest aktuelle i norske blandinger?

  Marit Jørgensen, NIBIO

 • 14:30-15:00

  Erfaringer med luserne i Norge

  Ievina Sturite, NIBIO

 • 15:00-15:30

  Pause

 • 15:30-15:45

  Engsvingel ut og strandsvingel inn i frøblandingene?

  Liv Østrem, NIBIO

 • 15:45-16:00

  Hva er mitt kriterium for valg av nye sorter/arter inn i en frøblanding?

  Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Innlandet

 • 16:00-16:15

  Ligger årsaker til utgang av engsvingel i enga i såmåte og såmengder

  Bjørn Molteberg, Strand Unikorn

 • 16:15-17:00

  Nytt fra Danmark - mere timote og svingel i græsmarkerne

  Inger Bertelsen, Seges

 • 17:00-17:30

  Oppsummering og veien videre for en slik samling

 • 19:00

  Middag

 • Torsdag 12. mars. Gode driftsvalg i grovfôrproduksjonen - Sluttseminar for FOREFF og LONGTERMGRAS

 • 09:00-09:15

  Velkommen og presentasjon av prosjekta

 • 09:15-09.30

  Korleis finne dei rette driftsvalga i grovfôrproduksjonen

  Håvard Steinshaimn

 • 09:30-10:30

  Revitalisering og fornying av yngre og eldre eng

  • Aktuelle teknikker og arter for vedlikeholdssåing og fornying av yngre eng. v/ Mats Höglind
  • Aktuelle teknikker og arter for fornying av eldre eng gjennom direktesåing. v/ Sverre Heggset
  • Ny metodikk for å vurdere terskler og sjansen for suksess med direktesåing. v/ Victor Rueda-Ayala
  • Må vi tenke nytt når glyfosat går ut, og er det så farlig med litt kveke? v/ Tor Lunnan/Lars O. Brandsæther

 • 10:30-10:45

  Pause

 • 10:45-11:30

  Høste- og ensileringsteknikk for god surfôrkvalitet og lite svinn

  • Plansiloens utfordringer og bonuser. v/ Åshild T. Randby
  • Nøkler til kostnadssenking og verdiøkning i fôrkonserveringa. v/ Jan Karstein Henriksen

 • 11:30-12:30

  Lunsj

 • 12:30-13:30

  Bærekraftig intensivering i grovfôrproduksjonen

  • Avlingsresponsar på nitrogengjødsling. v/ Anne Kjersti Bakken
  • Yterike enkeltartar og/eller artsblandingar: Kor og korleis utnytte raigras med liten risiko? v/ Liv Østrem
  • Yterike enkeltartar og/eller artsblandingar: Mangfald er vinn-vinn både på kort og lang sikt? v/ Marit Jørgensen
  • Hyppig hausting og fornying: Intensivering med god avkastning? v/ Håvard Steinshamn

 • 13:30-14:00

  Kaffepause

 • 14:00-14:45

  Viktige nøkkelfaktorar i ulike driftssystem – nye funn og/eller gammalt nytt?

  • Mjølk
  • Sau

  Innleiing frå forskarar, kommentarar frå rådgivarar i NLR, TINE og NORTURA

 • 14:45-15:30

  Engdyrking, grovfôrfôring og klimagassar

  • Endringer av karboninnholdet i norsk dyrkajord – tidstrender og mottiltak. v/ Hugh Riley
  • Ferske resultat om karbonlagring fra langvarige engforsøk med ulike omløp. v/ Ievina Sturite
  • Pro et contra lettfordøyeleg og fiberfattig grovfôr. v/ Astrid Johansen

 • 15:30-15:45

  Avslutning

 

Ta kontakt!

 

Seniorforsker Anne Kjersti Bakken. Tlf: 415 53 952. 

Forsker Ievina Sturite. Tlf: 934 99 484

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

 

Langvarig eng (Longtermgrass)

Kontaktperson: Ievina Sturite, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Samarbeidsparter: NLR, Graminor AS,, Kverneland, Rothamsted Research, Agroscope

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbuk og matindustri, Miljøkalk AS, FK Agri, FK Rogaland Agri, Strand Unikorn, Yara, Underhaug AS, Rogaland Fylkeskommune, Hordaland Fylkeskommune, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Finnmark Fylkeskommune, FMLA i Sogn og Fjordane, FMLA i Rogaland, FMLA i Møre og Romsdal, FMLA i Hordaland, FMLA i Nordland, FMLA i Troms, FMLA i Finnmark, Nordnorsk Landbruksråd, Samarbeidsrådet for Landbruksorganisasjonene i Hordaland og Sogn og Fjordane og Landbruk Nordvest AS.

 

 

Konstnadseffektiv grovfôrproduksjon (FOREFF)

Kontaktperson: Anne Kjersti Bakken, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Samarbeidsparter: NMBU, NLR, Nord Universitet,Teagasc (the Agriculture and Food Development Authority in Ireland) og Trinity College Dublin

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbuk og matindustri, Addcon Nordic AS, Agromiljø AS, Animalia, Fiskå Mølle, FK Agri, FK Rogaland Agder, Felleskjøpet fôrutvikling, Norske FK, Nortura, Rogaland Fylkeskommune, Strand Unikorn, TINE Rådgiving og medlem og Yara Norge.

 

Foto: Ragnhild Borchsenius