Avslutningsmøtet for prosjektet SafeOats / Trygghavre

https://havre.vitenparken.no/ Digitalt møte den 18. november 2020 Klokken 09.20 

 

I forbindelse med avslutning av prosjektet SafeOats/TryggHavre, arrangerer vi seminar om havre. På seminaret vil positive og negative helseeffekter av havre til mat og fôr bli belyst. Resultater fra prosjektet vedrørende faktorer som påvirker innholdet av mykotoksiner, inkludert sortsvalg, vil bli presentert. På slutten av dagen blir det en paneldebatt der representanter fra kornbransjen og korndyrkere vil diskutere hvorfor Norge ikke klarer å produsere nok havre av tilfredsstillende kvalitet til eget bruk.

Se mer info om SafeOats prosjektet her: https://www.nibio.no/en/projects/resistance-to-fusarium-langsethiae-in-norwegian-oats-safeoats

Kornbransjen har enkelte år hatt store praktiske og økonomiske utfordringer knyttet til forekomst av Fusarium og mykotoksiner i korn. Gjennom prosjektet SafeOats/TryggHavre har vi fått ny kunnskap om biologien til Fusarium langsethiae, en soppart som produserer mykotoksinene HT2+T2. SafeOats har blant annet utviklet metoder for å undersøke resistens mot F. langsethiae og kartlegge forskjell i mottagelighet slik at mottakelige havresorter kan fases ut. Resultatene fra SafeOats vil komme nasjonale og internasjonale forbrukere til gode ved å bidra med virkemidler for å øke andelen av havre med høy kvalitet til mat og fôr.

Prosjektet ledes av NIBIO og er et samarbeid mellom NIBIO, NMBU, Graminor, Lantmännen og Kimen

 

Påmeldingsskjema

Seminaret kan følges på: https://havre.vitenparken.no/ 

 

 

Informasjon

Tid
Onsdag 18. november 2020 kl. 09.00 - 14.30

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program 18. november 2020

 • 09.20

  Velkommen

  Ingerd s. Hofgaard og Birgitte Henriksen, NIBIO

 • 09.30

  Behov og tilgang på havre i Norge

  Sindre Flø, Norske Felleskjøp

 • 09.45

  Har havre positive effekter på tarmfloraen?

  Siv Kjølsrud Bøhn, NMBU

 • 10.00

  Positive helseeffekter av havre til fôr til ulike husdyr

  Rasmus Bovbjerg Jensen, NMBU

 • 10.15

  Mykotoksiner - effekter på helsa til dyr og mennesker

  Gunnar Sundstøl Eriksen, Veterinærinstituttet

 • 10.30

  Pause

 • 11.00

  Presentasjon av prosjektet Trygghavre/SafeOats (2016-2020)

  Ingerd S. Hofgaard, NIBIO

 • 11.15

  Kartlegging av resistens mot Fusarium og mykotoksiner i havre

  Morten Lillemo, NMBU

 • 11.30

  Egenskaper knyttet til resistens mot Fusarium i havre

  Heidi U. Aamot, NIBIO

 • 11.45

  Er det mulig å sortere vekk havrekorn med høyt nivå av mykotoksiner?

  Guro Brodal, NIBIO

 • 12.00

  PAUSE

 • 13.00

  Hvordan produsere havre med lavt innhold av mykotoksiner?

  Einar Strand, NIBIO/NLR, Anne Grete R. Hjelkrem og Ingerd S. Hofgaard, NIBIO

 • 13.30

  PANELDEBATT:

  Kan Norge produsere nok havre av tilfredsstillende kvalitet til eget bruk?

  Hva er de viktigste faktorene for å kunne realisere dette?

   

  Debattleder: Lars Fredrik Stuve (tidligere adm. dir. i Norske Felleskjøp)

  Debattanter: representanter fra kornhandlere, industri og produsenter

  Thore Retvedt (Strand Unikorn AS)

  Rune Aamli (Fiskå Mølle Moss AS)

  Kristian Thunes (Felleskjøpet Agri SA)

  Bent Solbakken (Norgesmøllene AS)

  Anders Klaseie (Norges Bondelag)

  Einar Strand (Norsk Landbruksrådgiving)

  Kristina Koppel (Lantmännen)

 • 14.30

  Møtet avsluttes

Kontakt

Dersom spørsmål om SafeOats vennligst kontakt Ingerd Skow Hofgaard

ingerd.hofgaard@nibio.no

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}