Velkommen til Hurtigruteseminaret 2018

Tid: Mandag 19.november på Thon hotell Harstad og tirsdag 20.november på Hurtigruta MS Trollfjord

 

For 17. gang inviterer Nibio til hurtigruteseminar - en møtearena for arktisk landbruk. Seminaret håper vi skal bidra til både faglig påfyll, utvidet nettverk og inspirasjon for alle med tilknytning eller interesse for nordnorsk landbruk.

Årets program er variert, men som alltid er det aktuelle tema om utfordringer og muligheter for landbruket i Nord-Norge. I år blir landsdelens muligheter innafor bær- og grønnsaksproduksjon et viktig tema. Andre tema er klimautfordringene, robotisert presisjonsgjødsling, klimasmart mjølk og kjøttproduksjon og bruk av engareal i Nord-Norge - kan det komme bonden til nytte?  for å nevne noe. Programmet finner du under fanen "Program". Vi har valgt tema som er aktuelle for videreutvikling av det arktiske landbruk, og vi har vært heldige og har fått gode innledere.

Vi håper du syns dette er spennende og ønsker å være med på kunnskaps- og inspirasjonsreisen. Velkommen!

Stipend for deltakelse

Det er mulig å søke om stipend for å delta på hurtigruteseminaret 2018. Ordninga er tilrettelagt for deg som er ung bonde eller har planer om å bli bonde. Den omfatter også landbruksstudenter. Stipendet innebærer gratis deltakelse på hurtigruteseminaret og et reisetilskudd som blir behovsvurdert.

Hvem kan søke: Gårdbrukere, landbruksstudenter eller personer med planer om overtakelse av gård og du bør være over 20 og under 35 år. Skriv en e-post og bruk gjerne vedlagte søknadsskjema.
Send det til odd-arild.finnes@nibio.no innen 21. oktober.

søknadsskjema

 

For generelle spørsmål om seminaret: 

Kontakt Åse Vøllestad i NIBIO direkte. Tlf 928 44 602 eller mail: ase.vollestad@nibio.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon

Sted
Thon hotel Harstad og MS Trollfjord
Tid
Fra mandag 19. november 2018 kl. 12.00
Til tirsdag 20. november 2018 kl. 17.30
Påmeldingsfrist
Søndag 21. oktober 2018 kl. 20.30
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

 

 

 • Mandag 19.november

 • 12.00

  Lunsj

 • 12.45

  Velkommen

 • 13.00

  Klimautfordringene, hva må landbruket forberede seg på

  v/ Bjørn Gimming, nestleder i Norges Bondelag

 • 13.40 - 14.00

  Robotisert presisjonsgjødsling og andre teknologiske muligheter

  v/ Audun Korsæth, NIBIO

 • 14.00 - 14.30

  Klimasmart mjøk og kjøttproduksjon

  v/ Kim Viggo Wiby, TINE

 • 14.30 - 14.45

  Pause

 • 14.45 - 15.15

  Bruk av fjernmåling til overvåking av engareal i Nord-Norge - kan det komme bonden til nytte?

  v/ Marit Jørgensen, NIBIO

 • 15.15 - 15.45

  Grovfòr 2020

  v/ Ragnhild Borchsenius, Norsk Landbruksrådgivning

 • 15.45 - 16.00

  Pause

 • 16.00 - 16.30

  Landbruk 21 Trøndelag og Grønn forskning

  v/ Maria Luces, Ruralis

 • 16.30 - 17.15

  Diskusjonsgrupper

 • 17.15 - 17.40

  Kompetanse i nordnorsk landbruk

  v/ Grete Liv Olaussen, Nordnorsk landbruksråd

 • 17.40 - 18.00

  Oppsummering av dagen i dag

 • 19.30

  Middag

 • Tirsdag 20.november

 • 07.00

  Frokost

 • 07.30

  Avmarsj til Hurtigruta

 • 07.45

  Hurtigruta forlater kaia

 • 08.15 - 08.30

  God morgen. Om dagen i dag

 • 08.30 - 08.50

  Mer grønt og bær i nord

  v/ Åse Vøllestad, NIBIO

 • 08.50 - 09.20

  Jordbærgutta i Målselv

  v/ Robert Innes

 • 09.20 - 09.35

  Pause

 • 09.35 - 10.00

  Arktisk kvalitet - søtere, sprøere, saftigere?

  v/ Tor J. Johansen, NIBIO

 • 10.00 - 10.20

  Økt verdiskapning på mat fra arktisk landbruk - hva skjer?

  v/ Anne Karine Statle

 • 10.20 - 10.40

  Pause

 • 10.40 - 11.00

  Nordnorsk mat på alle menyer?

  Gunnar Kvernenes, Innovasjon Norge Arktis

 • 11.00 - 11.35

  Matmakt - hvem bestemmer hva vi skal spise?

  v/ Siri Helle, Dag og Tid

 • 11.35 - 12.00

  Om norsk landbruksrådgivning Nord-Norge

  v/ Torill Monsen-Abelseth

 • 12.00 - 13.00

  Lunsj

 • 13.00 - 14.00

  Litt av hvert fra NIBIO

  Sortsvalg i bær og grønt v/ Inger Martinussen

  Timoteisorter v/ Sigridur Dalmannsdottir

  Grågåsa sine beiteskader v/ Jo Jorem Aarseth

 • 14.00

  Oppsummering og avslutning

 • Ettermiddagsøkt:

 • 15.00 - 17.30

  Nordnorsk landbruksråd

Informasjon om reisemuligheter til Harstad: https://www.visitharstad.com/reise-til-harstad

 

Det er lett å finne fram i Harstad sentrum, se kart: https://kart.gulesider.no/m/apHd3 

1:  Hurtigrutekaia

2:  Bussterminal

3:  Thon Hotel Harstad


Praktisk informasjon

Lenke til MS Trollfjord   https://www.hurtigruten.no/skip/ms-trollfjord/

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

   

Bjørn Gimming

Bjørn Gimming er 1.nestleder i Norges Bondelag og styreleder i Landbrukets klimaselskap SA. I bondelaget jobber han blant annet med klimaspørsmål og internasjonale saker. Bjørn har en gård i Halden med korn, ammeku og skog.
 

Marit Jørgensen

Marit Jørgensen er forsker i avdeling «Fôr og Husdyr» i NIBIO. Hun har utdanning fra Norges landbrukshøgskole innen fagområdet planteproduksjon i 1988, og har doktorgrad i samme fagområde fra Norges Arktiske Universitet – Universitetet i Tromsø i 1994. Hun har arbeidet som forsker innen grovfôrproduksjon helt siden da, avbrutt av en liten avstikker til undervisning i naturfag ved lærerutdanningen ved Universitetet i Tromsø i 2009-2011.
   

Audun Korsæth

Audun Korsæth (PhD) er forskningssjef for avdeling Landbruksteknologi og systemanalyse i NIBIO. Han leder også Senter for presisjonsjordbruk på Apelsvoll, og er involvert i mange ulike prosjekter som ligger i skjæringspunktet mellom agronomi og teknologi.

     

Ragnhild Borchsenius

Ragnhild Borchsenius har siden høsten 2017 vært ansatt som fagkoordinator grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Hun har før det 26 års fartstid som rådgiver i NLR Trøndelag. I dag sitter hun blant annet i prosjektgruppa for Grovfôr 2020. Hun har vokst opp på et lite melkeproduksjonsbruk i Bindal, og har utdanningen sin fra jord-og plantekultur ved Norges Landbrukshøgskole (1991).
     

Kim Viggo Weiby

Kim Viggo jobber som spesialrådgiver for klima og bærekraft i TINE Rådgiving. Han har en M.Sc i husdyrernæring med spesialisering innen drøvtyggerernæring og fysiologi. Kim Viggo jobber for tiden med forskningsprosjekter innenfor mjølkeproduksjon, fôring/ernæring og metangassproduksjon.
     

Maria Luces

Maria Luces er ansatt i RURALIS siden august 2016 som prosjektleder for innovasjonsprogrammet Landbruk21Trøndelag (L21T). Maria er sivilingeniør med master i Industriell Økonomi og Teknologiledelse ved NTNU. Hun er sertifisert prosjektleder fra PMI og har tidligere jobbet som prosjektleder i teknologiselskapet Q-Free og Senior planlegger i Statoil. Økt verdiskaping, klima, landbrukshelse, industriell biomasseforedling er noen av L21T sine satsingsområder.

     

Grete Liv Olaussen

Grete Liv Olaussen er leder av Nordnorsk landbruksråd. I tillegg til å være gårdbruker med melk- og kjøttproduksjon, er hun leder av Finnmark Bondelag.

   

Åse Vøllestad

Åse Vøllestad er rådgiver og prosjektleder for landbruk og lokalmat i NIBIO. Leder av Kompetansenettverket for lokalmat i nord. Kontorsted på Holt i Tromsø.

     

Robert Innes

Robert Innes er en av Jordbærgutta i Idre Troms. I tillegg produserer han Målselvnepe. Robert kom fra England til Norge for 10 år siden som saueklipper, og har siden vært her.

   

Tor Jakob Johansen

Tor J Johansen er forsker i avdeling «Skadedyr og ugras» i NIBIO, med arbeidssted Holt, Tromsø. Han er utdannet ved Norges Landbrukshøgskole med etterfølgende spesialisering innen plantevern (landbruksentomologi). Viktige forskningsområder har vært skadedyr i landbruksvekster, vitalitet hos settepoteter, samt klimabetinget kvalitet hos grønnsaker.

     

Anne Karine Statle

Anne Karine Statle er matentusiast. Ivrer for næringsutvikling innenfor måltidsnæringene. Har vært tett på prosessen med å få til en nordnorsk merkeordning. Jobber til daglig i Lofoten Matpark.

   

Gunnar Kvernenes

Gunnar Kvernenes er kredittansvarlig i Innovasjon Norge Arktis, distriktskontoret for Finnmark, Troms og Svalbard. Han jobber i hovedsak med finansieringstjenestene lån og tilskudd i Innovasjon Norge, og er teamfasilitator for bioøkonomi ved kontoret. Han er utdannet som hagebrukskandidat fra NMBU, og har en fortid som fylkesgartner i Troms på slutten av forrige årtusen
     

Siri Helle

Siri Helle er utdanna agronom i økologisk landbruk frå Sogn jord- og hagebruksskule. Ho har arbeidd som budeie, har fast matspalte i avisa Dag og Tid og har skrive bøkene "Handle rett – Lure val i ein matbransje full av juks" og "Skal landet gro att?"

   

Torill Monsen-Abelseth

Torill Monsen-Abelseth er daglig leder i Norsk landbruksrådgivning Nord Norge. Hun har hovedfag i fiskehelsebiologi og MBA i økonomi og ledelse fra Universitetet i Tromsø. Hun har jobbet  seks år i Marine Harvest som driftsleder, 5 år i Tine Meieriets fiskeoljesatsing som kvalitetssjef/ daglig leder og kvalitetssjef i entreprenørfirma Leonhard Nilsen & Sønner AS
   

Inger Marthinussen                    

Inger Martinussen er forsker og forskningssjef i avdeling «Frukt og grøntproduksjoner» i NIBIO. Hun har utdanning fra Norges Arktiske Universitet – Universitetet i Tromsø i plantefysiologi. Der var hun også ansatt som forsker i noen år etter endt utdanning. Hun ble ansatt i daværende Planteforsk i 2000.
   

Sigridur Dalmannsdottir

Sigridur Dalmannsdottir er forsker i NIBIO i avdeling Fôr og husdyr. Hun har jobbet i NIBIO (tidligere Bioforsk) siden 2009 og før det på Islands Landbruksuniversitet. Hun har utdanning innen plantevitenskap fra NMBU og plantefysiologi ved Universitetet i Tromsø. Hun jobber hovedsakelig med overvintring av fôrvekster, klimatilpasning innen jordbruket og kornproduksjon.
   

Jo Jorem Aarseth

Jo Jorem Aarseth er utdannet fysiolog (Dr. scient.), og har for det meste arbeidet med arktiske pattedyr og deres tilpasninger til et liv i Arktis. Høsten 2017 ble han ansatt som forskningssjef ved avdeling for utmarksressurser og næringsutvikling i NIBIO, etter 7 år som forskningskoordinator i Framsenteret AS.

   

Trond Slettbakk
Trond Slettbakk er adm. direktør i KUPA, et industrirettet rådgivings- og innovasjonsselskap med Nord-Norge som viktigste markedsområde. Han er utdannet veterinær og har tidligere blant annet arbeidet ved Veterinærinstituttet og i Statens Dyrehelsetilsyn, som Fylkesveterinær for Troms og Finnmark. Trond skal være møteleder første dag.