Invitasjon

‘Entofôr – from waste to resource’ inviterar til seminar :

Insektproduksjon – kunnskap, råstoff og verkemiddel for ny industri

Høgskoleveien 7, Ås, 4.03.2019, kl 09:30-15:30

 

FØREBELS PROGRAM

 1. Insekt som fôrmateriale til fisk v/Erik-Jan Lock,Havforskningsinstituttet
 2. Organisk avfall og effekt på vekst, utvikling og utbyte hjå insekt v/Gunnhild Jaastad og Ingeborg Klingen, NIBIO
 3. Tilgang og logistikk knytt til biomasse, substrat og industri v/Ivar Pettersen og Signe Kårstø, NIBIO
 4. Alternative proteinkjelder som fôr til husdyr v/Margareth Øverland, Foods of Norway
 5. Lovverk og verkemiddelapparat v/Ivar Pettersen, NIBIO og offentlege institusjonar
 6. Status for insektproduksjon i Norge og internasjonalt v/Ivar Pettersen, NIBIO og næringa

 

Utvalde representantar frå fôrprodusentar, insektprodusentar, råstoffleverandørar, offentleg forvaltning og finansieringskjelder vert invitert til å kommentere under dei ulike programpostane.

 

FoU-institusjonar vert invitert til Workshop etter seminaret. Eige program vert sendt ut.

Det er begrensa tal plassar på seminaret – fyrstemann til mølla!

 

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Mandag 4. mars 2019 kl. 09.30 - 15.30
Påmeldingsfrist
Fredag 22. februar 2019 kl. 23.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

 • 09:30 - 09:40

  Velkommen til NIBIO

  Arne Hermansen / Ingeborg Klingen / Per Stålnacke, Divisjon for Bioteknologi og plantehelse, NIBIO

 • 09:40 - 10:10

  Insekt som fôrmateriale til fisk

  Erik-Jan Lock, Havforskningsinstituttet

  Kommentar v/Gorm Sanson, Felleskjøpet

 • 10:10 - 10:40

  Organisk avfall og effekt på vekst, utvikling og utbyte hjå insektlarver

  Gunnhild Jaastad, NIBIO

  Kommentar v/Ole Torrisen, EcoProt

 • 10:40 - 10:55

  KAFFI

 • 10:55 - 11:30

  Tilgang og logistikk knytt til biomasse, substrat og industri

  Signe Kårstø, NIBIO

  Kommentar v/Kine Svensson, NIBIO, Mattilsynet og Toralf Igesund, BIR

 • 11:30 - 11:50

  Alternative proteinkjelder som fôr til husdyr

  Margareth Øverland, NMBU

  Kommentar v/Klaus Mittenzwei, NIBIO

 • 11:50 - 12:20

  Kommentarer og spørsmål

 • 12:20 - 13:30

  LUNSJ

 • 13:30 - 14:00

  Lovverk og verkemiddelbruk

  Ivar Pettersen, NIBIO

  Kommentar v/Mattilsynet, Trond Einar Pedersen, NFR og Ole Jørgen Marvik, IN

 • 14:00 - 14:50

  Status for insektproduksjon i Noreg og resten av verda

  Ivar Pettersen, NIBIO

  Kommentar v/Ivertapro AS, Norinsekt AS, Bioprotix AS

 • 14:50 - 15:00

  KAFFI

 • 15:00 - 15:30

  Oppsummering og diskusjon

  Ingeborg Klingen, NIBIO

Kontakt

For spørsmål kontakt Gunnhild Jaastad

gunnhild.jaastad@nibio.no

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}