Jordhelsesymposium på Vitenparken 6. desember 2021

Som en markering av Verdens jorddag 5. desember ønsker NIBIO og Jordforeningen velkommen til Jordhelsesymposium på Vitenparken i Ås mandag 6. desember kl. 09.15. Verdens jorddag er en årlig markering med mål om å bidra til økt fokus på viktigheten av jord og understreke betydningen av god jordhelse og god jordforvaltning. Internasjonalt er årets tema «Halt soil salinization, boost soil productivity», som blant annet skal øke bevisstheten rundt velfungerende økosystemer ved å adressere de økende utfordringene knyttet til dagens jordbrukspraksis, samt oppmuntre myndigheter, organisasjoner, lokalsamfunn og enkeltpersoner til å forplikte seg til en proaktiv forbedring av jordhelsen.

I Norge har jordhelsebegrepet fått økt oppmerksomhet i senere år, og særlig etter at Landbruksdirektoratet i starten av 2020 publiserte rapporten «Nasjonalt program for jordhelse». Programmet var ment å danne et faggrunnlag og forslag til utvikling av tiltak og virkemidler for økt satsing på jordhelse i Norge. Nå, snart to år senere er det på tide å gjøre opp status for dette arbeidet og definere hva som blir veien videre. Jordhelsesymposiet har som mål å samle fagpersoner med ulike tilnærminger til konseptet jordhelse for å presentere og diskutere sitt arbeid med tematikken. Vi har derfor invitert foredragsholdere med ulik bakgrunn og erfaringer for en helhetlig og interessant jordfaglig dag.

Dette er en god anledning til å møte og diskutere med andre fagpersoner på tvers av jorddisipliner, og til å få litt faglig påfyll på tampen av året. Vi legger opp til presentasjoner på formiddagen etterfulgt av en sosial og hyggelig lunsj med mulighet for å mingle og diskutere. Etter lunsj vil det bli en intern (NIBIO) samling/workshop for samhandling på tvers av ulike jordfaglige disipliner.

Informasjon

Tid
Mandag 6. desember 2021 kl. 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Søndag 28. november 2021 kl. 00.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

 • 09.00

  Kaffe og registering

 • 09.15

  Åpning av jordhelsesymposiet

  Ola Chr. Rygh, fagdirektør, Landbruksdirektoratet

 • 09.35

  Jordhelse på EU-nivå

  Frederik Bøe, Forsker avd. Jord og arealbruk, NIBIO

 • 09.55

  Forslag til system for jordovervåking

  Siri Svendgård-Stokke, Avdelingsleder avd. Jordkartlegging, NIBIO

 • 10.15

  Ny retning for langtidsforsøkene på Apelsvoll

  Trond Henriksen, Forsker avd. Korn og frøvekster, NIBIO

 • 10.35

  Kaffepause og beinstrekk

 • 10.50

  Jordhelse på NMBU

  Susanne Eich-Greatorex, Førsteamanuensis/forsker, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU

 • 11.10

  #Framtidsbonden

  Hellek Berge, Gårdbruker, Telemark

 • 11.30

  En matkrise selv ikke kunstgjødsel kan fikse

  Julie Rødje, daglig leder, Spire

 • 11.50

  Økologisk kunnskap om jordhelse

  Anne Kristin Løes, seniorforsker, NORSØK

 • 12.10

  Levende matjord

  Eirik Kolsrud og Anders Næss, Grønt Fagsenter

 • 12.30

  Lunsj

 • 13.30

  Samhandlingsworkshop jordhelse (internt NIBIO)