I år er det 40 år siden jordkartleggere inntok Norges jordbruksarealer. Det vil NIBIO markere med et åpent fagseminar 29. oktober. Vi ser tilbake, gjør opp status og viser hvordan jordkartlegging er relevant i mange av dagens klima- og miljøspørsmål. Landbruks- og matministeren vil åpne arrangementet.

 

 

 

 

Seminaret retter seg mot de som er sentrale brukere av resultatene fra jordsmonnkartleggingen, som næring, forvaltning, forskere og rådgivere. Programmet for seminaret vil fokusere på viktigheten av stedfestet informasjon om jordsmonnet for ulike samfunnsutfordringer.

I boken De urolige undres Linn Ullmann over om jordkartleggere kan bli «overveldet av oppgaven» de bokstavelig talt har fått i hendene:

«Jeg lurer på om mennene og kvinnene som vier livet sitt til å kartlegge, klassifisere og gi navn – enten de retter blikket mot himmelen eller mot jorda, enten det de ser, befinner seg like ved eller langt borte – før eller siden blir overveldet av oppgaven.»

Jordkartleggere ved NIBIO blir av og til «overveldet av oppgaven». Etter 40 år er vi likevel bare halvveis. Vissheten om viktigheten av jordkartleggingen veier opp for følelsen av å være overveldet. 

I 1980 startet jordkartleggerne med «å kartlegge, klassifisere og gi navn» på jordsmonn i Norge. Det skal vi fortsette med. Men akkurat 29. oktober setter vi av til å markere at det i år er 40 år siden det hele begynte. Et innholdsrikt program vil komme etterhvert.

Målgruppe: representanter fra brukergrupper av resultater fra jordkartleggingen, som for eksempel Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet, Fylkesmannen, kommuner, Norsk landbruksrådgiving, næringen og forskere.  

Seminaret er gratis og det vil bli servert en enkel lunsj.

 

 

Informasjon

Tid
Torsdag 29. oktober 2020 kl. 10.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 15. oktober 2020 kl. 14.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Velkomsttale og åpning av arrangementet ved Landbruks- og matministeren.

Programmet vil oppdateres fortløpende.

 

Parkering på Campus Ås:

se her: 

 

For spørsmål om arrangementet vennligst ta kontakt med Siri Svendgård-Stokke, (+47) 478 14 011 eller på epost

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}