Velkommen til NIBIO-webinar onsdag, 26.01.2022

NIBIO ønsker velkommen til webinar om kartbasert kunnskapsgrunnlag for jordvern.

I et brev fra landbruks- og matdepartementet til fylkesmennene i 2018 ble det presisert at:
Dersom en må veie jordressursen opp mot andre hensyn, skal den verdsettes eller klassifiseres. Jordsmonn og klimasone er sentralt for å vurdere jordkvalitet og produksjonspotensial. NIBIO har utarbeidet ulike kart og databaser som er gode hjelpemidler og som finnes på https://kilden.nibio.no.

I dette webinaret skal vi se nærmere på hvordan det kan gjøres i praksis.

Lenke til møtet ligger i ordrebekreftelsen

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
webinar
Tid
Onsdag 26. januar 2022 kl. 09.00 - 11.30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 25. januar 2022 kl. 23.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Webinaret er først og fremst beregnet for kommunalt ansatte innenfor landbruk og arealplanlegging,
men andre som arbeider med temaet er også velkommen.

Foredragsholdere er: Ingrid Tenge, Kjetil Fadnes og Hege Ulfeng.

 • 09:00 – 09:05

  Velkommen

 • 09:05 – 09:25

  Arealressurskart AR5, hva det er - og hva det ikke er

 • 09:25 – 09:40

  AR5 Web - enklere kontinuerlig ajourhold

 • 09:40 – 09:55

  Dyrkbar jord (arealer som kan dyrkes opp til fulldyrka jord)

 • 09:55 – 10:05

  Pause

 • 10:05 – 10:15

  Dyrkingspotensial uten jordsmonnkart

 • 10:15 – 10:30

  Nedbygging av jordbruksareal (omdisponert, faktisk nedbygd)

 • 10:30 – 10:40

  Arealbarometer

 • 10:40 – 11:05

  Demo i Kilden (ulike fagområder, kart og funksjonalitet, arealrapport, Kostra-applikasjon m.m.)

 • 11.05 - 11.20

  Litt om jord og jordvern i Vestland og Møre og Romsdal

  Planer for jordsmonnkartlegging kommende år

 • 11.20– 11.30

  Spørsmål og tilbakemeldinger