Framtida for fjellandbruket

Informasjon

Sted
NIBIO Apelsvoll feltstasjon Løken, Nyhagevegen 35, 2940 Heggenes
Tid
Fra torsdag 31. mai 2018 09.30
Til torsdag 31. mai 2018 17.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 31. mai 2018 09.30

NIBIO Apelsvoll feltstasjon Løken blir 100 år i 2018. Dette skal markerast med seminar om Framtida for fjellandbruket på Løken og festmiddag på Grønolen fjellgard i Beito den 31. mai. I samband med jubileet blir det også laga ein publikasjon om forsøkshistoria på Løken forskingsstasjon for fjellbygdene gjennom 100 år.

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Ragnar Eltun, avdelingsleder for Fôr og husdyr.

 

E-post: ragnar.eltun@nibio.no

Telefon: 975 83 073

 

Grunnet begrenset plass har arrangørene besluttet å sende ut invitasjoner til målgruppen. Det er derfor ingen åpen påmelding.

  

Foto: Peter Marum

Framtida for fjellandbruket

Stad: NIBIO Apelsvoll feltstasjon Løken, Nyhagevegen 35, 2940 Heggenes

Tid: 31. mai 2018

 • 09:30 - 10:00

  Oppmøte med kaffe/te og noko å bite i

 • 10:00 - 10:10

  Velkomen: Ragnar Eltun, Avdelingsleiar NIBIO

 • 10:00 - 12:00

  Framtid for fjellandbruket

  Møteleiar: Magnhild Strand, NLR Innlandet

  Kl. 10:10 - 10:35 Fjellandbruket sin plass i norsk landbruk: Hanne Maren Blåfjelldal, Statssekretær, Landbruks- og matdepartementet  

  Kl. 10:35 - 11:00 Landbruk og bygdenæringar i fjellregionen - moglegheiter innan bioøkonomien: Aud Hove, Fylkesvaraordførar, Oppland

  Kl. 11:00 - 11:10 Beinstrekk

  Kl. 11:10 - 11:35 NIBIO i fjellregionen – ny satsing på fjellandbruksforsking i NIBIO: Nils Vagstad, Adm. dir. NIBIO

  Kl. 11:35 - 12:00 Forskingshistoria på Løken gjennom 100 år: Ragnar Eltun, Avdelingsleiar, NIBIO

 • 12:00 - 13:30

  Lunsj, Volbu grendehus

 • 13:30 - 17:00

  Framtidige utfordringar i fjellandbruket – smakebitar frå næringskjeda

  Møteleiar: Jorunn Stubsjøen, FMLA Hedmark

  • Utfordringar for fjellbygdene sett frå ein økonomisk/samfunnsøkonomisk synsstad: Sjur Spildo Prestegard, Forskingssjef NIBIO
  • Teknologi i det framtidige fjellandbruket: Audun Korsæth, Forskingssjef NIBIO
  • Mekaniseringsøkonomi i grasdyrking: Aslak Botten, Rådgjevar NLR
  • Framtidige agronomiske utfordringar med endra driftsstruktur og klima: Tor Lunnan og Jørgen Todnem, Forskarar NIBIO
  • Utfordringar innan mjølkeproduksjon, framtidige driftssystem inkludert støling: Mari Stenersen, Distriktssjef Tine Rådgivning

  Kl. 14:45-15:00 Pause/kaffe

  • Tilpassing av plantemateriale til endra klima og nye driftsmetodar: Helga Amdahl, Foredlar Graminor
  • Beiteressursane i fjellregionen og beitedyr sin bruk av utmarksbeite: Yngve Rekdal og Michael Angeloff, Forskarar NIBIO
  • Betydning av beiting på vegetasjon, kulturlandskap og produktkvalitet: Hanne Sickel og Kristin Daugstad, Forskarar NIBIO

  Kl. 15:45-16:00 Pause/kaffe

  • Verdien i beitebasert kjøtproduksjon med omsyn på produksjon og klimaeffekter: Gustav Fystro, Jordbrukssjef Øystre Slidre kommune
  • Nye grøne næringar – Småskala matproduksjon: Nina Sundqvist, Adm. dir. Matmerk
  • Framtid i fjellandbruket sett med bonden sine augo: Erling Aas-Eng, Bonde, Hedmark Bondelag

  Kl. 17:00 Slutt

 • 18:30

  Festmiddag, Grønolen Fjellgard, Beito