Informasjon

Tid
Fra torsdag 14. februar 2019 kl. 10.00
Til fredag 15. februar 2019 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 29. januar 2019 kl. 23.30

For fjerde gang inviterer NIBIOs Avdeling for korn og frøvekster og Norsk Landbruksrådgiving til kornseminar!

Målgruppen er hele kornbransjen; bønder, rådgivere, forskere, forvaltning og kornhandel.

 

Temaer som blir berørt på Korn 2019:

Olje og proteinvekster

 • Forbrukertrender
 • Dyrkingspotensiale
 • Skadegjørere som klumprot og storknolla råtesopp

 

Høstkorn

 • Nye sorter i dyrking
 • Matkorn eller fôrkorn
 • Utfordrende markedsregulering
 • Dyrkingsstrategier

 

Plantehelse

 • Måling av tørkestress og sjukdomsstress med N-sensor
 • Ugrassituasjon og tiltak etter 2018 sesongen

 

Såvare

 • Såkornsituasjonen
 • Spirekraft og såmengder
 • Sopp og bakterier som kan ødelegge spireevnen

 

Klima / Agronomi

 • Klima i endring. Hva kan vi vente oss
 • Modell for beregning av avlingstap ved tørke
 • Kornarter i tørkesomre
 • N-effekt av organiske gjødslingsmidler
 • Klimaeffekt av dyrkingstiltak
 • Robust produksjon. Gunstige faktorer i vått og tørt

 

 

 

Påmeldingsskjema

 

 

Informasjon

Tid
Fra torsdag 14. februar 2019 kl. 10.00
Til fredag 15. februar 2019 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 29. januar 2019 kl. 23.30

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

Program

 • Torsdag 14. februar

 • 10.00

  Velkommen

  Kåre Oskar Larsen, NLR

 • Olje- og proteinvekster

  Møteleder: Kåre Oskar Larsen, NLR

 • 10.10

  Forbrukertrender, mer vegetabilsk protein?

  Anne Kjersti Uhlen, NMBU / NOFIMA

 • 10.30

  Muligheter for økt proteinproduksjon på kornarealene

  Unni Abrahamsen, NIBIO

 • 10.50

  Klumprot i korsblomstra vekster. Hva med jordforbedrende vekster?

  Ann-Charlotte Wallenhammar, SLU

 • 11.20

  Storknolla råtesopp. Hva vet vi nå?

  Andrea Ficke, NIBIO

 • 11.35

  Diskusjon / Spørsmål

 • 11.45 - 12.45

  LUNSJ

 • Hvete til mat og fôr

 • 13.00

  "Nye" høsthvetesorter. Potensielle for matkorn?

  Jon Arne Dieseth, Graminor

 • 13.20

  Kornhandlernes signaler før sesongen 2019

  Kristian Thunes, FKA

 • 13.40

  Diskusjon / Spørsmål

 • 13.55 - 14.10

  PAUSE

 • 14.10

  Bakernes ønsker og krav til norsk kornproduksjon

  Amund Skrutvold, Bakehuset

 • 14.30

  Utfordrende markedsregulering kornsesongen 2019 / 20

 • 14.50

  Diskusjon / Spørsmål

 • 15.00 - 15.20

  PAUSE

 • Høstkorn

 • 15.20

  Prognose for overvintring, hva sier modellen?

  Anne Kari B. Olsen, NIBIO

 • 15.40

  Nitrogengjødslingsforsøk i høsthvete

  Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO

 • 15.55

  Gjødslingsstrategier til mat og fôr

  Jan Stabbetorp, NLR Øst

 • 16.10

  Diskusjon / Spørsmål

 • 16.20 - 16.40

  PAUSE

 • Plantehelse

  Møteleder: Einar Strand, NLR / NIBIO

 • 16.40

  Kan N-sensor brukes til mer enn å bestemme N-behov? Hva med tørke- og sjukdomsstress?

  Krzysztof Kusnierek, NIBIO

 • 17.00

  Hvilke ugrasarter har vi oppformet i 2018. Effekt av behandling / ikke behandling

  John Ingar Øverland, NLR Viken

 • 17.20

  Hvor viktig er frøbanken? Påvirker det strategien for årets (2019) ugrasbekjempelse?

 • 17.40

  Diskusjon / Spørsmål

 • 18.00

  PROGRAM SLUTT

 • 19.30

  MIDDAG

 • Fredag 15. februar

 • Såvare

  Møteleder: Trond Anstensrud, FMC

 • 08.30

  Såkornsituasjonen våren 2019. Hvilke sorter tilbys?

  FKA / Strand Brænderi

 • 08.50

  Kvalitet i årets såkorn

  Jon Atle Repstad, Felleskjøpet Agri

 • 09.10

  Såmengder til årets sesong

  Harald Solberg, NLR Innlandet

 • 09.25

  BEINSTREKK

 • 09.30

  Spirekraft i oljevekster

  Guro Brodal, NIBIO

 • 09.45

  Mikrobiom i hvete - studier av sopp og bakterier som kan påvirke spireevnen

  Heidi Udnes Aamodt, NIBIO

 • 10.05

  Diskusjon / Spørsmål

 • 10.20 - 10.40

  PAUSE, utsjekking

 • Klima

  Møteleder: Svein Skøien, NLR

 • 10.40

  Klima i endring. Hva kan vi vente oss?

  Helga Therese Tilley Tajet, MET

 • 11.05

  Tørkesommeren 2018 - modell for avlingseffekt

  Hugh Riley, NIBIO

 • 11.30 - 12.30

  LUNSJ, utsjekking

 • Møteleder: Inga Holt, NLR Øst

 • 12.30

  Erfaringer med vanning til korn

  Arne Ingvar Dobloug, bonde

 • 12.50

  Forsøk med kornarter og sorter. Resultater fra KornFUTH siste 5 år vs. 2018

  Aina L. Russenes, NIBIO

 • 13.10

  N-effekt av organiske gjødslingsmidler

  Trond Henriksen, NIBIO

 • 13.30

  Diskusjon / Spørsmål

 • 13.40 - 14.00

  PAUSE

 • 14.00

  Klimaeffekt av mulige dyrkingstiltak

  Lillian Øygarden, NIBIO

 • 14.20

  Robust produksjon. Gunstige faktorer i vått og tørt

  Wendy Waalen, NIBIO

 • 14.40

  Diskusjon / Spørsmål

 • 14.50

  Vel hjem

  Wendy Waalen, NIBIO

 • 15.00

  SLUTT

Kontakt

Petter Lunde og Wendy Waalen kan kontaktes for spørsmål.

petter.lunde@nibio.no

wendy.waalen@nibio.no

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}