Korn 2021 arrangeres av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Arrangementet blir denne gangen digitalt og vi legger opp til to kortere møter på datoene som allerede er annonsert som Korn 2021, nemlig 9. og 10. februar. Vi arrangerer Korn 2021 mellom kl. 10.00 og 14.00 begge dager, med innlagte pauser. Målsettingen med seminaret er å presentere resultater fra ulike forskningsprosjekter for rådgivere og aktørene i kornbransjen, der gårdbrukere også er velkomne til å delta.

Deltagelse på Korn 2021 er gratis, men vil kreve påmelding.

Programmet 9. februar vil i hovedsak ta for seg ulike aspekter omkring korn og klima. Den 10. februar vil foredragene omhandle vekstskifte, olje- og belgvekster, integrert plantevern og sorter. Det blir naturlig nok færre presentasjoner enn det vi normalt har hatt på de fysiske møtene, men samtidig håper vi dagene vil gi et godt faglig påfyll for hver enkelt deltager.

Frist for påmelding er mandag 8. februar kl 12. Lenke til møtet: https://vimeo.com/event/666129

Vel møtt!

Informasjon

Sted
Webinar
Tid
Fra tirsdag 9. februar 2021 kl. 10.00
Til onsdag 10. februar 2021 kl. 14.00
Påmeldingsfrist
Mandag 8. februar 2021 kl. 16.00

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

 • Tirsdag 9. februar

 • 10.00

  Velkommen

  Wendy Waalen, NIBIO

 • Korn og klima

 • 10.10

  Hva betyr Landbrukets klimaavtale for kornproduksjonen?

  Bjørn Gimming, Norges Bondelag

 • 10.40

  Pause

 • 10.50

  Klimautslippene fra korndyrking - LCA studie av dyrkingspraksis

  Audun Korsæth, NIBIO

 • 11.10

  Hva ligger bak resultatene fra klimakalkulatoren for korn?

  Svein Skøien, NLR

 • 11.30

  Lunsj

 • 12.30

  Lystgassutslipp i kornproduksjonen

  Aina L. Russenes, NIBIO

 • 12.50

  Oppbygging av organisk materiale i kornproduksjonen

  Trond Henriksen, NIBIO

 • 13.10

  Pause

 • 13.20

  Lønner det seg å drenere? Resultater fra spørreundersøkelse i OPTIKORN

  Torbjørn Haukås, NIBIO

 • 13.40

  Biorest som gjødsel til korn

  Annbjørg Ø. Kristoffersen, NIBIO

 • 14.00

  Slutt for dagen

 • Onsdag 10. februar

 • Vekstskifte

 • 10.00

  Hvete og belgvekster til mat. Utfordringer/muligheter

  Anne Kjersti Uhlen, NMBU

 • 10.20

  FN's bærekraftsmål inn i norske kornomløp

  Trond M. Henriksen, NIBIO

 • Olje- og belgvekster

 • 10.50

  Tidlige åkerbønnesorter og valg av såmengder

  Chloe Grieu, NIBIO

 • 11.10

  Faktorer som fremmer eller begrenser N-fikseringen i belgvekster

  Anne Marthe Lundby

 • 11.30

  Lunsj

 • Integrert plantevern

 • 12.30

  Raskere etablering av våroljevekster - redusert behov for kjemisk bekjempelse av jordloppe

  Wendy Waalen, NIBIO

 • 12.50

  Gulrustraser i Norge

  Andrea Ficke, NIBIO

 • 13.10

  Pause

 • Sorter / IPV

 • 13.20

  Nyheter fra verdiprøvingen av kornsorter

  Aina L. Russenes, NIBIO

 • 13.40

  Havresortenes motstandsdyktighet mot Fusarium – og kan vi sortere ut korn med høye nivå av mykotoksiner?

  Ingerd Skow Hofgaard, NIBIO

 • 14.00

  Slutt for dagen