Korn 2022 arrangeres av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og avholdes 10. og 11. februar.

Møtet blir gjennomført digitalt, mellom kl. 09.00 og 15.00 dag 1, og mellom kl 9,00 og 15.15 dag 2.

Målsettingen med seminaret er å presentere resultater fra ulike forskningsprosjekter for rådgivere og aktørene i kornbransjen, der gårdbrukere og andre interesserte også er velkomne til å delta.

Deltagelse på Korn 2022 koster kr. 300 per dag, kr. 500 hvis du deltar begge dager. Deltageravgiften betales ved påmelding. Studenter kan delta kostnadsfritt.

Frist for påmelding er fredag 7. februar. Etter fristens utløp sendes link til møtene til de påmeldte.

Vel møtt!

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Webinar
Tid
Fra torsdag 10. februar 2022 kl. 10.00
Til fredag 11. februar 2022 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 9. februar 2022 kl. 16.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program Korn 2022, 10. – 11. februar 2022

 • Torsdag 10. februar

 • 09.00

  Velkommen

  Wendy Waalen, NIBIO

 • 09.05

  Matsikkerhet og forsyningsrisiko

  Arne Bardalen, NIBIO

 • 09.30

  Høyere forbruk av norsk matkorn – hvilke muligheter finnes?

  Per Chr. Rålm, Partnerskap for norsk matkorn og planteprotein

 • 09.50

  Behovet for norsk fôrkorn, volum og kvalitet

  Knut Røflo, Felleskjøpet Fôrutvikling

 • 10.10

  Spørsmål og diskusjon, pause

 • Mathvete

 • 10.30

  Hvordan kan vi utnytte den norske mathveten?

  Shiori Koga, NOFIMA

 • 10.50

  Møllerens utfordringer og muligheter til å lage standard mjølblanding av norsk korn

  Viktoriya Boyko, Norgesmøllen

 • 11.10

  Sorters evne til å utnytte nitrogen

  Ellen Færgestad Mosleth, Nofima

 • 11.30

  Vårhvetedyrking i konkurranse med yterike byggsorter

  Harald Solberg, NLR Innlandet

 • 11.50- 12.20

  Lunsj

 • Gjødsling

 • 12.20

  Gjødslingsstrategier i bygg og havre. Utnytting av jordas P og K reserver

  Annbjørg Ø. Kristoffersen, NIBIO

 • 12.40

  Utnytting av organisk gjødsel. Møkk og mold

  Trond Henriksen, NIBIO

 • 13.05

  Tilpasninger til høye gjødselpriser

  Egil Christopher Hoen, Norges Bondelag

 • 13.25

  Spørsmål og diskusjon, pause

 • Plantehelse

 • 13.45

  Resistens mot gulrust i norsk sortsmateriale

  Morten Lillemo, NMBU

 • 14.05

  Nye varslingsmodeller for bladflekksjukdommer

  Andrea Ficke, NIBIO

 • 14.25

  Bekjempelse av dylle og tistel i kornomløpet

  Kirsten Tørresen, NIBIO

 • 14.45

  Spørsmål og diskusjon

 • 15.00

  Slutt for dagen

 • Fredag 11. februar

 • 09.00

  Velkommen til dag 2

  Anbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO

 • Dyrkingsteknikk

 • 09.05

  Effekt av mekanisk og biologisk jordløsning på jordstrukturen

  Till Seehusen, NIBIO

 • 09.25

  Kostnaden ved mekanisk jordløsning

  Marius Berger, NIBIO

 • 09.45

  Optimal bruk av fangvekster i korn

  Randi B. Frøseth, NIBIO

 • 10.05

  Hvor får vi best betalt for vannet? Optimal vanningsstrategi

  Hugh Riley, NIBIO

 • 10.25

  Spørsmål og diskusjon, pause

 • Klima og miljø

 • 10.45

  Forslag til nye regionale miljøkrav, og forholdet til Regionalt Miljøprogram (RMP)

  Otto Galleberg, Statsforvalteren i Oslo og Viken

 • 11.05

  Hvordan tilpasser vi dyrkingsteknikken til evt. nye miljøkrav

  Sigurd Enger, NLR Øst

 • 11.25

  Myter og fakta om biokull

  Erik Joner, NIBIO

 • 11.50 - 12.20

  Lunsj

 • Presisjon

 • 12.20

  Vet vi noe om effekten av variabel såmengde?

  Åsmund Langeland, NLR Innlandet

 • 12.40

  Presisjonsverktøy i kornproduksjonen. Hva gir størst utbytte mhp. avling og kvalitet

  Sanna Krüger Persson, NLR Trøndelag

 • 13.00

  Biomasse fra dronebilder vs. registrert biomasse

  Krzysztof Kusnierek, NIBIO

 • 13.20

  gardskart.nibio.no : funksjonalitet og muligheter

  Ingrid Tenge, NIBIO

 • 13.40

  Spørsmål og diskusjon, pause

 • Belgvekster

 • 14.00

  Vekstskifte med mye belgvekster?

  Bjørn Inge Rostad og John Ingar Øverland, NLR Øst/Viken

 • 14.20

  Utprøving av nye vekster i kornområdene

  Chloe Grieu, NIBIO

 • 14.40

  Erter og åkerbønne tilpasset norske forhold

  Jon Arne Dieseth, Graminor

 • 15.00

  Spørsmål og diskusjon

 • 15.15

  Slutt for dagen