Velkommen til KORN 2024 - 5. - 6. mars

Korn 2024 arrangeres av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og avholdes 5. og 6. mars.

Korn 2024 er et todagers fagmøte for alle som er interessert i korn.
Den primære målgruppen er rådgiver, forskere, forvaltning og interesserte bønder.

Programmet fokuserer på formidling av resultater fra ulike forskningsprosjekter og temaer omkring produksjon og anvendelse av norsk korn. Vi har foredragsholdere fra NIBIO, NLR, NMBU, Graminor og andre. Vi har også med to danske foredragsholdere.

Informasjon

Sted

Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Tid

Fra tirsdag 5. mars 2024 kl. 10.00

Til onsdag 6. mars 2024 kl. 15.00

Priser:

Deltakeravgift betales ved påmelding:

- kr 450,- inkl. mva pr. dag.
- Foredragsholdere, NIBIO ansatte og studenter, ingen deltageravgift

I tillegg kommer:

Hotellkostnader som betales direkte til hotellet ved avreise:

  • Alle betaler dagpakke til hotellet 690,-  dag 2,  som inkluderer lunsj, kaffepauser andel av lokalleie osv.
  • De som ikke overnatter betaler også dagpakke for dag 1
  • Overnatting enkeltrom kr 1910, eksl. festmiddag
  • Overnatting dobbeltrom: 1480,- eksl. festmiddag
  • Festmiddag tirsdag 5.mars for de som bor: 790,- 
  • Parkering etter gjeldende satser

  Hotellkostnader for deltagelse begge dager, inkl. alle måltider og overnatting i enkeltrom: kr. 3445,- per person i enkeltrom. Hotellkostnader er inkludert mva.

Studenter får dekket deltakeravgift, men må selv dekke kostnader til hotellet.

Total kostnad for deltagelse på hele arrangementet kr 4355,-: (deltakelse og overnatting i enkeltrom)

 • Hotellet: 3445
 • Konferanseavgift 900 
 • Samlet kostnad: 4355

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 5. mars 2024 kl. 10.00
Til onsdag 6. mars 2024 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 29. februar 2024 kl. 14.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert og du kan ikke melde deg på.

Program Korn 2024, 5. - 6. mars

Det blir pause mellom hver bolk med god mulighet til diskusjoner med nye og gamle bekjentskaper.

 

 • 5. mars

  Registrering fra kl 09.30

 • Åpningssesjon

  Møteleder: Kåre Oscar Larsen, NLR

  • Velkommen
   Wendy Waalen, NIBIO
  • Kornproduksjonen - en joker for sjølforsyning og matsikkerhet
   Anne Kjersti Bakken, NIBIO
  • Fra langtidsvarsel via sesongvarsler til klima de nærmeste 10 årene og 10-årene,
   Manuel Hempel, Norce
  • Beredskapslagring korn
   Anders Klaseie, Norges Bondelag

   

 • 11.40

  Kornkvalitet

  Møteleder: Kåre Oscar Larsen, NLR

  • Kvalitetsutfordringer i produksjon av norsk mathvete
   Anne Kjersti Uhlen, NMBU
  • Norsk mathvete med ulike bakekvalitet
   Shiori Koga, Nofima
  • Såkornkvalitet i 2023-avlinga
   Eivind Meen, Kimen og Guro Brodal, NIBIO

 • 13.00 - 14.00

  Lunsj

 • 14.00

  Klimatilpasning

  Møteleder: Till Seehusen, NIBIO

  • Foredling av nye vårhvetesorter med bedre aksgroingsresistens
   Susanne Windju, Graminor
  • Sortsprøving i bygg og havre
   Maria Thorkildsen, NIBIO
  • Rådgivingserfaringer i den vanskelige 2023-sesongen
   Ingvild Evju, NLR

   

 • 15.00

  Halm og jord

  Møteleder: Till Seehusen, NIBIO

  • Utfordringer med planterester ved såing i upløyd jord
   Lars Munkholm, Århus Universitet DK
  • Karbon Agro - tilleggseffekter på jordstruktur, avling, osv:
   Søren Ilsøe, rådgiver Agrovi og bonde DK
  • Kostnader ved ulike jordarbeidingssystem
   Hugh Riley, NIBIO

 • 16.30

  Næringsstoffer og tiltak

  Møteleder: Jan-Eivind Kvam Andersen, Yara

  • Avrenning fra ulike dyrkingssystemer
   Isabell Eischeid, NIBIO
  • Nye RMP-krav - utfordring for økologisk kornproduksjon
   Knut Halvor Aschjem, bonde
  • Tiltak for bedre N-forvaltning i norsk jordbruk
   Randi Berland Frøseth, NIBIO

 • 17.30

  Program slutt

 • 19.30

  Festmiddag

 • 6. mars

 • 08.50

  Velkommen

 • 09.00

  Proteinvekster

  Møteleder: Bjørn Inge Rostad

  • Åkerbønner og erter – dyrkingsteknikk
   Anne Marthe Lundby, NIBIO
  • Soppbekjempelse i åkerbønner
   Chloé Grieu og Heidi Udnes Åmot, NIBIO   
  • Fabafrøbille  
   Annette Folkedal Schjøll, NIBIO

   

 • 10.15

  Plantehelse

  Møteleder: Svein Bakken - Norsk Plantevernforening

  • Fusarium og mykotoksiner i norsk korn - nye grenseverdier for mykotoksiner i matkorn fra 2024
   Ingerd Skow Hofgaard, NIBIO

  • Nytt DON-varsel på VIPS
   Anne Grete Roer Hjelkrem, NIBIO

  • Hveterust-prosjektet, oppsummering – resistens mot gul- brun- og svartrust
   Andrea Ficke, NIBIO
  • Nye løsninger i VIPS - Gridbasert sjukdomsvarsel i kart
   Berit Nordskog, NIBIO

 • 11.30

  Lunsj

 • 12.30

  Agronomi

  Møteleder: Svein Bakken - Norsk Plantevernforening

  • Sortsblandinger i bygg – aktuelt økologisk
   Chloé Grieu, NIBIO
  • Hønsehirse - spredning i ettårige vekster, konsekvenser
   John Ingar Øverland, NLR
  • Såtid for høstoljevekster 
   Wendy Waalen, NIBIO

 • 13.45

  Presisjon

  Møteleder: Åsmund Langeland, NLR og Harald Solberg NIBIO/NLR

  • KORNMO - KI inn i korndyrkinga, for avlingsprognoser
   Sveinung Slyngstad, NLR
  • Mikrobiologi og kommersielle N-fikserende bakterier
   Lars Bakken, NMBU
  • Testing av nøyaktighet i kalkspredevogner
   Sigurd Enger/ Rolf Einar Kordal, NLR

 • 15.00

  Avslutning/oppsummering

  Wendy Waalen, NIBIO

Harald Solberg og Wendy Waalen kan kontaktes for spørsmål.

harald.solberg@nibio.no

wendy.waalen@nibio.no

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}