Kurs i skriving av kronikker og debattinnlegg 8.- 9.januar 2019

NIBIO har en unik mulighet til å delta i samfunnsdebatten med vår viktige kunnskap.

Men, det er lettere sagt enn gjort å være modig til stede i samfunnsdebatten. Og kanskje spesielt utfordrende eller skremmende er det for yngre forskere og stipendiater å stikke hodet frem.

Skal vi nå NIBIOs mål om å «… være modig tilstede i samfunnsdebatten med faglig forankrede meningsytringer», krever det kursing, trening og vennlig hjelpsom oppfølging. På den måten kan vi bygge opp trygge fagfolk som stoler på fagkunnskaper og egne skrive- og formidlingsferdigheter.

I 2019 arrangerer derfor NIBIO kronikkurs for andre gang for stipendiater og andre fagpersoner som har lyst til å bli bedre til å skrive og formidle forskningen sin. Skrivekurset går over to dager. I tillegg vil deltakerne få oppfølging fra idé- og skissestadium og frem til ferdig publisering av kronikken.

Et skrivekurs over to dager med deltakere fra ulike divisjoner og fagområder vil dessuten bidra til utveksling av ideer og nedbygging av divisjonssiloene.

Målsettingen for kurset er tosidig: Bli bedre til å skrive godt norsk og til å disponere stoffet slik at poenget kommer tydelig fram.

Dernest: Få økt bevissthet om skriveprosessen, fra tanke og idé til skrift og til forståelse av nedslagsfeltet, altså der leserne er og hvem de er.

Kurset er praktisk rettet og skriveverksted-aktig. Gjennom analyse av egne tekster oppdager deltakerne hvordan de selv skriver og uttrykker seg.

Før kurset skal hver deltager ha skrevet et utkast til en kronikk på mellom 4 000 og 7 000 tegn (inkludert mellomrom). Temaet kan være selvvalgt, men det kan være en fordel om det er relatert til eget forskningsarbeid og fagfelt.

Kronikkutkastet blir sendt til alle deltagerne i forkant av kurset, slik at kursdeltakerne kjenner til hverandres tekster når de møtes på kurset.

Etter en generell innledning om kronikker, artikler, debattinnlegg, dyrking av poeng, disposisjon og språk, arbeider vi med hver enkelt artikkel som kursdeltagerne har sendt inn. Det er en grundig evaluering der tekstene blir plukket fra hverandre og satt sammen igjen.

I og med at også alle kursdeltagerne har fått tilsendt hverandres tekster på forhånd, kan alle være med i diskusjonene omkring artiklene. Det vil alltid være noen objektive ting å gripe fatt i og noe som er overlatt til skjønn.

Etter evalueringsrunden får deltagerne to eller tre oppgaver der de må takle spesielle utfordringer i det å skrive og disponere. Én av oppgavene er personlig rettet til hver deltager ut i fra den teksten som er innsendt.

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 8. januar 2019 kl. 10.00
Til onsdag 9. januar 2019 kl. 16.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 12. desember 2018 kl. 16.00

Aktiviteten er fulltegnet og det er ikke mulig å registrere seg

 • Tirsdag 8.januar

 • 10.00 - 12.00

  Innledning

 • 12.00 - 13.00

  Lunsj

 • 13.00 - 17.00

  Gjennomgang av tekst

 • 19.00

  Middag

 • Onsdag 9.januar

 • 09.00 - 10.00

  Innledning v/forskningsdirektør Per Stålnacke

 • Etikk og rolleforståelse v/Bjørn Langerud

 • 10.00 - 11.00

  Gjennomgang av ulike sjangere

 • 11.00 - 13.00

  Oppgaveskriving

 • 13.00 - 14.00

  Lunsj

 • 14.00 - 15.00

  Gjennomgang av tekst

 • 15.00 - 16.00

  Hva kan kommunikasjonsstab bidra med?

  Tilrettelegging og innsalg

 • Mine erfaringer som kronikkskribent v/forsker Eva Brod

 • Avslutning og avreise

Praktisk informasjon

Det blir satt opp maxitaxi fra Moss stasjon klokken 09:10. Det korresponderer med tog L21 Stabekk-Moss som går fra Nationaltheatret 08:12, Oslo S. 08:18 (spor 9 eller 10) og fra Ås 08:46.

For mer informasjon ta kontakt med Lars S. Dalen

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}