NIBIO ønsker velkommen til webinar om kartgrunnlag for jordvern, 6. og 11.mai

I et brev fra landbruks- og matdepartementet til fylkesmennene i 2018 ble det presisert at:

Dersom en må veie jordressursen opp mot andre hensyn, skal den verdsettes eller klassifiseres. Jordsmonn og klimasone er sentralt for å vurdere jordkvalitet og produksjonspotensial. NIBIO har utarbeidet ulike kart og databaser som er gode hjelpemidler og som finnes på https://kilden.nibio.no.

I dette webinaret som går over to dager, skal vi se nærmere på hvordan det kan gjøres i praksis.

Webinaret er først og fremst beregnet for kommunalt ansatte innenfor landbruk og arealplanlegging,
men andre som arbeider med temaet er også velkommen.
Dag 1 er relevant for alle kommuner. Dag 2 er mest relevant for kommuner som er jordsmonnkartlagt.

Påmeldingsfrist: 3. mai, kl. 16:00
Lenker til møtene blir sendt ut i etterkant.

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Velkommen til Nibio-webinar 6. og 11. mai

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

 • Dag 1: 6. mai

 • 09:00 – 09:05

  Velkommen

 • 09:05 – 09:25

  Arealressurskart AR5, hva det er - og hva det ikke er

 • 09:25 – 09:40

  Dyrkbar jord (arealer som kan dyrkes opp til fulldyrka jord)

 • 09:40 – 09:50

  Jordkvalitet uten jordsmonnkart

 • 09:50 – 10:00

  Pause

 • 10:00 – 10:15

  Nedbygging av jordbruksareal (omdisponert, faktisk nedbygd)

 • 10:15 – 10:25

  Arealbarometer

 • 10:25 – 10:50

  Demo i Kilden (ulike fagområder, kart og funksjonalitet, arealrapport, Kostra-applikasjon m.m.)

 • 10:50 – 11:00

  Spørsmål og tilbakemeldinger

 • Dag 2: 11. mai

 • 09:00 – 09:05

  Velkommen

 • 09:05 – 09:25

  Jordsmonnutvikling og jordegenskaper i Vestfold og Telemark

 • 09:25 – 09:40

  Dette bør du vite før du tar i bruk jordsmonnkart

 • 09:40 – 09:55

  Jordkvalitet, dyrkingspotensial og arealplanlegging

 • 09:55 – 10:05

  Pause

 • 10:05 – 10:45

  Jordsmonnkart i arealplanleggingen, praktisk gjennomgang med eksempler

 • 10:45 – 11:00

  Kompensasjon/spørsmål