Velkommen til kurs i matematisk statistikk og statistisk metode

9-12 april 2018

 

Tittel: Noen mye brukte statistiske modeller og metoder

Kursansvarlig: Torfinn Torp

Sted: Ås,

Dato: 9, 10, 11 og 12 april    Høgskoleveien 8 Store møterom 

 

4 dagers kurs beregnet for forskere og andre som samler og/eller analyserer data i NIBIO.

Undervisningsform: Forelesninger og praktiske øvelser

Det blir ingen detaljert timeplan. Temaene gjennomgås suksessivt.

Spesielle temaer, eller en dypere gjennomgang av et eller flere temaer fra innholdslista ovenfor, kan jeg gjerne ta for meg i lokale seminarer. Bare si fra.

 

Forkunnskaper:

 • Kjennskap til statistiske temaer svarende til innholdet i de fleste grunnkurs i statistikk på universiteter og høgskoler. Viktige begreper er populasjon og utvalg, variasjon og usikkerhet, sannsynlighet, tilfeldige vriabler og sannsynlighetsfordeling, forventning og varians, kovarians, korrelasjon og avhengighet, punktestimering, intervallestimering (konfidensintervall) og hypotesetesting, enveis variansanalyse og enkel lineær regresjon.

Innhold:

 • Repetisjon av noen viktige statistiske begreper, modeller og metoder.
 • Planlegging av forsøk og datainnsamling.
 • Variansanalyse, sammenligning av grupper.
 • Faktorielle forsøk, gjentatte målinger.
 • Regresjonsanalyse, analyse av sammenhenger.
 • Generalisterte lineære modeller, logistiske modeller, Poisson modeller.
 • Prinsipal komponent analyse.
 • Klassifikasjon, diskriminantanalyse.
 • Gruppering, klustring.

 

Mål:

 • Deltakerne får kjennskap til noen statistiske modeller og metoder som brukes mye. De blir klar over muligheter, og begrensninger, i statistiske modeller og metoder ved innsamling og statistisk analyse av data.

 

 Ta med egen bærbar PC med tilgang til et statistikkprogram (Excel regnes ikke som statistikkprogram)

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Ås, Høgskoleveien 8, Store møterom
Tid
Fra mandag 9. april 2018 kl. 10.00
Til torsdag 12. april 2018 kl. 14.30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 3. april 2018 kl. 23.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program

 • 10:00 - 16:00

  DAG 1

  Høgskoleveien 8 i Store møterom

 • 08:30 - 16:00

  DAG 2

  Høgskoleveien 8 i Store møterom

 • 08:30 - 16:00

  DAG 3

  Høgskoleveien 8 i Store møterom

 • 08:30 - 14:30

  DAG 4

  Høgskoleveien 8 i Store møterom

Kontakt

Kursansvarlig Torfinn Torp, NIBIO

epost: torfinn.torp@nibio.no

Telefon: 466 27 834

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Praktisk informasjon

Deltakere som ikke bor i Ås må selv ordne overnatting.

 

Thon hotell Ski koster 1215,- per natt (med vår Universitet og høyskoleavtale UH-avtalen)

 https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/ski/thon-hotel-ski/

 

Ås Gjestehus koster ca. 700,- per natt

Telefon nr: 95 17 97 98 Mette Skaland 

https://www.airbnb.no/rooms/3048789