Informasjon

Sted
Scandic Hell Hotell
Tid
Tirsdag 19. mars 2019 kl. 10.00 - 15.30
Påmeldingsfrist
Mandag 4. mars 2019 kl. 00.00Landbruksøkonomidagen er en årlig fagdag i og om Trøndelag,

arrangert av NIBIO, Fylkesmannen i Trøndelags landbruksavdeling og Innovasjon Norge.

Hovedfokus i år er endringer og utvikling i landbruket, og hvordan dette påvirker økonomien. Noen smakebiter fra av programmet:

 • Ola Hedstein, adm.dir i Norsk landbrukssamvirke vil komme inn på internasjonale trender, klimasmart landbruk og teknologiutvikling.
 • Harald Volden fra Mimiro AS forteller hvordan de tenker at teknologi, datainnsamling og maskinlæring kan gi nye muligheter for verdiskapingen hos gårdbrukere.
 • To gårdbrukere vil fortelle om sine erfaringer fra utbygginger, og flere aktører fra rådgivingsapparatet fyller på med innlegg om hvordan de følger opp bruk som har foretatt større investeringer.
 • NIBIO vil presentere resultatene fra driftsgranskningene i Trøndelag, og spesielt vektlegge lønnsomheten med melkerobot.

 

Målgruppen er regnskapsførere, ansatte i landbruksforvaltningen, landbruksrådgivere, rådgivere i banker, gårdbrukere og andre interesserte som arbeider innen fagområdet landbruksøkonomi.

 

 

Påmelding skjer via:    Fylkesmannen i Trøndelag

Seminaravgift:             Kr 950,- per deltaker, som faktureres ved påmelding

Påmeldingsfrist: 
         4. mars 2019

 

Åsen i Levanger, Trøndelag. Foto: Geir Harald Strand, NIBIO

 

 

 

Informasjon

Sted
Scandic Hell Hotell
Tid
Tirsdag 19. mars 2019 kl. 10.00 - 15.30
Påmeldingsfrist
Mandag 4. mars 2019 kl. 00.00

Program: Endring og utvikling - hva med økonomien?

 • 9.30

  Registrering

 • 10.00

  Velkommen

  Landbruksdirektør Tore Bjørkli, Fylkesmannen i Trøndelag

 • 10.10

  Internasjonale trender, klimasmart landbruk og teknologiutvikling - hvordan påvirker det oss?

  Adm. dir. Ola Hedstein, Norsk Landbrukssamvirke

 • 10.50

  Melkerobot – lønnsomhet | Driftsgranskingene

  Elisabeth Jenssen og Anna Landrø, NIBIO | Jostein Vasseljen, NIBIO 

 • 11.10

  Bruk av rådgivere under utbygging av gården – erfaringer og utfordringer

  Tore Kaldahl, gårdbruker Namdalseid. Han holdt også innlegg i 2017. Hvordan går det så i dag?

 • 11.30

  LUNSJ

 • 12.30

  Hvordan følger vi opp bruk som har investert? Betraktinger fra fire ulike aktører:

  Regnskapskontor - Ole Graneng, Accountor Bjugn
  Landbruksrådgivningen - Dagunn Onsaker Moum, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag
  Bank - Knut Smågård, Sparebank1 SMN
  TINE - Andreas Overrein, distriktssjef TINE

 • 13.30

  Min økonomistyring etter investering

  Magnus Ness, gårdbruker i Meråker og leder av landbrukslaget i Meråker

 • 13.50

  Tid til spørsmål

 • 14.00

  PAUSE

 • 14.25

  Utmåling av tilskudd - klarer vi å prioritere små og mellomstore bruk?

  Lisa Salin Brøndbo, Innovasjon Norge Trøndelag

 • 14.45

  Mimiro AS – nye muligheter for gårdbrukere og rådgivere?

  Harald Volden, daglig leder i Mimiro

 • 15.30

  AVSLUTNING

 • Møteleder: Landbruksdirektør Tore Bjørkli, Fylkesmannen i Trøndelag