Dagseminar med presentasjon av resultater fra NIBIOs overvåking av jordbrukslandskapet, både når det gjelder struktur og biologisk mangfold

Aktuelle tema som klimatilpasning og økonomi er også med. Disse forholdene har innvirkning på framtidig valg av driftsmåte, og dermed også hva vi kan forvente av endringer i jordbrukslandskapet videre fremover.

NIBIOs overvåking av jordbrukets kulturlandskap dekker nå store deler av Østlandet og Vestlandet i tillegg til Troms.

Her noen smakebiter fra programmet:

 • Resultater fra overvåkingen av biologisk mangfold i jordbrukslandskapet er et sentralt tema for oss, og i år vil vi gi ekstra oppmerksomhet til de viktige kantsonene.

 • Rapporten: Hvordan står det til på setra?  ble utgitt av NIBIO i 2017. Der oppsummeres resultatene fra første runde av overvåkingen av setermiljøer. Vi får en kort introduksjon. 

 • Endringer i lønnsomhet påvirker hvilke produksjoner som drives og strukturen i jordbruksdrifta. Derfor er også endringer i lønnsomhet av jordbruksdrift tema i et foredrag.

 • Videre ser vi på begrensninger/muligheter for etablering av større bruk med korte kjøreavstander ved å ta utgangspunkt i hvordan jordbruksarealene ligger.
    
 • Andre spennende tema på årets seminar er blant annet målet om at norsk landbruk skal være bærekraftig, men kan vi måle det? Kan vi redusere utslipp av klimagasser og produsere mer mat? Hva må vi gjøre for å tilpasse oss klimaendringene som vi allerede ser at kommer?

Det vil bli satt av tid underveis i programmet til kommentarer og diskusjon rundt de ulike innleggene. Temadagen avrundes med eksempler og utfordringer knyttet til å ta vare på fortidas landskap.

Målgruppa for seminaret er i første rekke brukere av landskapsovervåkingsdataene, slik som fylkesmannens landbruks- og miljøvernavdelinger, Landbruksdirektoratet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndirektoratet, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren og næringsorganisasjonene innen landbruket.

Seminaret er også åpent for andre miljøer som kan ha interesse for temaene, for eksempel andre forskningsinstitusjoner og landbrukskontor.

Det er ingen deltakeravgift, men det er nødvendig å registrere seg på forhånd for å få plass. Ved plassmangel prioriterer vi de som har meldt seg på tidlig.

Påmeldingsfrist: Fredag 17. november 2017

 

Klyngetun på Nese i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane.  Foto: Oskar Puschmann, NIBIO

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Thon Hotel Arena, Nesgata 1, Lillestrøm
Tid
Torsdag 30. november 2017 kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist
Onsdag 29. november 2017 kl. 16.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Møteleder: Sebastian Eiter

 • 09.00

  Registrering og kaffe

 • 09.20

  Velkommen v/Geir Harald Strand

 • 09.30

  Landskapsmål for norsk landbruk og måloppnåelse v/ Wenche Dramstad

  Hva vi overvåker, hvorfor overvåking og hva skjer?

 • 09.50

  Jordbrukslandskapet v/ Grete Stokstad

  Hva finnes, hva endres og hva setter vi pris på?

 • 10.10

  Historisk arealbruk og artsrikdom i beiter og villeng v/ Jutta Kapfer

 • 10.25

  Kantsoner i jordbrukets kulturlandskap v/ Hanne Sickel

  Hva veit vi om de?

 • 10.40

  Pause m/ kaffe og noe å bite i

 • 11.10

  Fugler i jordbrukslandskapet v/ Christian Pedersen

 • 11.25

  Oppdeling av jordbruksarealet, få store eller mange små bruk? v/ Svein Olav Krøgeli

 • 11.45

  Bærekraftig landbruk, hvordan måle det? v/ Gesine Jimènez Martìnez

 • 12.05

  Beinstrekk

 • 12.20

  Relative endringer i lønnsomhet mellom ulike landbruksproduksjoner v/ Eystein Ystad

 • 12.45

  Smakebiter fra rapporten: Hvordan står det til på setra? v/ Kari Stensgaard

 • 13.00

  Lunsj

 • 14.00

  Kjøttproduksjon - klimatilpasning og bærekraft v/ Laila Aass, NMBU

 • 14.25

  Nytt klima - nye utfordringer - nasjonalt og internasjonalt v/ Lars-Fredrik Stuve, Norske Felleskjøp

 • 14.50

  Å ta vare på fortidas landskap

 • 15.20

  Oppsummering, spørsmål og avsluttende kommentarer v/ Geir Harald Strand

Ta kontakt med Grete Stokstad,  grete.stokstad@nibio.no -  telefon: 90 23 25 49 eller 922 93 830

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}