Invitasjon

Hva skjer i jordbrukslandskapet? Ved hjelp av overvåkingsprogrammet for jordbrukets kulturlandskap (3Q) svarer vi på dette, både når det gjelder endringer i struktur og biologisk mangfold. Vi tar også opp tema leiejord og arealressurser, når vi presenterer resultater fra ulike pågående prosjekter.

 

På seminaret viser vi resultater fra NIBIOs overvåking av jordbrukets kulturlandskap, hvor vi nå dekker Østlandet, Vestlandet og Sørlandet i tillegg til Troms. Vi illustrerer videre hvordan vi kan bruke 3Q-dataene til å svare på aktuelle spørsmål. For eksempel, hva betyr det for landskapet at et område er i ulvesonen? Resultater fra overvåkingen av biologisk mangfold i jordbrukslandskapet blir presentert i to foredrag. Nå har vi 6 gjentak med fugleregistreringer, så vi kan med litt større sikkerhet uttale oss om hva som skjer med fuglebestandene i jordbrukets kulturlandskap. Vi har også fullført registreringene av karplanter i beiter og villenger for hele Norge. Hvilket inntrykk sitter vi egentlig igjen med etter å ha vært rundt hele landet? Et annet aktuelt tema er knyttet til overvåkingsmetoder, og vi forsøker å svare på spørsmålet når og hvordan kan bakke-fotografi brukes til overvåking?

 

Tema leiejord i jordbruket er berørt i flere innlegg; både hvor det finnes ledige ressurser, men også hva som skal til for at leiejord vedlikeholdes. Vi presenter dessuten smakebiter fra pågående forskningsprosjekt. Et prosjekt dreier seg om avstanden på transport mellom driftssenter og jorder, og et annet dreier seg om hvor ressursene som skal tas i bruk i bioøkonomien finnes. Seminaret avrundes med en demonstrasjon av et nylaget «historiekart» fra et utvalgt kulturlandskap. Som vanlig vil det også bli satt av tid underveis i programmet til kommentarer og diskusjon rundt de ulike innleggene.

 

Målgruppa for seminaret er i første rekke brukere av landskapsovervåkingsdataene, slik

som fylkesmannens landbruks- og miljøvernavdelinger, Landbruksdirektoratet, LMD, KLD, Miljødirektoratet, RA og næringsorganisasjonene innen landbruket. Seminaret er også åpent for andre miljøer som kan ha interesse for temaene, for eksempel andre forsknings-institusjoner og landbrukskontor.

 

Seminaret arrangeres på Thon Hotel Arena, Nesgata 1, Lillestrøm. Hotellet ligger vegg i

vegg med Norges Varemesse og i gangavstand fra Lillestrøm jernbanestasjon.

Det er ingen deltakeravgift, men det er nødvendig å registrere seg på forhånd for å få

plass. Ved plassmangel prioriterer vi de som har meldt seg på tidlig.

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Thon Hotel Arena
Tid
Tirsdag 27. november 2018 kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 13. november 2018 kl. 23.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

 • Tema: Jordbrukslandskap, biologisk mangfold, transport og arealbruk

 • 09:00

  Registrering og kaffe

 • 09:15

  Velkommen

  Hildegunn Norheim

 • 09:25

  Jordbruk og geografi: Hva skjer hvor?

  Oskar Puschmann

 • 09:45

  Overvåking av jordbrukslandskapet, Østlandet, Vestlandet og Sørlandet

  Grete Stokstad

 • 10:05

  Arealbruk i og utenfor ulvesonen

  Geir Harald Strand

 • 10:20

  BEINSTREKK

 • 10:40

  Planter i beiter og villenger

  Hanne Sickel

 • 11:00

  Fugler: Bestandsutvikling og utbredelse for sentrale arter

  Christian Pedersen

 • 11:35

  LUNSJ

 • 12:45

  Bruk av fotografier i overvåking

  Wendy Fjellstad

 • 13:05

  Lag på lag med ressurser, et lite utdrag fra et stort prosjekt om hvordan fremme overgangen til en smart bioøkonomi

  Svein Olav Krøgli

 • 13:25

  Hva påvirker vedlikehold av leiejord?

  Kerstin Potthoff, Universitetet i Bergen

 • 13:45

  BEINSTREKK

 • 14:05

  Kryss-transport i landbruket

  Klaus Mittenzwei

 • 14:25

  På sporet av fôret

  Henrik F. Mathisen

 • 14:45

  Demonstrasjon av historiekart fra utvalgte kulturlandskap

  Svein Olav Krøgli og Oskar Puschmann

 • 15:05

  Avslutning

 • 15:15

  Slutt

Kontakt

Spørsmål vennligst kontakt

Grete Stokstad

grete.stokstad@nibio.no

Mobil: 902 32 549

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}