Hva skjer i jordbrukslandskapet?  Ved hjelp av overvåkingsprogrammet for jordbrukets kulturlandskap (3Q) svarer vi på dette, både når det gjelder endringer i struktur og biologisk mangfold. Flere innlegg i første del av programmet dreier seg også om leveområder for pollinatorer. Andre del av dagen er det klimatilpasning, mulige tiltak og effekt av tiltak som er fellesnevneren.

På seminaret viser vi resultater fra NIBIOs overvåking av jordbrukets kulturlandskap, hvor vi nå dekker store deler av Norge.  Resultater fra overvåkingen av biologisk mangfold i jordbrukslandskapet blir presentert i to foredrag. Leveområder for pollinatorer er sentrale tema i flere innlegg. Finner vi det i kantsonene? Hvordan kan en etablere artsrike enger?  

Klima effekter og klimatilpasning er fellesnevneren i resten av foredragene som favner et vidt felt.  Matproduksjon i og rundt byen, beiting i utmark, karbonlagring i jordbruksmark og metoder for å legge til rette for arealbytte for å få mindre krysskjøring av bønder. Mot slutten av dagen blir det et tilbakeblikk, foto fra og historie om Sjodalen seterområde. Møtet avsluttes med innspill i fra salen.

Målgruppa for seminaret er i første rekke brukere av landskapsovervåkingsdataene, slik som fylkesmannens landbruks- og miljøvernavdelinger, Landbruksdirektoratet, LMD, KLD, Miljødirektoratet, RA og næringsorganisasjonene innen landbruket. Seminaret er også åpent for andre miljøer som kan ha interesse for temaene, for eksempel andre forskningsinstitusjoner og landbrukskontor.

Seminaret arrangeres på Thon Hotel Arena, Nesgata 1, Lillestrøm. Hotellet ligger vegg i vegg med Norges Varemesse og i gangavstand fra Lillestrøm jernbanestasjon.

Det er ingen deltakeravgift, men det er nødvendig å registrere seg på forhånd for å få plass. Ved plassmangel prioriterer vi de som har meldt seg på tidlig.

Påmelding innen tirsdag 5. november 2019.

Vennlig hilsen

Grete Stokstad

 E-post: grete.stokstad@nibio.no

telefon: 90 23 25 49 (Mobil: 922 93 830)

Informasjon

Tid
Tirsdag 19. november 2019 kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 5. november 2019 kl. 16.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

 • 09:00

  Registrering

 • 09:15

  Velkommen

  Hildegunn Norheim

 • 09:25

  Jordbrukslandskapet i sakte endring, resultater fra 3Qs arealovervåking

  Grete Stokstad

 • 09:45

  Arter som kommer og arter som går, 3Qs karplanteovervåking

  Jutta Kapfer

 • 10:05

  "Mellomrommet" i jordbrukslandskapet — arealer for artsmangfold?

  Hanne Sickel

 • 10:25

  Pause

 • 10:45

  Å gjenskape artsrike enger

  Trygve Aamlid

 • 11:15

  Fugler i jordbrukets kulturlandskap, utvikling i antall og tiltak vi kan gjøre

  Christian Pedersen

 • 11:35

  Lydkart Hjartdal og Svartdal UKL

 • 11:45

  Lunsj

 • 12:45

  Fra historier til data – nye muligheter for å analysere landskapsfotografier

  Ulrike Bayr

 • 13:05

  Beitedyr i utmark — mer enn kjøttproduksjon

  Wendy Fjellstad

 • 13:15

  Jordbruksmark og karbonlagring, mål og muligheter

  Daniel Rasse

 • 13:40

  Pause

 • 14:00

  Med mål om mindre kryss-transport: Hvordan legge til rette for arealbytte i landbruket

  Tone Magnussen, Nordlandsforskning

 • 14:25

  Urbant landbruk — i og for byen

  Sebastian Eiter

 • 14:45

  Sjodalen seterlandskap, et 50 års tilbakeblikk

  Oskar Puschmann

 • 15:05

  Bærekraftig landbruk – bidrag mottas med takk

  Wenche Dramstad

 • 15:30

  Slutt

Grete Stokstad

E-post: grete.stokstad@nibio.no

telefon: 90 23 25 49 (Mobil: 922 93 830)

Kart- og statistikkdivisjonen

NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}