Velkommen til det årlige seminaret «Landskapsovervåking» 9.februar fra kl 09.00 - 15.00

Her presenterer vi ulike prosjekter av relevans for hva som skjer i jordbrukslandskapet.

Fram til lunsj kan seminaret også følges digitalt, men seminaret er først og fremst satt sammen for å være et seminar hvor vi også kan utdype og diskutere ulike tema i pauser og over en lunsj. Vi håper derfor mange også finner veien til Lillestrøm.

Første del av programmet dreier seg om resultater fra overvåkingen av jordbrukets kulturlandskap (3Q). Videre ser vi på hva vi finner i kantsonene av jordbruksarealet og hva bønder tenker om kantsoner. Deretter presenteres resultater fra en spørreundersøkelse hvor vi har sett på holdninger til jordbrukslandskap før vi avslutter med tema urbant landbruk og deler erfaringer fra studiebesøk i England.

Etter lunsj har vi først en bolk om kart. Vi viser først hvor egna europeiske satellittdata er for å gjennomføre overvåking av jordbrukslandskapet. Deretter presenteres smakebiter fra et prosjekt som har som formål å bedre grunnlaget for å øke norsk produksjon av grønnsaker. En type verktøy i denne sammenheng er nye kartlag. De neste to foredragene gjelder beiting i utmark: Hvordan vi kan finne ut mer om dyras bruk av utmarka ved hjelp av radiobjeller og hvilken betydning beitingen har for utmarka. Deretter ser Oskar Puschmann på hva som skjer langs aksen sentrum - periferi. Blant annet viser han i hvilken grad bruk i Nord-Norge har nabobruk, og hvordan dette har endret seg over tid.

Målgruppa for seminaret er i første rekke brukere av landskapsovervåkingsdataene, slik som statsforvalterens landbruks-, klima og miljøavdelinger, Landbruksdirektoratet, LMD, KLD, Miljødirektoratet, RA og næringsorganisasjonene innen landbruket. Seminaret er også åpent for andre miljøer som kan ha interesse for temaene, for eksempel andre forskningsinstitusjoner og landbrukskontor.

Seminaret arrangeres på Thon Hotel Arena, adresse Nesgata 1,2004 Lillestrøm. Hotellet ligger 5 minutters gange fra jernbanestasjonen.

Påmelding innen onsdag 25. januar 2023 for å delta fysisk på seminaret.

 

Vi du delta på første del av seminaret digitalt, så meld deg også på. Da sender vi ut en link og detaljert program rett før seminaret.


Fotograf: Oscar Puschmann, NIBIO

Informasjon

Tid
Torsdag 9. februar 2023 kl. 09.00 - 15.00


Fotograf: Oscar Puschmann, NIBIO

 • 09:00

  Velkommen

 • 09:10

  Endringer i jordbrukslandskapet

  Hva skjer med elementer i landskapet som gir et godt grunnlag for et biologisk mangfold i jordbrukslandskapet?  
  Grete Stokstad, NIBIO

 • 09:30

  Pollinatorer i kantsoner

  Wendy Fjellstad, NIBIO

 • 09:50

  Kantsoners potensiale for å ta vare på naturmangfoldet, sett fra bondens perspektiv

  Wenche Dramstad, NIBIO

 • 10:10

  Pause

 • 10:30

  Hva betyr jordbrukslandskapet for folk?

  Landskapsoppfatning og -opplevelse som del av landskapsovervåkingen
  Ulrike Bayr, NIBIO

 • 10:50

  Effekter av miljøtiltak på viper

  Christian Pedersen, NIBIO

 • 11:10

  Fra jord til byens bord: urban gårdsdrift som del av matsystemet

  Sebastian Eiter, NIBIO

 • 11:30

  Lunsj

 • 12:40

  Kan temakart fra det europeiske Copernicus-programmet, som er basert på satellittdata, støtte vårt overvåkingsarbeid?

  Svein Olav Krøgli, NIBIO

 • 13:00

  Smakebit fra «Veivalg GS35 - økt verdiskaping i norsk grøntnæring

  Siri Svendgård-Stokke, NIBIO

 • 13:20

  Radiobjeller gir mange nye muligheter for studie av beiteadferd, eksempler fra Meråker

  Michael Angeloff, NIBIO

 • 13:40

  Pause

 • 14:00

  Beitedyrenes betydning for naturmangfold i utmarka – og noen klima-argumenter

  Hanne Sickel, NIBIO

 • 14:20

  Endringer i sentrum og periferi

  Oskar Puschmann, NIBIO

 • 14:45

  Avslutning

  Geir-Harald Strand, NIBIO

 • 15.00

  Slutt

Hvordan komme til konferanselokalet

Beliggenhet
Thon Hotel Arena ligger 12 minutters togtur fra Oslo S. eller Oslo Lufthavn.
Jernbanestasjonen i Lillestrøm ligger 5 minutters gange fra hotellet.

Adresse er Nesgata 1, 2004 Lillestrøm

 

Parkering
Hotellet har parkeringsplasser ute og i hotellets garasje. Time Park sine betalingsautomater er plassert på forsiden & baksiden av hotellet og i garasjen. Det er 2 ladeplasser for EL-bil og 3 handikap-parkeringer.
Pris for parkering per 01.01.23: Kr 32,-per time / kr 215,-per døgn. Det er også mulig å benytte ParkLink-appen til å betale for parkering. Sonenummer 0429.

For mer informasjon:www.timepark.no/finn-parkering/lillestrom/thon-hotel-arena/
I tillegg finnes det parkeringsplasser ved NOVA Spektrum, 2 minutters gange fra hotellet. Her gjelder egne priser og vilkår.

Kontakt:

Grete Stokstad
grete.stokstad@nibio.no
telefon: 90 23 25 49 / 922 93 830

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}