Tid: 11. november 2021, kl. 9.10-14.45.

Sted: Vitenparken (NMBU), Fredrik Dahls vei 8, 1430 Ås  

Vi presenterer et knippe av temaer relatert til hva som skjer i jordbrukslandskapet som følge av mange typer endringer. Hva er utfallet av ulike typer virkemidler og trender?

Seminaret kan også følges digitalt, men vi arrangerer et fysisk seminar hvor vi har større mulighet til å utdype og diskutere ulike tema i pauser og over en lunsj.

Første del av programmet dreier seg om resultater fra overvåkingen av jordbrukets kulturlandskap (3Q) og andre prosjekter knyttet til dette datamaterialet. Leveområder for pollinerende insekter er sentralt. Vi ser også på ulike typer landskapsområder, verdifulle kulturmarkstyper, seterlandskapet og Oskar Puschmann kåserer over ulike typer kulturminner i landskapet. Urbant landbruk, men også bærekraftig intensivering er aktuelle tema som det ses nærmere på. Sauen er viktig for mye jordbrukslandskap i Norge, og sau har ull med ulike kvaliteter. Hva kan vi bruke ulla til framover?  Til slutt ser vi på hva som fotograferes innen jordbrukslandskapet, tar vi bilder av det samme?      

Målgruppa for seminaret er i første rekke brukere av landskapsovervåkingsdataene, slik som statsforvalterens landbruks-, klima og miljøavdelinger, Landbruksdirektoratet, LMD, KLD, Miljødirektoratet, RA og næringsorganisasjonene innen landbruket. Seminaret er også åpent for andre miljøer som kan ha interesse for temaene, for eksempel andre forskningsinstitusjoner og landbrukskontor.

Seminaret arrangeres i Vitenparken på NMBU, Fredrik Dahls vei 8, 1430 Ås.    

Påmelding innen tirsdag 2. november 2021 for å delta på seminaret i Vitenparken på Ås.

Vi du delta på hele eller deler av seminaret digitalt, så meld deg også på. Da sender vi ut en link og detaljert program rett før seminaret.

Informasjon

Tid
Torsdag 11. november 2021 kl. 09.30 - 15.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 9. november 2021 kl. 16.00

Landskapsovervåking 2020

 • Møteleder: Geir Harald Strand

 • 09:10

  Velkommen

  Hildegunn Norheim

 • 09:20

  Resultater fra overvåkingen av jordbrukets kulturlandskap. Nord-Norge og Norge

  Grete Stokstad

 • 09:40

  Vegetasjonen i "mellomrommet" - viktig levegrunnlag for pollinerende insekter

  Christian Pedersen

 • 10:00

  Kantsoner og pollinatorer - kan vi lage gode pollinatorlandskap?

  Wendy Fjellstad

 • 10:20

  Kulturlandskapsfugler og kulturlandskapet - kan vi modellere forekomsten av fugler ved bruk av maskinlæring?

  Ulrike Bayr

 • 10:40

  Pause

 • 11:00

  Verdifulle kulturmarkstyper i naturbase – er de fortsatt verdifulle?

  Hanne Sickel

 • 11:20

  Setra, tilstand og utfordringer for bygninger og landskap. Hva gjør 50 år?

  Kari Stensgaard

 • 11:40

  Bærekraftig intensivering - en norsk case studie

  Hege Ulfeng

 • 12:00

  Lunsj

 • 13:00

  Kulturminner og «kulturglemmer»

  Oscar Puschmann

 • 13:20

  Urbant landbruk, hva er omfanget? Funn og tanker rundt tema basert på en studie i Osloområdet

  Ola Stedje Hanserud

 • 13:40

  Pause

 • 14:00

  Ull er ikke tull

  Lise Grøva

 • 14:20

  Jordbrukslandskapet som fotomodell

  Svein Olav Krøgli

 • 14:40

  Avslutning

 • 15:00

  Vel hjem

For nærmere kontakt: 

Grete Stokstad

E-post: grete.stokstad@nibio.no
telefon: 90 23 25 49 / 922 93 830

Kart- og statistikkdivisjonen
NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}