Velkommen til Ledersamling

Hva og hvorfor:

Årets første fagledersamling er en oppfølging av samlingen på Hurdalsjøen i april 2017.

Denne gang blir det fokus på følgende 3 hoved-temaer:

 • Tema 1: NIBIO på rett veg - tross alt
 • Tema 2: Forskningsetikk
 • Tema 3: Faglig ledelse og administrasjon - FoU prosessen - hvordan finne vinn-vinn situasjon?

Hovedformålet med samlingen er å diskutere dagsaktuelle problemstillinger i NIBIO, hvordan vi kan nå bedre forståelse for samhandling på tvers i organisasjonen og åpne opp for nye felles faglige plattformer for den videre utviklingen av NIBIO som jo fortsatt er i støpeskjeen.

Vi håper på stor oppslutning til denne fag-samling.

Velkommen ønsker arrangement komitèen

Per Stålnacke og Bjørn Langerud

Hvor:

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfristen er mandag 16. januar 2018

Informasjon

Sted
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Tid
Fra tirsdag 30. januar 2018 kl. 10.00
Til onsdag 31. januar 2018 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Mandag 29. januar 2018 kl. 18.16

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Preliminært program

 • Tirsdag 30. januar

 • 10.00

  Tema 1: "NIBIO på rett veg - tross alt"

  Innledning ved Nils Vagstad og Per Stålnacke

  • Status NIBIO
  • Verden rundt oss
  • Organisatoriske endringer
  • Intern samhandling
  • NIBIO-lagfølelsen

 • 10.40

  Plenumskommentarer fra forskningssjefene

 • 11.00

  Lunsj

 • 12.00

  Divisjonenes faglige fokus og hovedsatsinger

  Innledere: De fem divisjonsdirektørene (alt. utpekt forskningsleder el. forskningssjef)

  De 5 divisjonsdirektørene resonerer rundt de store utfordringene og mulighetene, og faglige satsingsområder for NIBIO som norsk kompetansesenter for framtidens bioøkonomi (10 minutter hver)

 • 13.00

  Plenumskommentarer fra primært avdelingsledere

 • Tema 2: "Forskningsetikk"

 • 13.30

  Forskningsetikk ved NIBIO - de overordnete retningslinjene og rammene v/ Per Stålnacke og Bjørn Langerud

 • 14.00

  Utvalgte tema (blant annet):

  Omgangen med media v/ Ragnar V. Pedersen

  Rollen som uavhengig forsker og utreder v/ Nils Vagstad? 

  Likestilling mellom kjønnnene v/ Grete Lindseth

  Bierverv, private engasjement v/ Roald Sørheim

  Under denne bolken er det lagt inn praktiske øvelser i mindre grupper

 • 15.00

  Kaffe

 • 16.00

  En livbejaende etikk: Fra strenge regler til positive visjoner v/ Henrik Syse (PRIO)

 • 17.00

  Benstrekk

 • 17.15

  Refleksjoner i grupper. Hva lærte vi om forskningsetikk i dag?

 • 18.00

  Slutt på fagdelen av dagen

 • 18.45

  Vorspiel og Quiz. Hvor godt kjenner vi NIBIO?

 • 19.30

  Middag

  Her utfordrer vi gjerne fagsjefene til noen "stunt"

 • Onsdag 31. januar

 • 08.30

  Oppsummering tema 2: Forskningsetikk

  Wenche Dramstad, to til ????

 • 09.00

  Tema 3 "Faglig ledelse og verktøy - FoU prosessen - hvordan finne vinn-vinn situasjon?

  Innledere: Per Stålnacke evt. Randi Hesjedal/EVRY, Grete Lindseth

  • Ny forenklet prosjekthåndbok
  • ERP systemet; pep-talk for engasjement og forståelse

 • 10.15

  Benstrekk

 • 10.30

  FoU ved NIBIO. Hvordan skal vi vinne fler (og bedre?) prosjekt og være faglig i fronten

  • Prosedyrer for kvalitetssikring av søknad, prosjekt og resultatene
  • NIBIO som premissleverandør
  • Infrastruktur og støtteapparat
  • Tellekanter og valg av publiseringskanaler
  • Kompetanseutvikling og rekruttering
  • Fagstrategi og valgene NIBIO står overfor nå og om 5 - 10 år

 • 11.15

  Summing i grupper og plenumsdiskusjon

 • 12.00

  Oppsummering og oppfølging. Ordet fritt

 • 13.00

  Lunsj

 • 13.45

  Hjemover

Navn

Bord

Nils Vagstad

1

Per Stålnacke

1

Arne Bardalen

1

Bjørn R Langerud

1

Hanne Skomedal

1

Guri Skjeltorp

1

Hans Geir Eiken

1

Grete Lindseth

1

Ragnar V. Pedersen

2

Ingvar Hage

2

Hanne Sørlie

2

Berit Helen Grimsrud

2

Åse Grundstrøm

2

Sjur Spildo Prestegard

2

Martin Olaisen

2

Ragnar Eltun

2

Camilla Baumann

3

Rolf Johansen

3

Marte Lund Edvardsen

3

Bent Winther Bakke

3

Audun Korsæth

3

Even Bergseng

3

Lillian Øygarden

3

Kari Stuveseth

3

Morten Günther

4

Jan Skogen

4

Holger Lange

4

Wendy Waalen

4

Kristian Fæste

4

Carl Gunnar Fossdal

4

Ingvild Nystuen

4

Inger Fløistad

4

Trygve Serck-Hanssen

5

Knut Øistad

5

Jannes Stolte

5

Ingeborg Klingen

5

Hanne Gro Wallin

5

Steinar Tvedt

5

Christian Pedersen

5

Bjørn Håvard Evjen

5

Snorre Hagen

6

Peder Lombnæs

6

Gunnhild Jaastad

6

Anne Bente Ellevold

6

Hege R Torp

6

Geir Harald Strand

6

Arne Hermansen

6

Volkmar Timmermann

6

Odd Arild Finnes

7

Erik Revdal

7

Charlotte Buus Jensen

7

Aksel Granhus

7

Tor Myking

7

Kristin Tolstad Uggen

7

Dan Aamlid

7

Randi Hesjedal

7

Norvald Ruderaas

8

Harald Lossius

8

Siri Svendgård-Stokke

8

Håkon Borch

8

Wenche Dramstad

8

Jørgen Hole

8

Jostein Frydenlund

8

Mogens Lund

8

Unni Støbet Lande

9

Geir Åge Michelsen

9

Inger Martinussen

9

Roald Sørheim

9

Jo Jorem Aarseth

9

Trine Eggen

9

Marianne Stenrød

9

Øistein Vethe

9

Børge Jensen

9

Samson Øpstad

10

Torfinn Torp

10

Daniel Rasse

10

Erik Larnøy

10

Hildegunn Norheim

10

Lars Johan Rustad

10

Kenneth Osenbrock

10

Grete Rikheim

10