Velkommen til Ledersamling

Hva og hvorfor:

Årets første fagledersamling er en oppfølging av samlingen på Hurdalsjøen i april 2017.

Denne gang blir det fokus på følgende 3 hoved-temaer:

 • Tema 1: NIBIO på rett veg - tross alt
 • Tema 2: Forskningsetikk
 • Tema 3: Faglig ledelse og administrasjon - FoU prosessen - hvordan finne vinn-vinn situasjon?

Hovedformålet med samlingen er å diskutere dagsaktuelle problemstillinger i NIBIO, hvordan vi kan nå bedre forståelse for samhandling på tvers i organisasjonen og åpne opp for nye felles faglige plattformer for den videre utviklingen av NIBIO som jo fortsatt er i støpeskjeen.

Vi håper på stor oppslutning til denne fag-samling.

Velkommen ønsker arrangement komitèen

Per Stålnacke og Bjørn Langerud

Hvor:

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfristen er mandag 16. januar 2018

Informasjon

Sted
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Tid
Fra tirsdag 30. januar 2018 10.00
Til onsdag 31. januar 2018 15.00
Påmeldingsfrist
Mandag 29. januar 2018 18.16

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Preliminært program

 • Tirsdag 30. januar

 • 10.00

  Tema 1: "NIBIO på rett veg - tross alt"

  Innledning ved Nils Vagstad og Per Stålnacke

  • Status NIBIO
  • Verden rundt oss
  • Organisatoriske endringer
  • Intern samhandling
  • NIBIO-lagfølelsen

 • 10.40

  Plenumskommentarer fra forskningssjefene

 • 11.00

  Lunsj

 • 12.00

  Divisjonenes faglige fokus og hovedsatsinger

  Innledere: De fem divisjonsdirektørene (alt. utpekt forskningsleder el. forskningssjef)

  De 5 divisjonsdirektørene resonerer rundt de store utfordringene og mulighetene, og faglige satsingsområder for NIBIO som norsk kompetansesenter for framtidens bioøkonomi (10 minutter hver)

 • 13.00

  Plenumskommentarer fra primært avdelingsledere

 • Tema 2: "Forskningsetikk"

 • 13.30

  Forskningsetikk ved NIBIO - de overordnete retningslinjene og rammene v/ Per Stålnacke og Bjørn Langerud

 • 14.00

  Utvalgte tema (blant annet):

  Omgangen med media v/ Ragnar V. Pedersen

  Rollen som uavhengig forsker og utreder v/ Nils Vagstad? 

  Likestilling mellom kjønnnene v/ Grete Lindseth

  Bierverv, private engasjement v/ Roald Sørheim

  Under denne bolken er det lagt inn praktiske øvelser i mindre grupper

 • 15.00

  Kaffe

 • 16.00

  En livbejaende etikk: Fra strenge regler til positive visjoner v/ Henrik Syse (PRIO)

 • 17.00

  Benstrekk

 • 17.15

  Refleksjoner i grupper. Hva lærte vi om forskningsetikk i dag?

 • 18.00

  Slutt på fagdelen av dagen

 • 18.45

  Vorspiel og Quiz. Hvor godt kjenner vi NIBIO?

 • 19.30

  Middag

  Her utfordrer vi gjerne fagsjefene til noen "stunt"

 • Onsdag 31. januar

 • 08.30

  Oppsummering tema 2: Forskningsetikk

  Wenche Dramstad, to til ????

 • 09.00

  Tema 3 "Faglig ledelse og verktøy - FoU prosessen - hvordan finne vinn-vinn situasjon?

  Innledere: Per Stålnacke evt. Randi Hesjedal/EVRY, Grete Lindseth

  • Ny forenklet prosjekthåndbok
  • ERP systemet; pep-talk for engasjement og forståelse

 • 10.15

  Benstrekk

 • 10.30

  FoU ved NIBIO. Hvordan skal vi vinne fler (og bedre?) prosjekt og være faglig i fronten

  • Prosedyrer for kvalitetssikring av søknad, prosjekt og resultatene
  • NIBIO som premissleverandør
  • Infrastruktur og støtteapparat
  • Tellekanter og valg av publiseringskanaler
  • Kompetanseutvikling og rekruttering
  • Fagstrategi og valgene NIBIO står overfor nå og om 5 - 10 år

 • 11.15

  Summing i grupper og plenumsdiskusjon

 • 12.00

  Oppsummering og oppfølging. Ordet fritt

 • 13.00

  Lunsj

 • 13.45

  Hjemover

Navn

Bord

Nils Vagstad

1

Per Stålnacke

1

Arne Bardalen

1

Bjørn R Langerud

1

Hanne Skomedal

1

Guri Skjeltorp

1

Hans Geir Eiken

1

Grete Lindseth

1

Ragnar V. Pedersen

2

Ingvar Hage

2

Hanne Sørlie

2

Berit Helen Grimsrud

2

Åse Grundstrøm

2

Sjur Spildo Prestegard

2

Martin Olaisen

2

Ragnar Eltun

2

Camilla Baumann

3

Rolf Johansen

3

Marte Lund Edvardsen

3

Bent Winther Bakke

3

Audun Korsæth

3

Even Bergseng

3

Lillian Øygarden

3

Kari Stuveseth

3

Morten Günther

4

Jan Skogen

4

Holger Lange

4

Wendy Waalen

4

Kristian Fæste

4

Carl Gunnar Fossdal

4

Ingvild Nystuen

4

Inger Fløistad

4

Trygve Serck-Hanssen

5

Knut Øistad

5

Jannes Stolte

5

Ingeborg Klingen

5

Hanne Gro Wallin

5

Steinar Tvedt

5

Christian Pedersen

5

Bjørn Håvard Evjen

5

Snorre Hagen

6

Peder Lombnæs

6

Gunnhild Jaastad

6

Anne Bente Ellevold

6

Hege R Torp

6

Geir Harald Strand

6

Arne Hermansen

6

Volkmar Timmermann

6

Odd Arild Finnes

7

Erik Revdal

7

Charlotte Buus Jensen

7

Aksel Granhus

7

Tor Myking

7

Kristin Tolstad Uggen

7

Dan Aamlid

7

Randi Hesjedal

7

Norvald Ruderaas

8

Harald Lossius

8

Siri Svendgård-Stokke

8

Håkon Borch

8

Wenche Dramstad

8

Jørgen Hole

8

Jostein Frydenlund

8

Mogens Lund

8

Unni Støbet Lande

9

Geir Åge Michelsen

9

Inger Martinussen

9

Roald Sørheim

9

Jo Jorem Aarseth

9

Trine Eggen

9

Marianne Stenrød

9

Øistein Vethe

9

Børge Jensen

9

Samson Øpstad

10

Torfinn Torp

10

Daniel Rasse

10

Erik Larnøy

10

Hildegunn Norheim

10

Lars Johan Rustad

10

Kenneth Osenbrock

10

Grete Rikheim

10