Bakgrunn og mål for seminaret:

Globalt er fôrråvarer den store utfordringen i matproduksjonen. Norge importerer 95 % av fôrråvarene brukt i oppdrettsnæringa og det meste av proteinråvarene som brukes i kraftfôr til husdyr. Målet med dette seminaret er å belyse hvordan Norge kan sikre tilgangen på bærekraftige, framtidige fôrråvarer i blågrønn sektor med fokus på hele verdikjeden fra råvareprodusent til forbruker, sirkulærøkonomi og utnytting av sidestrømmene.
Seminaret er et samarbeid mellom NIBIO og LetSea, med støtte fra Nordnorsk landbruksråd og Blågrønt Innovasjonssenter Nord, og utgjør LetSea-dagene 2020.

Tid:                 21-22 oktober 2020

Sted:              Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen

Arrangør:      NIBIO og LetSea

Ingen deltakeravgift

                                                                             

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra onsdag 21. oktober 2020 kl. 09.30
Til torsdag 22. oktober 2020 kl. 17.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 1. oktober 2020 kl. 12.00

                                                                             

NB! Postere henges opp i møtesalen og vil være tilgjengelige i alle pauser

 • Dag 1 (21.10.2020)

 • Ekskursjon til LetSea (forsøksanlegg-havbruk), Dønna og NIBIO, stasjon Tjøtta.

 • 09:30

  Omvisning på LetSea sine forsøksfasiliteter

  Presentasjon av forskningsresultater fra aktuelle forsøk innenfor RAS og vannkvalitet, produksjonsformer for storsmolt, torsk i oppdrett, samt andre interessante forskningsområder.

  LetSea serverer lunsj på turen.

   

 • 15:15

  Ekskursjon til NIBIO, Stasjon Tjøtta

  Avgang buss til Tjøtta - tilbake med buss fra Tjøtta kl 18. Enkel bevertning på NIBIO. Omvisning og informasjon om forsøk ved forskningsstasjonen.

 • 20:00

  Middag på Scandic Syv Søstre

 • Dag 2 (22.10.2020)

 • Tema: Norskproduserte fôrråvarer i blågrønn sektor - hvordan øke selvforsyningsgraden?

 • 08:00

  Registrering

 • 08:45

  Velkommen

  Inger Hansen, NIBIO og Kristian Johnsen, LetSea

 • 08:55

  Praktisk info

  Ordstyrer: Morten Hofstad

 • 09:00

  Biobaserte verdikjeder – oppsummering fra fersk rapport

  Karl Andreas Almås, SINTEF

  • Litt om rapporten
  • Behov for fôrråvarer i Norge
  • Tilgang på alternative fôrråvarer i dag

 • 09:45

  Foods of Norway

  Margareth Øverland, NMBU

  • Bakgrunn, mål og resultater fra Senter for forskningsdrevet innovasjon; Foods of Norway
  • Blågrønn innovasjon i bioøkonomiens tegn

 • 10:30

  Kaffepause med noe å bite i. Posterutstilling

 • 11:00

  Krill som en effektiv og bærekraftig fôrråvare

  Sigve Nordrum, Aker Biomarine

 • 11:40

  Hvilke muligheter har insektslarver (soldatflue) til å bli en viktig fôrråvare?

  Ole Torrisen, Ecoprot

 • 12:00

  Lunsj. Posterutstilling

 • 13:00

  Algeforskning ved NIBIO og Nord Universitet

  Stig Borgvang, NIBIO og Mette Sørensen, Nord Universitet

 • 14:00

  Prosessering av laksefôr basert på norske råvarer

  Vegar Denstadli, BioMar 

 • 14:30

  Prosessering av kraftfôr til husdyr basert på norske råvarer

  Felleskjøpet

 • 15:00

  Kaffepause med noe å bite i. Posterutstilling

 • 15:20

  Merverdi av laks produsert på bærekraftige, norske ressurser

  Alf-Gøran Knutsen, Kvarøy Fiskeoppdrett

 • 15:40

  Spørsmål og diskusjon til dagens tema

 • Blågrønne prosjekter med fokus på sirkulærøkonomi og sidestrømmer

 • 16:00

  Tanker rundt kretsløpsbaserte prosjekter i blågrønn sektor

  – eksempelskisse: Børstemarkprosjektet v/ Kristian Johnsen, LetSea

 • 16:20

  Nye ideer til blågrønne kretsløpsprosjekter – innspill fra næringa

  fasilitator Morten Hofstad

 • 16:55

  Oppsummering og vel hjem

  Inger Hansen, NIBIO og Kristian Johnsen, LetSea