Informasjon

Sted
Quality Airport Hotel Gardermoen
Tid
Fra tirsdag 25. september 2018 kl. 11.30
Til onsdag 26. september 2018 kl. 13.00
Påmeldingsfrist
Lørdag 1. september 2018 kl. 23.00

Invitasjon til introduksjonsseminar og arbeidsmøte på Gardermoen 25. - 26. september


Avdeling for Landbruksteknologi og systemanalyse vil med dette invitere alle interesserte NIBIO-ansatte til et to-dagers møte om livsløpsanalyser (LCA). Vi deler erfaring og kunnskap om hvordan LCAs utføres og kan brukes til å vurdere miljøpåvirkning knyttet til produksjon av ulike biobaserte produkter. Fokus vil ligge på systemtilnærming og inventering.

Vi vil også sette av tid til å drøfte og videreutvikle ideer til nye analyser og prosjekter i NIBIO-regi.

Det er anledning til å delta bare på første dag for den som ønsker det. 

 

Kostnader

Opphold og møtekostnader dekkes av NIBIOs grunnbevilgning over «På-tvers-satsinger».

Mer informasjon

Om LCA i NIBIO: https://www.nibio.no/tema/miljo/livslopsanalyser-lca
Om seminaret: Anne-Grete Roer Hjelkrem, tlf.  971 18 993

 

 

Påmelding innen 1. september

Informasjon

Sted
Quality Airport Hotel Gardermoen
Tid
Fra tirsdag 25. september 2018 kl. 11.30
Til onsdag 26. september 2018 kl. 13.00
Påmeldingsfrist
Lørdag 1. september 2018 kl. 23.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program

Foreløpig program

Det er anledning til å delta bare på første dag for den som ønsker det

 • Tirsdag 25. september

 • 11.30 - 12.30

  Frammøte og lunsj

 • 12.30 - 16.00

  Introduksjon

  • Introduksjon til LCA og metodens muligheter og begrensninger
  • Hvordan og hvorfor definere systemet som genererer produktet som skal analyseres
  • Gangen i inventeringsprosessen (innhenting av grunnlagsdata for analysene)
  • Databaser og programvare

  Punktene inkluderer eksempler, resultater, erfaringer og utfordringer fra tidligere analyser i NIBIO-regi

 • 16.00 - 18.00

  Gruppeøvelse

  Øvelser i grupper på å definere systemet som en trenger kunnskap om for å analysere spesifikke produkter og produksjoner. Gjennomgang i plenum til slutt.
  Dagen avsluttes med middag og sosialt samvær

 • Onsdag 26. september

 • 08.00 - 08.30

  Oppsummering og spørsmål fra gårsdagen

 • 08.30 - 12.00

  Analyser dine ideer

  Deltakernes medbragte ideer og forslag til nye produkter og prosjekter blir gjennomgått, og gangen i mulige analyser blir skissert

 • 12.00 - 13.00

  Lunsj