Invitasjon til ledersamling om årets lokale lønnsforhandlinger

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.