Planene for høstens lokale forhandlinger er nå lagt i samarbeid med de tillitsvalgte. Dere inviteres til en ledersamling med en gjennomgang av opplegget og lederes oppgaver i forhandlingsprosessen.

 

Tema for opplæringen

  • Gjennomgang av resultatet fra de sentrale forhandlingene
  • Vår lokale lønnspolitikk og prioriterte lokale kriteriene
  • Lederoppgavene i forhandlingsprosessen
  • Kommunikasjon på arbeidsgiversiden i prosessen, frister og hjelpemidler
  •  

I mail av 20. juni fra Randi Hesjedal om de lokale lønnsforhandlingene, videresendt dere via divisjonsdirektørene, lå et notat med informasjon om resultatet av de sentrale forhandlingene, sentrale og lokale føringer og vedtatt tidsplan.

  • Notat av 20.06.18, se vedlegg her.
  • Tidsplan for gjennomføring av «lederløpet» i forhandlingene og forhandlingsdatoer, her

 

Påmeldingsskjema

HR/Personal inviterer til en kort gjennomgang/opplæring i årets lokale lønnsforhandlinger på arbeidsgiversiden, hvilke kriterier som gjelder, hvilke oppgaver du har som leder i prosessen og hvilke hjelpemidler du vil få.

Vi tilbyr samling på Ås (Store møterom i R9) og via Lync.

Varighet 1,5 timer

Påmeldingsfrist: 22.august 2018

Informasjon

Sted
Store møterom i R9
Tid
Fra torsdag 30. august 2018 13.00
Til onsdag 5. september 2018 13.30
Påmeldingsfrist
Onsdag 22. august 2018 15.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}