Vi inviterer med dette til genressursseminar 2022 den 30.august på Vitenparken, Campus Ås

Arrangementet har som mål å bidra til ideer og samarbeid som kan øke bruken av det nasjonale genetiske mangfoldet i norsk landbruksproduksjon. Økt bruk vil bidra til et mer bærekraftig landbruk som er bedre rustet mot sykdommer, klimaendringer og samtidig produserer mer næringsrik mat som svarer til forbrukernes krav.

Det er i dag flere eksempler på at bruk av nasjonale uutnyttede, og ofte truede, genetiske ressurser i forskning, avls- og foredlingsarbeid gir ny kunnskap om landbrukets biologiske mangfold og nye muligheter for innovasjon og utvikling. Mange næringsaktører har også gjort suksess med å utnytte disse ressursene direkte i produksjon og utvikling av lokale nisjeprodukter.

Genressursseminaret vil finne sted på Vitenparken, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås.

Seminaret består av foredrag og diskusjon innen husdyr, kulturplanter og skogtrær, samt omvisning i NMBU-parken og samlinger med henholdsvis bevaringsverdige roser og bevaringsverdige trær og busker. Det legges vekt på at aktiv bruk av genetiske ressurser i landbruksproduksjonen vil bidra til økt kunnskap, flere muligheter for næring og innovasjon og et sterkere bevaringssystem. For å tydeliggjøre bruken vil det serveres en lunsj som består av produkter fra bevaringsverdige storferaser og kulturplanter. Dette arrangeres i samarbeid med Guldkolla, Solhatt Økologisk Hagebruk og vitenparkens kokker.

 

Informasjon

Tid
Tirsdag 30. august 2022 kl. 09.00 - 16.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 16. august 2022 kl. 16.00

 • 09.00 - 09.10

  Velkommen

  NIBIO

 • 09.10 - 09.40

  Status for genressursarbeidet i Norge

  Norsk Genressurssenter

 • 09.40 – 10.00

  Veien videre: Nasjonal tiltaksplan for genetiske ressurser

  Landbruks- og matdepartementet

 • 10.00 – 10.30

  Ideer for økt bruk av genetiske ressurser i fremtiden: Oppstart av interaktiv oppgave og kaffe

 • 10.30 – 11.00

  Fra bevaring til bruk av eldre kornsorter

  Norsk Bruksgenbank

 • 11.00 – 11.30

  Guldkolla, et nettverk som bevarer og bruker østlandsk rødkolle

  Gunhild Dangstorp, bonde med østlandsk rødkolle

 • 11.30 - 12.00

  Interaktiv oppgave fortsettelse, samt mulighet til å besøke utstillingen om kulturplantenes ville slektninger.

 • 12.00 – 12.45

  Genressurslunsj

  med råvarer fra blant annet kjøtt fra østlandsk rødkolle, grønnsaker av historiske norske sorter og brød bakt på gamle norske kornsorter fra Ille surdeigsbakeri

 • 12.45 – 13.30

  Utdeling av Plantearven-prisen 2022 og foredrag ved prisvinner

 • 13.30 - 14.00

  Utvalg av skogtrær til bruk i grøntanlegg

  Jorun Hovind, NMBU og Hilde Liland, Eliteplanter

 • 14.00 – 15.30

  Omvisning i NMBU Landskapslaboratoriet (rosehagen og grøntanleggsplantene).

 • 15.30 – 16.00

  Oppsummering av dagen og en uformell kåring av de beste ideene for stimulering til økt bruk av nasjonale genetiske ressurser i fremtiden