NIBIO inviterer til markdag torsdag 22. oktober kl. 10-12

Plantevernmiddelregelverket setter fokus på bærekraftig bruk av plantevernmidler og det stilles stadig strengere krav til beskyttelse av overflatevann og grunnvann. Særlig i områder hvor grunnvannet også utnyttes til drikkevann og vanningsvann er det av stor verdi at vannet ikke blir forurenset. Mye er gjort med hensyn på bevisstgjøring rundt diffuse kilder for forurensning ved sprøyting, men vi får stadig større kunnskap om betydningen av punktkilder ved forurensning av vann og vassdrag. Det er imidlertid mangel på dokumentasjon på nødvendigheten og effektiviteten av ulike systemer for å håndtere punktkilder av plantevernmidler på gårdsbruk.

I to prosjekt finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og Handlingsplanen for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2016-2020), har NIBIO i samarbeid med gårdbruker Bernt Snapa etablert og testet et kommersielt tilgjengelig biofilter-system for rensing av plantevernmidler fra avløpsvann fra vaskeplass for sprøyteutstyr. Gjennom etableringsåret og to påfølgende driftssesonger har vi analysert for rester av plantevernmidler i vaskevann fra sprøyteutstyr og fra bruk av beiseutstyr for poteter, og hvordan et biofilter kan redusere konsentrasjonene av plantevernmidler før avløpsvannet tilføres grasdekte områder for infiltrasjon.

På markdagen vil vi dele resultater og erfaringer fra prosjektet og det blir mulig å besiktige og stille spørsmål knyttet til etablering og drift av systemet.

Det er nødvendig påmelding og en antallsbegrensning på 40 deltakere av hensyn til smittevern og smittesporing. Påmeldingsfrist er tirsdag 20. oktober.

Arrangementet gjennomføres hos Bernt Snapa og Torill Kjensmo, Skulstadvegen 53, 2260 Kirkenær.

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Torsdag 22. oktober 2020 kl. 10.00 - 12.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 21. oktober 2020 kl. 16.00
Ledige plasser
Påmeldingsfrist utløpt

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

 • 10.00

  Velkommen til gards

  Bernt Snapa

 • Kort intro til dagens tema

  Marianne Stenrød, NIBIO

 • Presentasjon og besiktning av biofilteranlegget

  Bernt Snapa

 • Presentasjon av resultater fra uttestingen av biofilteranlegget, inkludert praktiske erfaringer og kostnader

  Ole Martin Eklo, NIBIO og Bernt Snapa

 • Litt om finansieringsmuligheter