Markdag fangvekster og maskinteknikk på Apelsvoll - 22. oktober 2020, kl. 10.00- 15.15

Arrangementet vil være et samlingssted for interesserte gårdbrukere, rådgivere, maskinselgere og forskere og vi legger opp til diskusjon og erfaringsutveksling underveis. Arrangementet er del- finansiert gjennom tilskudd fra Klima- og miljøprogrammet (KMP)- tilskudd til fylkesvise tiltak for Innlandet. Arrangementet er gratis.

Bindende påmelding innen 21.10.2020

Vi har en begrensning på 50 deltagere på foredragene inne. Det er mulig å delta kun på programmet ute etter lunsj.

 
Kontakt:
Till Seehusen, tel: 93269878
till.seehusen@nibio.no

Informasjon

Tid
Torsdag 22. oktober 2020 kl. 10.00 - 15.15
Påmeldingsfrist
Onsdag 21. oktober 2020 kl. 15.00
Ledige plasser
Påmeldingsfrist utløpt

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

 • 10.00- 10.30

  Kaffe

 • 10.30 – 12.00

  Faginnlegg inne

  Velkommen v/ Wendy Waalen, NIBIO

  Erfaring med dyrking av fangvekst- dyrkingsstrategier v/ Else Villadsen, NLR      

  Fangvekst som klimatiltak v/ Trond Henriksen, NIBIO

  Fangvekster og jordstruktur, jordarbeidings- og våronnstrategier v/ Till Seehusen, NIBIO

  Presisjonsjordbruk i fangvekst v/ Håvard Lindgaard, NIBIO                                                        

  Tilskudd til fangvekster og andre ordninger v/ Lars Martin Hagen, Fylkesmannen i Innlandet

 • 12.00 - 12.45

  Lunsj

 • 13.00 – 15.00

  Demonstrasjonen ute (Hoff)

  Røtter og jordstruktur, grop – Kari Bysveen – NLR Innlandet, Trond Henriksen, Till Seehusen - NIBIO

  Maskindemo, diskusjon -

  Møteleder- Einar Strand NLR/ NIBIO

  Med:

  Felleskjøpet Agri SA

  Norwegian Agro Machinery AS

  ProAgro AS

 • 15.00

  Vel hjem