Torsdag 19. august planlegger NIBIO Holt åpen markdag for rådgivere, bønder og andre interesserte. Det må imidlertid tas forbehold om at smittesituasjonen tilrår det. Det blir anledning til å besøke forsøkene våre i bærtunnel, på klimalab samt korn- og grovfôrfelt.

I forkant av markdagen, vil det onsdag 18. august arrangeres en liten foredragssesjon på teams.  Denne som et faglig tillegg til de som besøker oss på markdagen og/eller et lite plaster på såret til de som ikke har anledning til å være med fysisk.

Tema for foredrag den 18ende og program til dagene kommer etter hvert og når vi ser hvordan smittesituasjonen utvikler seg.

Informasjon

Tid
Torsdag 19. august 2021 kl. 10.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Mandag 16. august 2021 kl. 16.00