Kurs i «Importkontroll og planteskadegjørere»

Her kan du melde din interesse for kursene

På grunn av omlegging i plantehelseregelverket er ansvaret for kontroll av planteskadegjørere ved import overført til importørene. I den forbindelse oppfordrer Mattilsynet norske importører til å øke sin kompetanse. NIBIO tilbyr derfor i samarbeid med Mattilsynet både grunnkurs og kurs for viderekomne i «Importkontroll og planteskadegjørere».

Grunnkurs

Kurset har vært gjennomført i flere omganger. Seinest i mars 2021 holdt vi digitalt grunnkurs på TEAMS. Interessen var stor, og tilbakemeldingene fra kursdeltagerne var gode. 

På kurset gir Mattilsynet en innføring i «Importørenes egenkontroll ved import av planter» og regelverket rundt dette. De andre foredragene holdes av forskere og fagfolk i NIBIO og omfatter karanteneskadegjørere innen sopp, virus, bakterier, nematoder og insekter i forskjellige kulturer. Videre gjennomgås regelverket rundt omsetning av fremmede plantearter. Det gis også en kort innføring i bruk av Plantevernleksikonet https://www.plantevernleksikonet.no/ som er et nyttig verktøy i bestemmelse av planteskadegjørere.

Vi planlegger å arrangere et nytt digitalt grunnkurs i november 2021. Dersom det er stor interesse, vil vi vurdere å arrangere kurs tidligere. For å få fullt utbytte av kurset må kursdeltakerne ha en datamaskin med god nettforbindelse, god lyd og bra skjerm.

Alle som melder seg på kurset får en elektronisk innkalling til kursdagen. Dersom du/dere er usikker(e) på hvordan et slikt møte fungerer, vil vi tilby en times frivillig møte dagen før, der de som skal delta på kurset kan koble seg opp for å teste at teknikken fungerer.

De som deltar i kurset vil få tilsendt kursbevis.

 

Kurs for viderekomne

Vi har hatt flere kurs for viderekomne med fysisk oppmøte før pandemien slo til. Vi fikk også gode tilbakemeldinger på disse kursene. Kurset vil innledningsvis gi en kort oversikt over hovedpunkter fra grunnkurset. I det videregående kurset legger vi vekt på å vise konkrete eksempler for å gjennomgå sjukdomsbilder og identifisering. Vi vil derfor ha levende plantemateriale med symptomer og skadegjørere tilgjengelig så deltagerne selv kan prøve seg på enkle testmetoder og identifikasjon av noen skadegjørere. Det blir videre opplæring i bruk av Plantevernleksikonet, med bruk av funksjonen "Mitt leksikon" for enkel og rask samling av aktuelle skadegjørere.  

Det dukker stadig opp nye skadegjørere som kan følge med ved import av planter. På kurset gjennomgås oppdatert informasjon om nye skadegjørere vi må være på vakt overfor ved import. Dette kurset holdes i Plantevernbygningen i Høgskoleveien 7 på Ås. Dersom koronasituasjonen tillater det planlegger vi nytt kurs for viderekomne i november/desember 2021

Alle deltagerne får utdelt kursbevis.

 

Interesse for kurs

Det er stadig mange som etterspør kurs. Dersom du/dere er interessert i grunnkurs eller kurs for viderekomne i «Importkontroll og planteskadegjørere» kan du/dere helt uforpliktende melde interesse ved å registrere dette i eget skjema. Vi vil sende deg/dere invitasjon og program for kursene så snart dag(er) er bestemt.

 

Det er deltageravgift for begge kursene.

Dersom du/dere har spørsmål vedrørende kursene kan dere gjerne kontakte Planteklinikken, NIBIO: https://www.nibio.no/planteklinikken

eller

Kari Munthe, Telefon: 480 28 944, E-post: kari.munthe@nibio.no

Meld din interesse for kurs

Informasjon

Sted
Importkontrollkurs høst /vinter 2021-22
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}