Produserer du potet eller grønnsaker? Vurderer du å starte opp, eller utvide produksjonen for salg? Ønsker du veiledning og inspirasjon?

Partnerskapet for lokalmat i Troms og Finnmark inviterer til inspirasjonssamling for småskala potet- og grønnsaksprodusenter i Troms og Finnmark.

Du vil møte:

  • Potet- og grønnsaksprodusenter som forteller om erfaringer med produksjon og direktesalg
  • Salgskanaler som forteller om etterspørselen etter lokale grønnsaker
  • Forvaltning og støtteapparat som forteller om muligheter for faglig og finansiell støtte.
  • Vi håper å kunne avslutte dagen hos en grønnsaksprodusent i området

Målgruppe: Produsenter som dyrker potet og grønnsaker eller ønsker å starte opp med en slik produksjon, rådgivere og forvaltere.


Sted: Høgtun kulturklynge, Høgtunveien 68, 9321 Moen
Tid: 24 august kl.  09.30 – 16.00 (med forbehold om endring av klokkeslett)

Påmeldingsfrist 18 august

Det er gratis å delta og vi serverer lunsj. Endelig program sendes ut ei uke i forkant.  

 

Partnerskapet for Lokalmat i Troms og Finnmark er et samarbeidsforum mellom Innovasjon Norge Arktisk, Fylkeskommunen, Statsforvalteren, Råfisklaget, Sametinget og Kompetansenettverket for Lokalmat (NIBIO)

Informasjon

Tid
Onsdag 24. august 2022 kl. 09.30 - 16.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 18. august 2022 kl. 16.00