Nasjonal oppstartkonferanse

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 23. november 2021 kl. 13.00
Til onsdag 24. november 2021 kl. 12.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 3. november 2021 kl. 12.00

Produksjon og bruk av biomasse fra mikroalger øker over hele verden. I Norge er verdiskapningen ved bruk av mikroalger i en tidlig fase, men noen firma er i gang med å produsere biomasse og produkter fra mikroalger.

Det er mange fordeler for samfunnet ved å produsere biomasse uten bruk av dyrket eller dyrkbar jord.  Fordelene inkluderer hensynet til økt selvforsyning og mindre avhengighet av import. Dette er også en mulighet for å sikre ressursgrunnlaget for eksisterende landbruksindustri og skape en ny fôr-/næringsmiddelindustri. Mikroalger kan benyttes i produksjon av næringsmidler, fôr, biologisk aktive stoffer og farmasøytiske produkter. Mikroalger kan ha svært høyt innhold av ulike næringsstoff, som protein, flerumettede fettsyrer, mineraler, vitaminer og andre antioksidanter. Noen mikroalger kan også inneholde store mengder verdifulle stoffer som karotenoider og andre pigmenter, bioaktive polysakkarider og annet.

Selv om det biologiske potensialet for produksjon av mikroalger er stort, er det fortsatt uløste utfordringer før kommersiell produksjon er økonomisk bærekraftig i Norge. Blant annet må mikroalgenes produksjon av diverse nyttige forbindelser optimaliseres til hvert produkt. Praktiske løsninger krever et nært samarbeid mellom forskning og industri.

En nasjonal mikroalgekonferanse som har som mål å etablere en plattform for samarbeid mellom alle aktører som må på banen for at vi sammen skal kunne legge grunnlaget for en ny og bærekraftig mikroalgeindustri.

  Stig A. Borgvang og på Folven gård. Foto: E. FløistadA2F prosjektleder Stig A. Borgvang og daglig leder av Folvengaard As Dag Hjelle på Folven Gård i Stryn. Foto: Erling Fløistad.

Programmet omfatter blant annet:

 • Innlegg om nåsituasjonen i Norge på industriell utnyttelse av mikroalgebiomasse til forskjellige formål
 • Hvor er norsk mikroalgeindustri i 2030 og hvordan kommer den dit?
 • Forskningsresultater som fører til kommersialisering av mikroalgeprodukter og gevinst for industriell utvikling i Norge 
 • Mikroalger i et bedriftsøkonomisk perspektiv og samfunnsnytte
 • Betydningen av formidling til alle lag i samfunnet
 • Internasjonalt forskningssamarbeid og eksport av norsk teknologi

Det blir også paneldebatt – Det grønne skiftet, med mikroalger som en av veiene videre.

 

Programmet for konferansen vil bli publisert i slutten av juni 2021.

Påmelding åpner i august.

Ruben Langlo Vital Seafood AS, Kari Skjånes, NIBIO og Alf Erik Gjørven, Folvengaard AS høster alger. Foto: E. Fløistad

 

 

 

Kontakt

Kontaktperson er Kari Munthe

Epost: kari.munthe@nibio.no

Telefon: 480 28 944

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Bakgrunn og formål med konferansen

For å kunne utvikle fundamentet til en bærekraftig norsk mikroalgeindustri er det nødvendig med en konstruktiv og kontinuerlig dialog mellom forskning og industri/næring.
I tillegg må politikere, virkemiddelapparatet, interesseorganisasjoner, skole og utdanning på alle nivåer og ungdom engasjeres. Det er helt nødvendig for å få gjennomslagskraft i samfunnet og øke samfunnsnytten og derved styrke verdiskapningen og sysselsettings-potensialet.

 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har alger som ett av sine satsningsområder. NIBIO er koordinator av Forskningsprosjektet «Mikroalger mot framtiden - fra grunnforskning til anvendt industriell praksis» (A2F) (2017-2021). Dette prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråds BIONÆR program. Gjennom det har NIBIO hatt et uttalt mål om å bidra til å bygge en bærekraftig norsk mikroalgeindustri.

A2F består av 20 norske og utenlandske forsknings- og næringslivspartnere. Til sammen har prosjektet skapt et nasjonalt landsdekkende kontaktnettverk innen mikroalger, med gode kontakter mot viktige mikroalgemiljøer i resten av Europa.

 

Fiskefor med mikroalger.  Foto: Kristian Fugleseth

A2F har undersøkt potensialet til utvalgte arter av mikroalger for å produsere høykvalitets proteiner, fettsyrer og karbohydrater til mat og fôr. A2F har produsert «skreddersydd» algebiomasse som er testet i produktutvikling til mat og fôr. De tre eksempelproduktene i prosjektet er brød, øl og fiskefôr.

Sammen med en gruppe sluttbrukere har A2F sikret et godt samspill mellom forskning, industri, myndigheter og forbrukere på veien mot fremtidens mat- og fôrproduksjon basert på mikroalgebiomasse.

Prosjektet har en bred tilnærming og involvering av forskningsinstitutter (naturvitenskapelig og samfunnsøkonomiske), involvering av nasjonale og internasjonale bedrifter, samt fokus på formidling. Dette har bidratt til et sterkere mikroalgenettverk og samarbeid i Norge.

Prosjektet har også belyst potensialet i bruk av mikroalgebiomasse til forskjellige formål og derved også forsterket interessen for mikroalgerelaterte aktiviteter i Norge. 

Prosjektet har flyttet mikroalgene ut fra laboratoriet og blant annet bidratt til muligheten for storskalaproduksjon av mikroalger som proteinkilde i fôr.

Prosjektet har samarbeidet med, og brukt utviklingen av Folvengaard AS som pilotgård for utvikling av teknologi for dyrking av mikroalger. Slik er det synliggjort hvordan gårdbrukere kan samarbeide om å utnytte lokale naturressurser i en blå-grønn landbrukssatsning.

 

 

 

Brød bakt med mikroalger på NOFIMA. Foto: E. Fløistad

Prosjektet "Mikroalgers bidrag til fremtidig protein og fettsyrerikt fôr for produksjon av norsk kylling i industriell skala" (ALGEKYLLING), som også er finansiert av Norges forskningsråd (2021-2025) har som hovedmål å skape en kunnskaps- og teknologiplattform for produksjon og bruk av kyllingfôr med proteiner og flerumettede fettsyrer (PUFA) fra norskprodusert mikroalgebiomasse.

ALGEKYLLING-konsortiet inkluderer hele produksjons-/verdikjeden.

 

 
     

Konferansen Mikroalger – Ny norsk industri  gir oss en unik mulighet til å samle mange viktige aktører og interessenter til en konstruktiv dialog. Vi vil stimulere og inspirere til videreutviklingen av en bærekraftig utnyttelse av mikroalger til mat, fôr og høyverdige produkter i et sirkulært økonomisk perspektiv.

Konferansen vil belyse mikroalgenes potensial i det Grønne skiftet, samfunnsnytten, vurdere nåsituasjonen og se på veien videre, blant annet muligheten for storskalaproduksjon og nye samarbeidsmuligheter mellom ulike aktører, nasjonalt og internasjonalt.

Tidspunktet for å organisere en slik bred, tverrfaglig mikroalgekonferanse er også betimelig, kanskje helt perfekt:

 • Vi er sulteforet på fysiske møter.
 • Vi håper derfor på en ekstra sterk effekt av dialog i pauser, ordvekslinger,
  direkte kompetanseoverføring, og diskusjoner ansikt til ansikt rundt fremtidig samarbeid.

 

Vi jobber målrettet mot at denne konferansen skal bli en oppstartskonferanse for mikroalgesatsningen i Norge.

 

Mikroalgebasert rett komponert av Gabriela Loureiro,
Stryn, juni 2019. Foto: E. Fløistad

Programkomiteen for konferansen består av:

 • Stig A. Borgvang, NIBIO
 • Dorinde Kleinegris, NORCE
 • Kiron Viswanath, NORD Universitet
 • Ingemund Falkberget Engø, Fagskolen Kristiansund VGS
 • Malin Johansen, NCE Aquakultur