Nasjonal oppstartkonferanse

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 23. november 2021 kl. 13.00
Til onsdag 24. november 2021 kl. 12.00
Påmeldingsfrist
Søndag 3. oktober 2021 kl. 23.00

Produksjon og bruk av biomasse fra mikroalger øker over hele verden. I Norge er verdiskapningen ved bruk av mikroalger i en tidlig fase, men noen firma er i gang med å produsere biomasse og produkter fra mikroalger.

Det er mange fordeler for samfunnet ved å produsere biomasse uten bruk av dyrket eller dyrkbar jord.  Fordelene inkluderer hensynet til økt selvforsyning og mindre avhengighet av import. Dette er også en mulighet for å sikre ressursgrunnlaget for eksisterende landbruksindustri og skape en ny fôr-/næringsmiddelindustri. Mikroalger kan benyttes i produksjon av næringsmidler, fôr, biologisk aktive stoffer og farmasøytiske produkter. Mikroalger kan ha svært høyt innhold av ulike næringsstoff, som protein, flerumettede fettsyrer, mineraler, vitaminer og andre antioksidanter. Noen mikroalger kan også inneholde store mengder verdifulle stoffer som karotenoider og andre pigmenter, bioaktive polysakkarider og annet.

Selv om det biologiske potensialet for produksjon av mikroalger er stort, er det fortsatt uløste utfordringer før kommersiell produksjon er økonomisk bærekraftig i Norge. Blant annet må mikroalgenes produksjon av diverse nyttige forbindelser optimaliseres til hvert produkt. Praktiske løsninger krever et nært samarbeid mellom forskning og industri.

En nasjonal mikroalgekonferanse som har som mål å etablere en plattform for samarbeid mellom alle aktører som må på banen for at vi sammen skal kunne legge grunnlaget for en ny og bærekraftig mikroalgeindustri.

  Stig A. Borgvang og på Folven gård. Foto: E. FløistadA2F prosjektleder Stig A. Borgvang og daglig leder av Folvengaard AS Dag Hjelle på Folven Gård i Stryn. Foto: Erling Fløistad.

Programmet omfatter blant annet:

 • Innlegg om nåsituasjonen i Norge på industriell utnyttelse av mikroalgebiomasse til forskjellige formål
 • Hvor er norsk mikroalgeindustri i 2030 - utfordringer og hvordan kommer den dit?
 • Forskningsresultater som fører til kommersialisering av mikroalgeprodukter og gevinst for industriell utvikling i Norge 
 • Mikroalger i et bedriftsøkonomisk perspektiv og samfunnsnytte
 • Betydningen av formidling til alle lag i samfunnet
 • Internasjonalt forskningssamarbeid og eksport av norsk teknologi

Det blir også paneldebatt – Biomarine næringers rolle i det grønne skiftet.

Velkommen til Vitenparken 23. og 24. november for et felles løft mot en framtidig ny norsk mikroalgeindustri!

Deltakelse er gratis.

 

Ruben Langlo Vital Seafood AS, Kari Skjånes, NIBIO og Alf Erik Gjørven, Folvengaard AS høster alger. Foto: E. Fløistad.

 

 

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 23. november 2021 kl. 13.00
Til onsdag 24. november 2021 kl. 12.00
Påmeldingsfrist
Søndag 3. oktober 2021 kl. 23.00
Produkt
Gratis deltakelse på Mikroalger Ny norsk industri
Pris
0,00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

 • DAG 1 - 23. november

 • 12.00

  Åpning

  Arne Hermansen, NIBIO, Divisjonsdirektør og Styreleder for Algae To Future prosjektet

  Forskning må til for å løfte mikroalgene inn i den grønne framtida

  Leder av Divisjon for bioteknologi og plantehelse siden NIBIO ble opprettet i 2015, og ledet samme fagområde i Bioforsk tidligere. Bakgrunn som forsker og Statskonsulent i plantevern. Mikroalger har mange bruksområder og bidrar inn i "Det grønne skiftet"

  Ordfører i Ås, Ola Nordal

  Campus Ås og betydningen av et sterkt forskningsmiljø inkludert mikroalger for Ås kommune

   

  Ola Nordal er ordfører i Ås kommune, og har vært det fra 2015. Nordal er opptatt av å videreutvikle samarbeidet mellom forskningsinstitusjonene i Ås og hele Folloregionen, spesielt knyttet til næringsutvikling.

  Natur og ungdom

  Kva forventningar har yngre generasjonen berekraftig matproduksjon?

   

   

     
  Kulturinnslag    

 • 12.20

  Regional og nasjonal vekst og framtid

  Fylkesråd for plan og næring, Linda Helèn Haukland, Nordland fylkeskommune

  Haukland representerer KRF i fylkesrådet og har ansvaret for næringsutviklingen i Nordland med marin sektor som et av sine hovedsatsingsområder. Hun har bidratt til å løfte initiativ og behov knyttet til mikroalgeproduksjon i Nordland politisk og er kjent for sin støtte til utviklingsmiljøene på feltet i sin region.

   

  Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen, Troms og Finnmark fylkeskommune

  Eriksen har høyere utdanning innen økonomi, administrasjon, logistikk, personalledelse og prosjektledelse. Hun har arbeidserfaring fra bank og finans, samt ledelse i ulike bransjer. Hun har lang politisk erfaring, blant annet som varaordfører, vara til Stortinget og fylkesråd for næring og miljø.

   

  Hvorfor vår region har tatt standpunkt om at alger er en del av vår marine vekststrategi


   

   

  Fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne Beate Tvinnereim, Viken fylkeskommune

  Mikroalger som del av den norske klima- og miljøløsningen

  Mikroalger bør bli en viktig del av klimaløsningen. Én spennende mulighet er å erstatte import av fôrråvare med bærekraftig, norskproduserte proteinråvarer fra norske ressurser. Et godt tiltak for klima og miljø, samtidig som det skaper norske arbeidsplasser. Alger er et «grønt gull» som kan bli en norsk storindustri på sikt.

   

   

   

  Stortingspolitiker Sigbjørn Gjelsvik

  Mikroalger som framtidig ressurs for Norge - hva må til for å utnytte potensialet?

  Stortingsrepresentant for Akershus og medlem av Stortingets finanskomité fra 2017. Nylig gjenvalgt for en ny periode. Har fulgt mikroalgeprosjektet med interesse over lengre tid, både med tanke på hvordan det kan bidra til å kutte utslipp og skape nye industri som vil kunne gi arbeidsplasser og verdiskaping i Norge.

 • 13.05

  Bedrifter, forskning og mikroalger mot fremtiden

  Industri

   

   

  Business Development Manager, Benjamin Dahle, MicroA

  Markedet for mikroalgeproduksjon i Norge, muligheter og utfordringer

  8 års erfaring med mikroalger og oppskalering: Chlorella, Prasinococcus, Haematococcus, Rhodomonas m.m. for pilotskala og tidlig fase bruk mot aktører innen kosmetikk, pharma og akvakultur. Fremtidsplaner: Prasinococcus: polysakkarider for pharma og kosmetikk. Rhodomonas: Levende fôr til akvakultur.

  CMO Daphne Jaeschke, Simris Alg

  Communicating microalgae to consumers: the road from “unicellular organisms” to “a supplement that’s actually fun to take”

  Awarded consumer behaviour and strategic brand communications expert, co-founder of Swedish algae biotech company Simris Alg. Experienced in commercializing products that harness the powers of microalgae for supplements, beauty and food applications, and driving impactful discussions around algae.

  Tekniker/ingeniørutdannelse

   

   

  Faglærer i kjemi, kjemiteknikk og prosessering av marine råstoff og næringsmiddellære, Rannveig Ingebrigtsen  Gaarden, Fagskolen i Møre og Romsdal

  Utdanning på teknikernivå - hvilke muligheter finnes?

  Har fagbrev som prosessoperatør, samt en mastergrad i medisinsk og biologisk kjemi, med arbeidserfaring fra bl.a. fiskefôrindustri. Har nå en stilling som faglærer og arbeider med videreutvikling av et spesialiseringsfag innen prosessering av mikroalger, tang og tare, som vi tilbyr ved studiestedet til Fagskolen i Møre og Romsdal i Kristiansund.

  Forskning

   

   

  Seniorforsker Andreas Hagemann, SINTEF

  Mikroalgeprosjekter - eksempler fra industrisamarbeid

  Jobber blant annet med mikroalger til startfôring av marin yngel, produksjon av levendefôrorganismer og fôr (mikroalger) til disse, dyrkingsbetingelser (lys, næring) for økt utbytte av høyverdikomponenter, og gjenfangst av næringssalter i industrielle sidestrømmer for økt ressursutnyttelse.

  Mikroalgesamling

   

   

  Forsker Wenche Eikrem, NIVA

  NORCCA (Norwegian Culture Collection of algae) - en levende biobank

  Har mer enn 30 års erfaring med å dyrke og identifisere alger. Har sammen med kollegaer ved universitetet i Oslo og NIVA isolert og beskrevet nye algearter for vitenskapen. Hun har fagansvar i NORCCA (Norwegian Culture Collection of Algae) og underviser i algenes taksonomi og økologi.

  Pause/kaffe - Kort og godt om mikroalgar - en film frå mediestudentar i Volda

  Prosjektet Alger mot Fremtiden - A2F         

  Prosjektleder Stig A. Borgvang, NIBIO

  Hovedkonklusjoner etter 5 år med A2F

   

   Forsker Kari Skjånes, NIBIO

  Mikroalgebiomasse med produktspesifikk komposisjon, til bruk i fermentert drikke

   

  Seniorforsker Katerina Kousoulaki, Nofima

  Nedstrømsprosessering og kvalitet av høstet mikroalgebiomasse

  Katerina er ernæringsbiolog med 15 års erfaring i Nofima, med bærekraftig vekst i havbruk og  fiskeri. Mikroalger gir enorme muligheter for å skape verdier og har uendelig med spennende utfordringer for forskning og utvikling. Mikroalger bidrar med næring, smak og farge og kan erstatte kjemiske tilsetningsstoff i mat og fôr.

  Professor Kiron Viswanath, NORD Universitet

  Mikroalger i laksefôr skaper en bærekraftig fremtid

  Kiron Viswanath og hans kolleger har forsket på bruk av forskjellige mikroalger i fiskefôr de siste 12 årene. Forskningsgruppen alger og mikrobiell bioteknologi ved Nord universitet, ledet av ham, utvikler for tiden kaldtvannsalger for ulike bruksområder, inkludert bruk som bioaktive komponenter for helse.

  CO Dag Hjelle, Folvengaard AS

  Folvengaard – fra pilot til industri

  Dag Hjelle er lege og biolog fra universitetet i Oslo. Han har arbeidet i klinisk medisin og i lederposisjoner, bl.a. var han medisinsk sjef i Forsvaret fra 2003 til 2019. Fra 2019 har han arbeidet full tid med å utvikle Folvengaard AS med bl.a. NIBIO`s pilotgård for mikroalgedyrking og nye produksjonssystemer i landbruk.

  Førstelektor Kristian Fuglseth, Høgskulen i Volda

  Formidling av mikroalgeforsking. Erfaringar og etterpåklokskap

  Kristian Fuglseth arbeider med forskingsformidling og kommunikasjon ved Avdeling for mediefag i Volda og har vore knytt til A2F-prosjektet siden oppstarten i 2016.

  Pause/kaffe

   

   

   

 • 15.25

  Paneldebatt

  Biomarine næringers rolle i det grønne skiftet

  Mikroalger er som biomarin ingrediens viser et stort nasjonalt verdiskapingspotensial – men vi er enda i startgropen av industrialisering av næringen. Er vi rustet for oppskalering? Og, hva skal til?

  Moderator:

  Direktør Tanja Hoel, HATCH.

  Utdannet marinbiolog, direktør i Hatch Blue, et globalt investerings og innovasjonsselskap innen akvakultur.  Prosjektansvarlig for en rekke internasjonale algeprosjekter, vært med å etablert Nasjonalt algepilotsenter i Bergen i samarbeid med UiB, NORCE og havbruksnæringen.

  I panelet:

   

   

  Direktør Ingunn Midttun Godal, Mattilsynet

  Sivilingeniør i kjemiteknikk. Med FNs bærekraftsmål, EUs New Green Deal og Farm to Fork strategi er bærekraftig matproduksjon, redusert svinn og redusert miljøbelastning i verdikjedene på mat tema som engasjerer meg personlig. I dette tror jeg mikroalger kan spille en viktig rolle framover.

   

  Avdelingsdirektør Vidar Skagestad, NFR- avdeling bioøkonomi

  Ph.d. innen organisk kjemi ved UiO, jobbet 11 år innen norsk biotekindustri. Fra 2006 og frem til i dag i Forskningsrådet, nå senest som avdelingsleder for avdeling "bioøkonomi", med vekt på mat, miljø, bioteknologi og bioressurser.

   

  Spesialrådgiver Ole Jørgen Marvik, Innovasjon Norge Som ansatt i Innovasjon Norge arbeider Marvik med å identifisere nye næringsmuligheter knyttet til fornybart bioråstoff og resirkulering av karbon, herunder industrigasser. Marvik har dr. grad i molekylærbiologi og bakgrunn fra flere entreprenørskap innen biomedisin.
  Direktør for produktutvikling og bærekraft Mats Martinsen, Skretting

   

   

   

   

   

   

   

  Utviklingssjef fjørfefôr Dag Henning Edvardsen, Norgesfôr

  Utdannet i husdyrvitenskap ved NMBU og har lang erfaring med fjørfeernæring og fôrproduksjon. Siste sju år som utviklingssjef hos Norgesfôr-kjeden. Utviklingen av mikroalger til husdyrfôr kan for alvor gjøre noe med den lave selvforsyningsgraden av proteinråvarer i Norge.

   

  Daglig leder Hallstein Havåg, Bellona

  Hallstein Havåg er sivilingeniør i energi, miljø og industriell økologi fra NTNU. Han har internasjonal erfaring fra industri og rådgivning fra Alstom og senere Xynteo, og tok rollen som CEO i Bellona i 2020. Bellona er en uavhengig, ideell stiftelse som arbeider med å løse verdens klima- og miljøproblemer.

   

  CO Dag Hjelle, Folvengaard AS  

   

 • 16.45

  Oppsummering

  A2F Prosjektleder Stig A. Borgvang, NIBIO

 • 19.00

  Middag med underholdning

 • DAG 2 - 24. november

 • 09.00

  Internasjonalt om mikroalger

  President Jean-Paul Cadoret European Algae Biomass Association-EABA

  EABA and the related players in algae biomass sector and focus on the microalgae

   

   

   

  Senior advisor for biotech, Inderjit Singh Marjara, Norges forskningsråd

  Horisont Europa: et vell av muligheter for norske miljøer

  Dr. grad innen molekylærbiologi  og jobbet 12 år på Veterinærhøyskolen med virussykdommer i laks. Har jobbet som nasjonal kontaktperson i 7 år innen mat, hav og bioøkonomi i tillegg til sektoransvar for marin/sjømat i SKatteFUNN-teamet. Sitter også som value chain supervisor for BlueBio ERA-Net.

  Innlegg fra Innovasjon Norges eksportsatsing

   

   

 • 09.45

  Storskalaproduksjon av mikroalger

   

  Forsker Richard Ingebrigtsen, UiT/Finnfjord

  Storskalaproduksjon av kiselalger

   

  Richard er forsker ved UiT – Norges Arktiske Universitet og prosjektleder for UiT på Finnfjordprosjektet. Prosjektet utnytter lokale kiselalger sin evne til å vokse raskt i kaldt vann med lite lys. Kiselalgene trenger CO2 og denne får man fra fabrikkrøyk. Algene kan brukes til blant annet laksefór.

  Daglig leder Malin Johansen, NCE Akvakulture
  og Dekan Mette Sørensen Nord universitet

  Industriell mikroalgedyrking i sjø

   

  NCE Aquaculture er en havbruksklynge for økt verdiskaping, forskning og innovasjon. Samarbeider med Nord universitet og prosessindustri for å utvikle biomarine ingredienser til nye fôrråvarer. Arktiske mikroalger er et veldig spennende råstoff!

  Mette Sørensen er professor i akvakultur ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet. Hun er utdannet sivilagronom fra NMBU og har i mer enn 20 år forsket på bærekraftige fôr til laks. Mikroalger som fôringrediens ansees som en av løsningene for mer bærekraftig fôr til en voksende havbruksnæring.

  Forsker Ivar Pettersen, Alo-analyse AS

  Mikroalger er svaret, men hva er utfordringen? Norsk mikroalgeproduksjon sett fra foretak og samfunn.

   

  Ivar Pettersen er økonom med erfaring fra forskning, undervisning, konsulentvirksomhet og strategiarbeid som dekker en rekke bransjer, de siste tyve årene med hovedvekt på mat- og bionæringer. Engasjert i prosjekter mot frukt og grønt, norsk matkorn og nye proteinkilder som insekter, mikroalger og små krepsdyr. 

  Prosjektutvikler på Næringspolitisk avdeling Svein Guldal, Norges Bondelag

  Mikroalgers plass i den nye bioøkonomien

   

  Bonde i 45 år. Byggmester i 35 år. Tillitsvalgt i Norges Bondelag i 20 år, hvorav seks år i styret sentralt. Ansatt i Norges Bondelag fra 2010. Arbeidsområde er klimaendringer og tilpasning,  fornybar energi og bioøkonomi.

         

  Pause

   

   

   

  Forsker Dorinde Kleinegris, NORCE og professor Anne Kjersti Uhlen, Nofima

  Statusdokument: Hvor står vi og hvor går vi?

   

  Dr. Dorinde Kleinegris er forsker II ved NORCE og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Forskningen hennes fokuserer på valg og forbedring av mikroalger, dyrking og prosessdesign, samt teknoøkonomiske og livssyklusvurderingsstudier av mikroalgenes produksjonskjede.

  Anne Kjersti er professor ved NMBU, med 20 % stilling ved Nofima der hun har samarbeidet med A2F-prosjektet om å utnytte mikroalger i brød. Dette samarbeidet er bygget på kompetanse innen baking og baketeknologi, og samarbeide med andre i Nofima.

   

 • 11.45

  Mikroalger i fremtidens samfunn

   

  Konserndirektør Hans Kleivdal, NORCE

  Ansvarlig for NORCE industriell bioteknologi og sirkulær økonomi siden 2018. Bakgrunn innen molekylærbiologi med 10 års industrierfaring innen mikroalger og miljø. Grunnlegger av Nasjonal Algepilot Mongstad, leder Nasjonalt senter for fermentering og er nestleder av SFI Industrial Biotechnology.

   A2F Prosjektleder Stig A. Borgvang, NIBIO

   

 • 12.00

  LUNSJ

For spørsmål kontakt Kari eller Cathrine

Kari Munthe Epost: kari.munthe@nibio.no Telefon: 480 28 944

Cathrine Lill Broch Epost: cathrine.lill.broch@nibio.no Telefon: 974 78 016

 

Hotell informasjon: 

NIBIO har holdt av rom på Thon Hotel Ski. https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/ski/thon-hotel-ski/?utm_source=google&utm_medium=infoboks&utm_campaign=GMB

Rom bestilles ved å oppgi kode: 231121NIBI e-post: ski@olavthon.no eller telefon 64853500 Frist: 08.10.2021

Enkeltrom koster 1295,- inkludert frokost som betales av gjesten ved utsjekk. Dobbeltrom koster 1495,-.

 

Parkerings informasjon NMBU Campus Ås

https://www.nmbu.no/om/adm/eia/tjenester/parkering/node/12694

 

 

 

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Bakgrunn og formål med konferansen

For å kunne utvikle fundamentet til en bærekraftig norsk mikroalgeindustri er det nødvendig med en konstruktiv og kontinuerlig dialog mellom forskning og industri/næring.
I tillegg må politikere, virkemiddelapparatet, interesseorganisasjoner, skole og utdanning på alle nivåer og ungdom engasjeres. Det er helt nødvendig for å få gjennomslagskraft i samfunnet og øke samfunnsnytten og derved styrke verdiskapningen og sysselsettings-potensialet.

 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har alger som ett av sine satsningsområder. NIBIO er koordinator av Forskningsprosjektet «Mikroalger mot framtiden - fra grunnforskning til anvendt industriell praksis» (A2F) (2017-2021). Dette prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråds BIONÆR program. Gjennom det har NIBIO hatt et uttalt mål om å bidra til å bygge en bærekraftig norsk mikroalgeindustri.

A2F består av 20 norske og utenlandske forsknings- og næringslivspartnere. Til sammen har prosjektet skapt et nasjonalt landsdekkende kontaktnettverk innen mikroalger, med gode kontakter mot viktige mikroalgemiljøer i resten av Europa.

 

Fiskefor med mikroalger.  Foto: Kristian Fugleseth

A2F har undersøkt potensialet til utvalgte arter av mikroalger for å produsere høykvalitets proteiner, fettsyrer og karbohydrater til mat og fôr. A2F har produsert «skreddersydd» algebiomasse som er testet i produktutvikling til mat og fôr. De tre eksempelproduktene i prosjektet er brød, øl og fiskefôr.

Sammen med en gruppe sluttbrukere har A2F sikret et godt samspill mellom forskning, industri, myndigheter og forbrukere på veien mot fremtidens mat- og fôrproduksjon basert på mikroalgebiomasse.

Prosjektet har en bred tilnærming og involvering av forskningsinstitutter (naturvitenskapelig og samfunnsøkonomiske), involvering av nasjonale og internasjonale bedrifter, samt fokus på formidling. Dette har bidratt til et sterkere mikroalgenettverk og samarbeid i Norge.

Prosjektet har også belyst potensialet i bruk av mikroalgebiomasse til forskjellige formål og derved også forsterket interessen for mikroalgerelaterte aktiviteter i Norge. 

Prosjektet har flyttet mikroalgene ut fra laboratoriet og blant annet bidratt til muligheten for storskalaproduksjon av mikroalger som proteinkilde i fôr.

Prosjektet har samarbeidet med, og brukt utviklingen av Folvengaard AS som pilotgård for utvikling av teknologi for dyrking av mikroalger. Slik er det synliggjort hvordan gårdbrukere kan samarbeide om å utnytte lokale naturressurser i en blå-grønn landbrukssatsning.

 

 

 

Brød bakt med mikroalger på NOFIMA. Foto: E. Fløistad

Prosjektet "Mikroalgers bidrag til fremtidig protein og fettsyrerikt fôr for produksjon av norsk kylling i industriell skala" (ALGEKYLLING), som også er finansiert av Norges forskningsråd (2021-2025) har som hovedmål å skape en kunnskaps- og teknologiplattform for produksjon og bruk av kyllingfôr med proteiner og flerumettede fettsyrer (PUFA) fra norskprodusert mikroalgebiomasse.

ALGEKYLLING-konsortiet inkluderer hele produksjons-/verdikjeden.

 

 
     

Konferansen Mikroalger – Ny norsk industri  gir oss en unik mulighet til å samle mange viktige aktører og interessenter til en konstruktiv dialog. Vi vil stimulere og inspirere til videreutviklingen av en bærekraftig utnyttelse av mikroalger til mat, fôr og høyverdige produkter i et sirkulært økonomisk perspektiv.

Konferansen vil belyse mikroalgenes potensial i det Grønne skiftet, samfunnsnytten, vurdere nåsituasjonen og se på veien videre, blant annet muligheten for storskalaproduksjon og nye samarbeidsmuligheter mellom ulike aktører, nasjonalt og internasjonalt.

Tidspunktet for å organisere en slik bred, tverrfaglig mikroalgekonferanse er også betimelig, kanskje helt perfekt:

 • Vi er sulteforet på fysiske møter.
 • Vi håper derfor på en ekstra sterk effekt av dialog i pauser, ordvekslinger,
  direkte kompetanseoverføring, og diskusjoner ansikt til ansikt rundt fremtidig samarbeid.

 

Vi jobber målrettet mot at denne konferansen skal bli en oppstartskonferanse for mikroalgesatsningen i Norge.

 

Mikroalgebasert rett komponert av Gabriela Loureiro,
Stryn, juni 2019. Foto: E. Fløistad

Programkomiteen for konferansen består av:

 • Stig A. Borgvang, NIBIO
 • Dorinde Kleinegris, NORCE
 • Kiron Viswanath, NORD Universitet
 • Ingemund Falkberget Engø, Fagskolen Kristiansund VGS
 • Malin Johansen, NCE Aquakultur