"Naturens tålegrenser" - utfordringer, muligheter

NIBIO ved Divisjon for miljø og naturressurser inviterer samarbeidspartnere, oppdragsgivere og andre interessenter til konferanse om hvordan vi må ta bedre hensyn til naturens tålegrenser.

 

Hovedinnleder er Dag Olav Hessen, professor ved Universitetet i Oslo og tilknyttet Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES). Hessen er kjent for sin forskning innen vann, økologi og evolusjon, samt sitt engasjement i krysningsfeltet mellom biologi, miljø og filosofi. Tittel på åpningsforedraget er "Naturens tålegrenser og vårt kollektive fotavtrykk: undergang eller overgang?”

 

Øvrige presentasjoner gis av fagfolk både fra samarbeidspartnere og NIBIO.  Blant temaene som blir tatt opp er:

-        Klimaendring; overvåking, effekter, tiltak og tilpasning

-        Vann; ressurs og utfordring

-        Jord; bruk, nedbygging, erosjon og vern

-        Revegetering og økosystemer i by- og arealplanlegging

-        Ressurser i kretsløp

 

Det blir mulig å stille med egne stands og postere, dette bes oppgitt i påmeldingen.

 

Konferansen finner sted på Holmen Fjordhotell i Asker den 21.-22. november 2017.

Påmeldingsfristen er 13. november

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfristen er 13. november.

Vi har begrenset med plasser og ber om at du melder deg på så tidlig som mulig.

Informasjon

Sted
Holmen fjordhotell, Slemmestadveien 64, Nes 1378, 1394 Nesbru
Tid
Fra tirsdag 21. november 2017 11.00
Til onsdag 22. november 2017 14.00
Påmeldingsfrist
Mandag 20. november 2017 17.00
Pris
1 000,00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

foto: Ragnar Våga Pedersen

 • 21. NOVEMBER

 • 10.00

  Registrering og kaffe

 • 11.15

  Lunsj

 • 12.00

  Velkommen v/Divisjonsdirektør Roald Sørheim

 • 12.15

  Innledningsforedrag ved Professor Dag O. Hessen: "Naturens tålegrenser og vårt kollektive fotavtrykk; undergang eller overgang?"

 • 13.00

  • Håkan Wallander, Lunds Universitet: Det tar lång tid att bilda ny jord – exemplet Surtsey

  • Torhild Anda, NIBIO: Jordflytting som strategi for å ivareta jordvernet ved utbygginger? 

  • Trygve Aamlid, NIBIO: Vegetasjonsrestaurering og revegetering

  • Tonje Økland, NIBIO: 30 års vegetasjonsovervåking - fakta, årsaker, konsekvenser

   

 • 14.30

  Pause

 • 15.00

  • Espen Hoell: Nye veier - miljøutfordringer ved bygging av ny E18 Rugtvedt - Dørdal

  • Roger Roseth, NIBIO: Store samferdselsprosjekter - forundersøkelser og overvåking av vannmiljø

  • Trine Eggen, NIBIO: Bærekraftig ressursutnyttelse av fiskeslam, husdyrgjødsel og avløpsslam i et sirkulær økonomisk perspektiv?

  • Roar Linjordet, NIBIO: Fra kompostering til bioraffinering og syntetisk biologi

  • Petter Jenssen, NMBU: Avfallsressurser i en sirkulær økonomi

 • 16.45

  Plakater og demonstrasjoner

 • 19.30

  Festmiddag

 • 22. NOVEMBER -

 • 08.30

  • NN, Miljødirektoratet: (tema ‘Klimaendringer - samfunnsutfordringer – kunnskapsbehov’)

  • Holger Lange, NIBIO: Skogens rolle for karbonbinding og som klimatiltak

  • Jannes Stolte, NIBIO: Jordvern revisited - ta vare på jord som en ressurs

  • Adam O'Toole, NIBIO: Biokull og den nye bioøkonomien

  • Erik Joner/Claire Coutris, NIBIO: Forurensning av matjord – fra tungmetaller til mikroplast

   

 • 10.15

  Pause

 • 11.00

  • Jan Vermaat, NMBU: Vannets grense - bred som et penselstrøk

  • Eva Skarbøvik, NIBIO: Kunnskapsbehov og verktøy for gjennomføring av Vanndirektivet; hva finnes og hva trengs?

  • Marianne Bechmann, NIBIO: Effekter av jordbrukstiltak – 25 år med overvåking

 • 12.15

  Oppsummering, avslutning

 • 12.30

  Lunsj

Hvordan komme til Holmen fjordhotell

For spørsmål om påmelding, vennligst ta kontakt med Ellen Schei Pongo, tlf 974 22315 eller ellen.pongo@nibio.no eller Cathrine Lill Broch, tlf 97478016 eller cathrine.lill.broch@nibio.no

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Hvordan komme til Holmen Fjordhotell

Buss: Grønlia i Asker www.ruter.no
Tog: Sandvika. Derfra tar det 8 minutter med Taxi.
Parkering : Vi har stor gjesteparkering. Parkeringshuset og plassene nærmest hotellet er avgiftbelagt med kr 8.- pr time (maks 150.- pr 24t). 
El-bil :  P-huset har type2 ladestasjoner. Betaling for lading inngår i parkeringsavgiften.


How to get to us
Bus: from Oslo to bus stop Grønlia(Asker). Timetable www.ruter.no
Train: Airport train from Oslo airport Gardermoen to Sandvika. Taxi from Sandvika to Holmen Fjordhotell 8min.

Holmen fjordhotell